✅ محافظه کاری – احتیاط

محافظه کاری – احتیاط

🔹 ارزشیابی موجودیها بر مبنای قاعده اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار مثالی کلاسیک برای محافظه کاری است.

🔹 محققین محافظه کاری را به معنای تاثیر بیشتر اخبار بد بر قیمت اوراق بهادار واحد انتفاعی تفسیر کرده اند اما هیا ت استانداردهای حسابداری محافظه کاری را واکنشی احتیاط امیز در مقابل ابهامات موجود معرفی کرده اند.

🔹 اما از دیدگاه تهیه کنندگان صورتهای مالی محافظه کاری به عنوان کوششی برای انتخاب روشی از میان روشهای پذیدفته شده حسابداری که منتج به:

1- شناخت کندتر درامد
2- شناخت سریعتر هزینه
3- ارزشیابی کمترداراییها
4- ارزشیابی بیشتر بدهیها یاز موارد زیر می شود:

🔹 در کل ملاحظات مربوط به سود کمتر بر ارزشیابی بیشتر داراییها مقدم شمرده می شود. مثلا در رویکرد سود قابل توریع منظور کردن سودهای غیر عملیاتی را در محاسبه سود مجاز نمی شمرد.

🔹 برای تاکید بر اهمیت محافظه کاری گفته می شود که بکارگیری قاعده اقل بهای تما م شده یا قیمت بازار موجب کاستن ارزش موجودیها از لحاظ پرداخت مالیات بر اموال می شود . ضمنا حسابداران میتوانند در برابر خواسته های مدیرانی که قصد بالا بردن ارزش داراییها یا سود را برای افزایش قیمت سهام دارند مقاومت کنند. به هر صورت میتوان انتظار داشت در اینده از اهمیت محافظه کاری کاسته شود.

✅ انواع تخفیف و نحوه ثبت آنها:

✅ انواع تخفیف و نحوه ثبت آنها:

 

1️⃣تخفیف توافقی : هر گاه قیمت کالای مورد معامله بر اساس چانه زدن تعیین شود و خریدار کالا را به قیمتی کمتر از قیمت متعارف خریداری کند و از فروشنده مبلغی را تخفیف گیرد تخفیف توافقی گویند .
🔸مبلغ تخفیف ثبت نمی گردد .

2️⃣ تخفیف تجاری : کاهش در قیمت فروش کالا نسبت به قیمت متعارف یا رایج آن که از جانب فروشنده به خریدار داده می شود .
🔸مبلغ تخفیف ثبت نمی گردد .

3️⃣ تخفیف نقدی : به صورت درصدی از مبلغ صورتحساب فروش در نظر گرفته می شود و در شرط فروش نسیه نوشته می شود .
🔸در این مورد به حساب تخفیفات نقدی خرید ثبت خواهد شد .

4️⃣ برگشت کالا و تخفیفات : گاهی اوقات در معاملات تجاری تمام یا بخشی از اجناس مورد معامله از سوی خریدار به فروشنده برگشت داده می شود . عدم تطابق کالای دریافتی با سفارش خرید نمونه ای از برگشت کالاست .
🔸 بحساب برگشت از خرید و تخفیفات ثبت می گردد.

👈تفاوت صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع👉

👈تفاوت صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع👉

🔴 اگر تمام درآمدها و هزینه ها در محاسبه سود خالص لحاظ شود ، سود خالص و سود جامع با هم برابر خواهد بود.

⭕️ اما برخی اقلام درآمد یا هزینه به جای اینکه بخشی از سود خالص را تشکیل دهد مستقیما در حقوق صاحبان سرمایه گزارش می شود و بدین دلیل نیاز به صورت سود و زیان جامع احساس می گردد.

⭕️ سود جامع شامل سود خالص و تمام درآمدها و هزینه هایی است که در سود جامع لحاظ ولی از شمول در سود خالص مستثنی می گردد.

⭕️ نمونه هایی از موارد مندرج در صورت سود و زیان جامع بشرح زیر میباشد:

⬅️ سود خالص‌ سال

⬅️ مازاد تحقق‌ نیافته‌ ناشی از تجدید ارزیابی‌ داراییهای‌ ثابت

⬅️ سود (زیان‌) تحقق‌ نیافته‌ سرمایه‌گذاری‌ بلندمدت

⬅️ کسر می‌شود: تعدیلات‌ سنواتی

⬅️ سود جامع‌ شناسایی‌شده‌ از تاریخ‌ گزارشگری‌ قبلی

🌐 نسبت متوسط دوره وصول مطالبات

🌐 نسبت متوسط دوره وصول مطالبات

🔹 اين نسبت یکی از نسبت های فعاليت در مدیریت مالی است که معرف متوسط روز هایی است که طول میکشد تا وجوه حاصل از فروش کالا / خدمات دریافت شودیا به عبارتی دیگر متوسط دوره وصول مطالبات، معیار اندازه گیری مدت زمان لازم برای جمع آوری وجه نقد حاصل ازفروش از مشتریان است .

🔹 فرمول محاسبه:

متوسط فروش نسیه روزانه / حسابهای دريافتنی تجاری = دوره متوسط وصول مطالبات

– متوسط فروش نسیه روزانه ، از تقسیم کردن فروش نسیه سالانه به 365 روز بدست می آید.

– سپس مانده آخرسال حساب های دریافتنی اعم ازاسناد وحساب ها وحتی اسناد دریافتنی تنزیل شده ( یا می توان به طور دقیق در ظرف سال به متوسط حساب های دریافتنی دست یافت ) را برمتوسط فروش نسیه روزانه تقسیم میکنیم .

– تعدادروزهای بدست آمده مدت زمانی است که درآن می توان وجوه حاصل از فروش نسیه به مشتریان را وصول کرد.

🔹 تحلیل نسبت:

دوره وصول مطالبات نمایشگر زمان تاخیر وصول وجه کالا/خدمات ارائه شده از خریداران است و هر چه این عدد بزرگتر باشد برای سازمان نامطلوب تر می باشد . این عدد به طور معمول با متوسط صنعت در هز نوع کسب و کاری مقایسه می شود و بزرگتر بودن آن از متوسط صنعت نشانه خوبی نیست.

👈تعریف حسابداری از استهلاک چیست

#آموزشی
👈تعریف حسابداری از استهلاک چیست

🔻 سرشکن کردن و تخصیص دادن بهای تمام شده دارایی ثابت را به طریقی معقول و منظم به دوره های استفاده از آن را استهلاک گویند.

🔻بهای تمام شده معمولا در طول مدت استفاده از دارایی ، ثابت می ماند، بطوریکه در پایان عمر مفید دارایی، مجموع اقلام استهلاک دوره های استفاده از آن برابر می شود با بهای اولیه منهای ارزشی که برای دارایی اسقاط (Salvage Value) در نظر گرفته شده است.

🔻حسابداری استهلاک چیست؟

🔻با توجه به نکات فوق حسابداری استهلاک به روشی گفته می شود که بر اساس آن بهای تمام شده دارایی ثابت منهای ارزش اسقاط ان، بر مدتی که عمر مفید آن برآورد می شود به طریقی معقول و منظم سرشکن شود.بنابراین هدف استهلاک، سرشکن کردن بهای تمام شده است و نه تعیین ارزش دارایی.

🔻به تدریج که از عمر مفید اقتصادی دارایی کاسته می گردد، استهلاک آن منظما به صورت هزینه به عملیات واحد اقتصادی تخصیص می یابد.

🔻در صورت سود و زیان استهلاک بر اساس ماهیت و مورد استفاده از مال به یکی از سه عنوان هزینه فروش، هزینه اداری و یا هزینه ساخت کالای فروش رفته ارائه می شود.

🔻در واقع استهلاک از دو طریق بر صورت سود و زیان اثر می گذارد:

🔻۱. مستقیما به بدهکار حساب هزینه منظور و سبب افزایش آن میشود. (مانند هزینه استهلاک خودروهایی که مورد استفاده دایره فروش کالا قرار می گیرد) و طبعا به شکل هزینه فروش انعکاس پیدا می کند.

🔻۲. دیگر استهلاک استهلاک ماشین آلات کارخانه که بصورت قسمتی از بهای تمام شده کالا ثبت و پس از فروش کالا به بدهکار حساب بهای تمام شده کالای فروش رفته انتقال می یابد.(مانند استهلاک ماشین آلات تولیدی)

🔹 عوامل اصلی بهای تمام شده به طور کلی ۳ دسته زیر می باشند.

🔹 عوامل اصلی بهای تمام شده به طور کلی ۳ دسته زیر می باشند.
۱- مواد اولیه
۲- دستمزد
۳- سربار ( سایر هزینه های تولید)

۱- مواد اولیه
مواد اولیه رکن اصلی تولید کالا و محصول می باشد درضمن می دانید که مواد اولیه تولید خود به دو بخش زیر تقسیم می شود:

الف- مواد مستقیم
آن بخش از مواد مصرفی که از کالای ساخته شده جدائی ناپذیر است و مستقیماً در ساخت کالا نقش دارد را مواد مستقیم گویند به عنوان مثال آرد در ساخت نان مواد مستقیم تولید نان محسوب می گردد.

ب- مواد غیرمستقیم
آن بخش از مواد مصرفی که برای تکمیل کالا ضروری می باشد ولیکن به علت مصرف ناچیز آن نتوان آن را به عنوان مواد مستقیم مصرفی تولید طبقه بندی کرد مواد غیرمستقیم محسوب می شود مانند مصرف میخ در ساخت میز و کمد چوبی.

۲- دستمزد ( کار)
حقوق و حق الزحمه ای که در جریان تولید و ساخت برای تبدیل مواد به کالا به کارگران پرداخت می شود را به عنوان دستمزد تولید شناسایی می کنند.

دستمزد نیز به دو بخش زیر تقسیم خواهد شد:

الف- دستمزد مستقیم
دستمزدی است که بابت کاری پرداخت می شود که مستقیماً در ساخت و ترکیب کالای ساخته شده نقش داشته است مانند دستمزد کارگران تولی

ب- دستمزد غیرمستقیم
دستمزدی است که بابت کاری پرداخت می شود که مستقیماً در ساخت و ترکیب کالای ساخته شده نقش نداشته است مانند حقوق نگهبانان و سرکارگران کارخانه و …

۳- سایر هزینه ها ( سربار ساخت)
کلیه هزینه هایی که در جریان تولید اتفاق می افتد ولیکن نمی توان آنها را به طور مستقیم و مشخص به اقلامی از تولید یا محصولی خاص اختصاص داد به عنوان سربار کارخانه یا سایر هزینه ها شناسایی می‎شوند نمونه های مشخص این هزینه ها؛ مواد غیرمستقیم تولید، دستمزد غیرمستقیم، هزینه تعمیرات و هزینه های استهلاک ماشین آلات، هزینه بیمه و سایر مواد مشابه می باشد.

هزینه های مستقیم و غیر مستقیم

🔻در حسابداری صنعتی ، هزینه ها بر اساس ارتباط با تولید به ۲ گروه هزینه های مستقیم و هزینه های غیر مستقیم تقسیم می شوند.

🔻الف – هزینه های مستقیم:

🔻این هزینه ها به دلیل ارتباط مستقیم با تولید و مشخص بودن آن در کالای تولید شده یا ارتباط با مرحله ای از تولید، هزینه مستقیم نامیده می شوند. بارزترین مورد از این هزینه ها، مواد اولیه به کار برده شده جهت تولید کالا و دستمزد مستقیم افراد مرتبط با تولید می باشد. به عنوان مثال چوب استفاده شده در تولید مبلمان مواد هزینه مستقیم می باشد.

🔻ب – هزینه های غیر مستقیم:

🔻هزینه های غیر مستقیم هزینه هایی می باشند که ارتباط مستقیمی با تولید نداشته و در تولید محصول نیز نقش اصلی را ندارند هر چند برای تولید محصول لازم اند و در پروسه ساخت محصول ایجاد می شوند. این هزینه ها را به سادگی نمی توان به یک کالا یا مرحله از ساخت و یا سفارش معین و مشخص ارتباط داد مانند هزینه های سوخت، روغن مصرفی جهت ماشین آلات تولیدی و سایر موارد مشابه و یا حقوق و دستمزد غیر مستقیم پرداختی در جهت تولید مانند حقوق سر کارگران که به عنوان هزینه های غیر مستقیم شناسایی می شوند و یا هزینه ی استهلاک ساختمان کارخانه که نمی توان آن را به یک تولید مشخص مرتبط کرد، همچنین مواد غیر مستقیمی که در جهت تولید مصرف می شوند نیز به عنوان هزینه های غیر مستقیم تلقی می شوند موادی مانند چسب مصرفی استفاده شده برای تولید مبلمان. همچنانکه اشاره شد وجود این هزینه ها الزامی است ولی به دلیل نا چیز بودن و یا غیر الرامی بودن به یک محصول آنها را به عنوان غیر مستقیم شناسایی می کنند به هزینه ها ی غیر مسنقیم “هزینه سربار” یا “سر بار تولید” گفته می شود.

👈منظور از طبقه بندی هزینه ها بر اساس ارتباط آنها با تولید محصول چیست؟

#آموزشی
👈منظور از طبقه بندی هزینه ها بر اساس ارتباط آنها با تولید محصول چیست؟

🔻در حسابداری صنعتی ، هزینه ها بر اساس ارتباط با تولید به ۲ گروه هزینه های مستقیم و هزینه های غیر مستقیم تقسیم می شوند.

🔻الف – هزینه های مستقیم:

🔻این هزینه ها به دلیل ارتباط مستقیم با تولید و مشخص بودن آن در کالای تولید شده یا ارتباط با مرحله ای از تولید، هزینه مستقیم نامیده می شوند. بارزترین مورد از این هزینه ها، مواد اولیه به کار برده شده جهت تولید کالا و دستمزد مستقیم افراد مرتبط با تولید می باشد. به عنوان مثال چوب استفاده شده در تولید مبلمان مواد هزینه مستقیم می باشد.

🔻ب – هزینه های غیر مستقیم:

🔻هزینه های غیر مستقیم هزینه هایی می باشند که ارتباط مستقیمی با تولید نداشته و در تولید محصول نیز نقش اصلی را ندارند هر چند برای تولید محصول لازم اند و در پروسه ساخت محصول ایجاد می شوند. این هزینه ها را به سادگی نمی توان به یک کالا یا مرحله از ساخت و یا سفارش معین و مشخص ارتباط داد مانند هزینه های سوخت، روغن مصرفی جهت ماشین آلات تولیدی و سایر موارد مشابه و یا حقوق و دستمزد غیر مستقیم پرداختی در جهت تولید مانند حقوق سر کارگران که به عنوان هزینه های غیر مستقیم شناسایی می شوند و یا هزینه ی استهلاک ساختمان کارخانه که نمی توان آن را به یک تولید مشخص مرتبط کرد، همچنین مواد غیر مستقیمی که در جهت تولید مصرف می شوند نیز به عنوان هزینه های غیر مستقیم تلقی می شوند موادی مانند چسب مصرفی استفاده شده برای تولید مبلمان. همچنانکه اشاره شد وجود این هزینه ها الزامی است ولی به دلیل نا چیز بودن و یا غیر الرامی بودن به یک محصول آنها را به عنوان غیر مستقیم شناسایی می کنند به هزینه ها ی غیر مسنقیم “هزینه سربار” یا “سر بار تولید” گفته می شود.

💢میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۹۷💢

💢میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۹۷💢

💠بنابر جلسه کمیسیون تلفیق مجلس، میزان افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت برای سال آینده بین ۱۰ تا ۱۸ درصد به تصویب رسید. بنابر جلسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی میزان افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت برای سال آینده بین ۱۰ تا ۱۸ درصد به تناوب و بر اساس میزان دریافتی سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید که بازه حقوقی بین ۱.۵ تا ۵ میلیون تومان را در بر می‌گیرد.
بر اساس این مصوبه که پس از۷ بررسی و تصویب در صحن مجلس، مستلزم تایید شورای نگهبان نیز می‌باشد به قرار زیر است:

🔸میزان دریافتی بین ۱.۵ تا ۲میلیون تومان معادل ۱۸درصد

🔸میزان دریافتی بین ۲ تا ۲.۵ میلیون تومان معادل ۱۷ درصد

🔸میزان دریافتی بین ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان معادل ۱۶ درصد

🔸میزان دریافتی بین ۳ تا ۳.۵ میلیون تومان معادل ۱۵درصد

🔸میزان دریافتی بین ۳.۵ تا ۴ میلیون تومان معادل ۱۴ درصد

🔸میزان دریافتی بین ۴ تا ۴.۵ میلیون تومان معادل ۱۳ درصد

🔸میزان دریافتی بین ۴.۵ تا ۵ میلیون تومان معادل ۱۲ درصد

🔸میزان دریافتی بالاتر از ۵ میلیون تومان معادل ۱۰ درصد

🔹 عوامل اصلی بهای تمام شده

🔹 عوامل اصلی بهای تمام شده به طور کلی ۳ دسته زیر می باشند.
۱- مواد اولیه
۲- دستمزد
۳- سربار ( سایر هزینه های تولید)

۱- مواد اولیه
مواد اولیه رکن اصلی تولید کالا و محصول می باشد درضمن می دانید که مواد اولیه تولید خود به دو بخش زیر تقسیم می شود:

الف- مواد مستقیم
آن بخش از مواد مصرفی که از کالای ساخته شده جدائی ناپذیر است و مستقیماً در ساخت کالا نقش دارد را مواد مستقیم گویند به عنوان مثال آرد در ساخت نان مواد مستقیم تولید نان محسوب می گردد.

ب- مواد غیرمستقیم
آن بخش از مواد مصرفی که برای تکمیل کالا ضروری می باشد ولیکن به علت مصرف ناچیز آن نتوان آن را به عنوان مواد مستقیم مصرفی تولید طبقه بندی کرد مواد غیرمستقیم محسوب می شود مانند مصرف میخ در ساخت میز و کمد چوبی.

۲- دستمزد ( کار)
حقوق و حق الزحمه ای که در جریان تولید و ساخت برای تبدیل مواد به کالا به کارگران پرداخت می شود را به عنوان دستمزد تولید شناسایی می کنند.

دستمزد نیز به دو بخش زیر تقسیم خواهد شد:

الف- دستمزد مستقیم
دستمزدی است که بابت کاری پرداخت می شود که مستقیماً در ساخت و ترکیب کالای ساخته شده نقش داشته است مانند دستمزد کارگران تولی

ب- دستمزد غیرمستقیم
دستمزدی است که بابت کاری پرداخت می شود که مستقیماً در ساخت و ترکیب کالای ساخته شده نقش نداشته است مانند حقوق نگهبانان و سرکارگران کارخانه و …

۳- سایر هزینه ها ( سربار ساخت)
کلیه هزینه هایی که در جریان تولید اتفاق می افتد ولیکن نمی توان آنها را به طور مستقیم و مشخص به اقلامی از تولید یا محصولی خاص اختصاص داد به عنوان سربار کارخانه یا سایر هزینه ها شناسایی می‎شوند نمونه های مشخص این هزینه ها؛ مواد غیرمستقیم تولید، دستمزد غیرمستقیم، هزینه تعمیرات و هزینه های استهلاک ماشین آلات، هزینه بیمه و سایر مواد مشابه می باشد.