سفارش تولید محصول

سفارش تولید محصول

عمليات مورد نياز براي ساخت محصولات و برنامه ی مراحل توليدي مختلف، با توجه به سفارش هاي توليدي اخذ شده، ظرفيت هاي ماشين آلات، مواد و متعلقات مورد نياز، تعيين مي گردد. در نهايت عملكرد توليد شامل ميزان توليد واقعي، ثبت و كنترل شده، با توجه به انحرافات توليد نسبت به سفارش شناسایی روز مي گردد.

 

1- سفارش تولید محصول:

پس از ورود به سيستم در منوي سمت راست ، وارد قسمت تولید شده و در قسمت عمليات روي گزينه ” سفارش تولید محصول جديد” كليك كنيد .

در پنجره‌اي كه در اختيار شما قرار ميگيرد ، در صفحه اطلاعات اصلي ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد.

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

2- ورود اطلاعات “مرکز تولید” اجباري است .

3- ورود اطلاعات “شماره ” اجباری است.

4- ورود اطلاعات “تاریخ ” اجباری است.

5- از قسمت “محصول” کالای مورد نظر را جهت تولیدانتخاب کنید.

6- از قسمت “فرمول” فرمول مورد نظر را جهت تولید کالا انتخاب کنید.

7- “واحد سنجش” بر اساس واحد سنجش تعیین شده در فرمول بصورت اتوماتیک فراخوانی می شود.

8- در قسمت “مقدار” مقدار کالایی که در این سفارش می خواهیم تولید کنیم. را وارد می کنیم.

9- در صورتی که سفارش تولید متعلق به یک مشتری خاص باشد از قسمت “مشتری” مشتری را انتخاب می کنیم.

10- در صورتی که در فرآیند تولید ضایعات عادی رخ بدهد جهت شناسایی و گزارشگیری در قسمت “مقدار ضایعات” مقدار ضایعات را وارد می کنیم.

نکته : در هنگام محاسبه سفارش به ضایعات عادی بهایی تعلق نمی گیرد و محاسبه براساس میزان واقعی تولید انجام می شود.

11- “مقدار تولید و ضایعات” بر اساس میزان مقدار تولید واقعی و ضایعات عادی ثبت شده توسط کاربر نمایش داده می شود و قابل تغییر نیست.

12- در قسمت “اقلام مواد اولیه” ، اقلام مواد طبق فرمول فراخوانی می شود و براساس میزان مقدار سفارش تولید محاسبه و نمایش داده می شوند. مقدار مواد مورد نیاز طبق فرمول نمایش داده می شود و با ثبت عملیات خروج انبار برای مواد میزان مصارف کالا در فرم نمایش داده می شود. پس از خاتمه تولید شما می توانید میزان مورد نیاز و میزان واقعی مصرف را مقایسه کرده و نسبت به انحرافات تصمیم گیری نمایید.

13- صدور اتوماتیک خروج انبار سفارش تولیدبا استفاده از گزینه خروج اتوماتیک فرمی جهت ثبت خروج انبار اتوماتیک کالا براساس میزان مقادیر مورد نیاز سفارش نمایش داده می شود و شما می توانید براساس نیاز جاری مصرف موارد را ثبت کنید.

در فرم خروج انبار شما می توانید از انبار های متفاوت جهت ثبت خروج کالا استفاده کنید. همچنین جهت سهولت کاربر میزان موجودی هر کالا بصورت کلی و هر انبار در پایین فرم خروج قرار داده شده است. بعد از تعیین انبار ها و میزان کالا در صورت وجود موجودی از انبار های انتخاب شده خروج انبار اتوماتیک برای سفارش ثبت می شود.

نکته : در صورتی که در سیستم شما فقط یک انبار تعریف شده باشد و شما از ردیابی کالا استفاده نکرده باشید صدور خروج اتوماتیک بدون نمایش فرم ثبت می شود.

نکته : در صورتی که مصارف سفارش شما صرفاً از طریق انبار دار انجام می شود شما در فرم خروج انبار می توانید سفارش تولید را مشخص نمایید

نکته : در قسمت خروج های مرتبط فرم سفارش تولید شما می توانید مصارف مربوط به سفارش را مشاهده نمایید.

14- صدور رسید انبار برای سفارش تولید محصول با استفاده از گزینه صدور رسید انبار فرم انتخاب انبار جهت ثبت رسید انبار در اختیار کاربر قرار می گیرد

با انتخاب انبار فرم رسید انبار باز می شود و شما می توانید میزان کالای مورد نیاز جهت رسید ثبت کنید .

نکته : در صورتی که تولیدات سفارش شما صرفاً از طریق انبار دار انجام می شود شما در فرم رسید انبار (تولید)می توانید سفارش تولید را مشخص نمایید

نکته : در قسمت خروج های مرتبط فرم سفارش تولید شما می توانید مصارف مربوط به سفارش را مشاهده نمایید.

15- پس از اینکه عملیات تولید به پایان رسید شما می توانید با استفاده از گزینهوضعیت سفارش را به “اتمام تولید” تغییر دهید. پس از اینکه یک سفارش وضعیت اتمام تولید پیدا کرد دیگر امکان ثبت خروج مصرف و رسید تولید برای آن سفارش وجود ندارد. برای اینکه وضعیت سفارش را به در حال تولید تغییر دهید می توانید از گزینه “برگشت به تولید” استفاده کنید.

16- پس از اینکه یک سفارش وضعیت اتمام تولید را پیدا کرد شما می توانید با استفاده از گزینه عملیات محاسبه سفارش را جهت تعیین بهای برآوردی محصول را انجام دهید.

نکته : قبل از انجام عملیات محاسبه سفارش طبق فرمول و مقدار سفارش میزان دستمزد و سربار بصورت اتوماتیک محاسبه می شود. و همچنین کاربر می تواند مقادیر را تغییر دهد.

نکته : جهت انجام عملیات محاسبه سفارش باید خروج انبار های مرتبط با سفارش قیمت گذاری شده باشند.

17- در صورتیکه بخواهیم عملیات برگشت از محاسبه را انجام دهید تا میزان دستمزد و سربار را اصلاح کنیم. می توانیم از گزینهبرگشت از محاسبه استفاده نماییم.

18- بعد از عملیات محاسبه سفارش نزخ برآوردی هر واحد محصول محاسبه می شود با استفاده از گزینه قیمت گذاری برآوردی رسید 19- پس از ورود اطلاعات  نرخ محاسبه شده را در رسید های مرتبط با سفارش جایگذاری نماییم.

19- پس از ورود اطلاعات (سفارش) كليد ذخيره يا Ctrl+S را بزنيد . پس از ذخيره اطلاعات ، در سمت راست نوار پايين فرم پيغام

نمايش داده ميشود .

نكته :

پس از استفاده از فرمول در یک سفارش امکان تغییر فرمول وجود ندارد. و شما می توانید در صورتی که دیگر از آن فرمول استفاده نمی کنید آنرا غیر فعال نمایید.

2- يادداشت و اطلاعات تكميلي :

براي مشاهده نحوه استفاده از قسمتهاي “يادداشت” و “اطلاعات تكميلي” ، به راهنماي قسمتهاي عمومي سيستم مراجعه كنيد .

3- ليست سفارشات تولید محصول:

براي مشاهده ليست سفارشات تولید محصول ، وارد قسمت تولید شده و در اين قسمت ، روي گزينه “سفارش تولید محصول” كليك كنيد .

 

با انتخاب اين گزينه ، ليستي از سفارش های تولید محصول در سيستم به همراه خلاصه اي از اطلاعات تعريف شده براي آنها نمايش داده ميشود .

4- حذف سفارش تولید محصول:

در صورت نياز به حذف اطلاعات سفارش تولید محصول تعريف شده ، از ليست سفارش های تولید، مورد يا موارد مورد نظر را انتخاب كرده و در قسمت كليد را بزنيد يا از Ctrl+D استفاده كنيد.

 

 

پیش بینی تولید

پیش بینی تولید

پیش بینی تولید جهت شناسایی مواد مورد نیاز برای تولیدات مختلف کاربرد دارد و به کاربر کمک می کند که اگر می خواهد تعدادی محصول با فرمول های مختلف تولید کند به چه مواد اولیه ای نیاز دارد. و با توجه به موجودی های موجود در سیستم کاربر چه مقدار مواد باید خریداری نماید.

 

1-       پیش بینی تولید:

پس از ورود به سيستم در منوي سمت راست ، وارد قسمت تولید شده و در قسمت عمليات روي گزينه ” پیش بینی تولید” كليك كنيد .

در پنجره‌اي كه در اختيار شما قرار ميگيرد ، در صفحه اطلاعات اصلي ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد.

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

  1. براي اضافه كردن قلم به پیش بینی تولید ، كليد يا Ctrl+Insert را بزنيد . همچنين براي حذف يك قلم ميتوانيد از كليد  يا Ctrl+Delete استفاده كنيد .
  2. ورود اطلاعات “محصول” اجباري است .
  3. ورود اطلاعات “فرمول” اجباری است.
  4. ورود اطلاعات “مقدار” اجباری است. (مقدار جهت تولید کالا)
  5. بعد از وارد نمودن محصولات و مقدار تولید مورد نیاز با کلیلک روی گزینه محاسبه بالای فرم ریز مواد مورد نیاز نمایش داده می شود.
  6. با استفاده از گزینه چاپ می توانید گزارش مورد نظر را چاپ بگیریم.

فرمول ساخت

فرمول ساخت (BOM)

BOM  مخفف عبارت  (Bill Of Material) یعنی درختواره مواد و قطعات مربوط به تولید یک محصول است.  BOM یا فرمول ساخت معمولا به صورت یک جدول از مواد و قطعاتی که مشخصاتی از قبیل استاندارد ابعاد، شکل، جنس مواد، وزن مواد و… دارد شناسایی می شود اما در ساختار تولید بیشتر به مقدار و انباری که مواد برای تولید یک محصول از آن خارج می گردد توجه می گردد.  در اغلب موارد BOM ليست مواد و قطعاتی را که نشان دهنده اجزا تشكيل دهنده محصول است نمایش می دهد كه شامل كليه اجزا محصول ، ترتيب ساخت و تعداد هر يك از اجزا براي ساخت يك واحد محصول است .
واحدهای تولیدی قبل از شروع تولید و ساخت یک محصول ابتدا BOM آن محصول را تهیه می نمایند که این در واقع نسخه ابتدائی است و در طول پروسه طراحی اولیه تا تولید نهائی احتمالا تغییراتی می کند. در این مواقع عنوان BOM متغیر یا فرمول ساخت متغیر به آن اطلاق می گردد. یکی از کاربردهای این جدول در واحد مالی بخصوص حسابداری صنعتی است که میتواند از روی جدول BOM، محصولات را قبل از تولید برآورد قیمت نماید.
BOM جزو اسناد محرمانه شرکتها است و استفاده کننده گان تنها با مجوز مدیریت به آن دسترسی دارند.

1-       تعريف فرمول ساخت:

پس از ورود به سيستم در منوي سمت راست ، وارد قسمت تولید شده و در قسمت عمليات روي گزينه ” فرمول ساخت جديد” كليك كنيد .

در پنجره‌اي كه در اختيار شما قرار ميگيرد ، در صفحه اطلاعات اصلي ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد.

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

2-      ورود اطلاعات “کد فرمول” اجباري است .

3-      ورود اطلاعات “عنوان فرمول” اجباری است.

4-      از قسمت “محصول” کالای مورد نظر را جهت فرمول انتخاب کنید.

5-      از قسمت “واحد” در صورتی که کالا دو واحدی باشد واحد کالا برای این فرمول را انتخاب می کنیم.

6-      در قسمت “مقدار” مقدار کالایی که در این فرمول تولید می شود را وارد می کنیم.

نکته : میزان مقادیری که در قسمت مواد اولیه وارد می شود بر اساس میزان مقدار فرمول می باشد.

7-      در قسمت “سربار برآوردی “ میزان برآورد برای مقدار مورد نیاز تولید محصول را وارد می کنیم.

8-      در قسمت “دستمزد برآوردی “ میزان برآورد برای مقدار مورد نیاز تولید محصول را وارد می کنیم.

9-      وضعیت بصورت پیش فرض “فعال” است در صورتیکه بخواهیم یک فرمول را غیر فعال کنیم از وضعیت استفاده می کنیم.

10-   در قسمت اقلام مواد اولیه ، درج حداقل يك قلم براي فرمول اجباري است و امكان ثبت بدون قلم وجود ندارد .

11-   برای اضافه كردن قلم به فاكتور فروش ، كليد  يا Ctrl+Insert را بزنيد . همچنين براي حذف يك قلم ميتوانيد از كليد  يا Ctrl+Delete استفاده كنيد .

12-   براي هر يك اقلام از مواد اولیه  ، ورود اطلاعات “كد” ، “مقدار واحد اصلي” و ” مقدار واحد فرعی “  در صورتیکه کالا دارای واحد فرعی باشد.اجباري است .

13-   در صورتیکه هر یک از مواد اولیه دارای کالای جایگزین باشند در قسمت کالای جایگزین می تواند کالاهای جایگزین را به همراه نسبت جایگزینی آن نسبت به کالا اول را وارد نمایید تا در صورتیکه از کالای از کالای جایگزین برای شناسایی انحرافات مقداری از نسبت جایگزینی کالا بتوان استفاده نمود.

14-   پس از ورود اطلاعات كليد ذخيره  يا Ctrl+S را بزنيد . پس از ذخيره اطلاعات ، در سمت راست نوار پايين فرم پيغام  نمايش داده ميشود .

 

نكته :

پس از استفاده از فرمول در یک سفارش امکان تغییر فرمول وجود ندارد. و شما می توانید در صورتی که دیگر از آن فرمول استفاده نمی کنید آنرا غیر فعال نمایید.

2-     يادداشت و اطلاعات تكميلي :

براي مشاهده نحوه استفاده از قسمتهاي “يادداشت” و “اطلاعات تكميلي” ، به راهنماي قسمتهاي عمومي سيستم مراجعه كنيد .

3-       ليست فرمول ساخت:

براي مشاهده ليست فرمول ها ی تعريف شده ، وارد قسمت تولید شده و در اين قسمت ، روي گزينه “فرمول ساخت” كليك كنيد .

با انتخاب اين گزينه ، ليستي از فرمول های ساخت در سيستم به همراه خلاصه اي از اطلاعات تعريف شده براي آنها نمايش داده ميشود .

4-    حذف فرمول ساخت:

در صورت نياز به حذف اطلاعات فرمول ساخت  تعريف شده ، از ليست فرمول ساخت، مورد يا موارد مورد نظر را انتخاب كرده و در قسمت  كليد  را بزنيد يا از Ctrl+D استفاده كنيد.