ارزش اسقاط :

ارزش اسقاط :

عبارتست از مبلغی که پیش بینی می شود از فروش مال یا در تعویض، به هنگام انصراف از کار آن، عاید می شود. در این براورد هزینه پیاده کردن و برچیدن مال هم منظور می گردد.

بعنوان مثال اگر فروش مال اسقاط 2500000 ريال و هزینه پیاده کردن و تحویل آن 500000 ريال برآورد شود، ارزش اسقاط آن 2000000 ريال خواهد شد.

مابه التفاوت بهای تمام شده و ارزش اسقاط مال را ماخذ استهلاک می نامند. اغلب در عمل از محاسبه ارزش اسقاط صرفنظر می کنند. در مواردی که حاصل فروش اسقاط مال را با هزینه پياده کردن آن برابر تشخیص دهند ( که عمل ارزش اسقاط آن صفر می شود) و یا مبالغ حاصل از فروش کم و ناچیز باشد، انصراف از محاسبه ارزش اسقاط را قابل قبول دانسته اند.

در برآورد عمر مفید مال برای محاسبه استهلاک، شروط و نکاتی به شرح زیر بطور ضمنی در نظر گرفته می شود:

1.استفاده از مال به وسیله مالک فعلی صورت گیرد.

2. کاربرد مال به صورتی باشد که به هنگام تحصیل آن منظور بوده است.

3. خط مشی برای تعمیر و نگهداشت دارایی در مدت استفاده معین باشد.

طبعا هزینه استهلاک هر دوره بستگی به این دارد که حدود بهره برداری و خدمات بالقوه اقتصادی مالی برای موسسه مالک آن معلوم شود. در واقع عمر مفید بر اساس و در رابطه با از دست رفتن ارزشها و امکانات بالقوه از لحاظ انجام خدمات تعیین می گردد.

🔯منظور از کسر توافقی چیست؟

🔯منظور از کسر توافقی چیست؟

👈مبالغی که طبق قرارداد بین کارگر و کارفرما و یا براساس توافق آنها در زمان تهیه لیست حقوق و دستمزد از حقوق کارگر یا کارمند کسر می شود را کسور توافقی گویند که مهمترین آنها را به صورت زیر می توان نام برد:

اقساط وام مسکن

بدهی به شرکت تعاونی

اقساط وامهای ضروری

مساعده

پیش پرداخت حقوق

👈 منظور از مساعده مبالغی است که بطور معمول قبل از پایان هر ماه به علت نیاز کارگران به آنان پرداخت می شود و در زمان تهیه لیست حقوق و دستمزد از حقوق آنها کسر می گردد در واقع باید گفت مساعده پرداخت بخشی از حقوق است قبل از پایان ماه کاری است …

👈ولیکن پیش پرداخت، پرداخت مبلغی است قبل از اینکه کاری انجام پذیرفته باشد، مثلاً پرداخت وجه در ابتدای ماه به عنوان حقوق ماهیانه کارگر قبل از انجام کار پیش پرداخت محسوب می گردد.

درهرحال در زمان تهیه لیست حقوق و دستمزد مبالغ پیش پرداخت و یا مساعده به عنوان کسورات از حقوق و دستمزد کسر می گردند و در نهایت جمع کسورات از حقوق و دستمزد ناخالص کسر و مبلغ خالص پرداختنی به هر فرد مشخص می شود.

انواع حسابداری

انواع حسابداری

۱-حسابداری مالی:

گونه‌ای از حسابداری که اطلاعات مالی را در قالب ترازنامه‌ها و صورت‌های سود و زیان برای استفاده داخلی سازمان و هم‌چنین برای گزارش‌دهی به سهامداران و ناظران دولتی جمع‌اوری، تحلیل و ارائه می‌کنند.

۲-حسابداری دولتی:

حسابداری دولتی، مجموعه عملیاتی است که با توجه به قوانین و مقررات مالی دولت و با رعایت اصول و فنون حسابداری، اسناد مالی را تنظیم و دفاتر روزنامه و کل و معین را ثبت نموده و گزارش‌ها و اطلاعات مالی را استخراج و تجزیه و تحلیل می‌نماید.

۳-حسابداری قیمت تمام شده:

حسابداری قیمت تمام‌شده، با فرایند محاسبه قیمت تمام‌شده محصولات، خدمات یا فعالیت‌های معین سروکار دارد و اطلاعات آن در تهیه گزارش‌های داخلی و خارجی سازمان، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در کتب و نشریات مربوط به حسابداری قیمت تمام‌شده، عنوان حسابداری صنعتی نیز بکار برده می‌شود

۴-حسابداری مدیریت:

وظیفه حسابداری که با هدف اصلی تغذیه اطلاعات مالی به تمام سطوح مدیریت، داده‌های مالی را جمع‌آوری، تحلیل و ارائه می‌کند.

۵-حسابداری هزینه:

فرایندهای حسابداری که به عنوان بخشی از مدیریت هزینه، اطلاعات هزینه را دسته بندی، ثبت و گزارش می‌کنند.

👈شناسه ملی چیست؟

 

🔻شناسه ملی چیست و از کجا می توان آنرا دریافت کرد و به كدام اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص پیدا میکند ؟

🔻با هدف از بین بردن زمینه سوء استفاده از شرکت‌های کاغذی و در راستای یافتن راه‌‌حل‌های مقابله با فساد و سوء استفاده‌های موجود در شرکت‌ها، آیین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ‌ایرانی،

ابلاغ شد هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، آیین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ‌ایرانی تصویب کرد که بر اساس آن، تمامی اشخاص حقوقی

موظفند طبق برنامه زمانی اعلامی سازمانهای ثبت کننده، فرم درخواست شناسه ملی را تکمیل و همراه اسناد و مدارک لازم که توسط سازمان ثبت کننده اعلام می‌شود، به سازمانهای یاد شده ارائه کنند. از طریق سامانه

دریافت شناسه ملی اشخاص حقوقی می توانید شناسه ملی دریافت کنید. این شناسه ملی به کلیه وزارتخانه ها، نهادها، سازمانها وشرکتهای دولتی و شرکتهای خصوص تخصیص پیدا کرده است.

اخلاق حرفه ای حسابداری

🔹 حسابداران باید سعی کنند که علاوه بر یادگیری ویژگی های محیط کار و سازگاری با آن، اعتمادبه نفس خود را به گونه ای منطقی بالا ببرند.

🔹 منظور از منطقی بودن این است که جسورانه برخورد نشود. این جسارت در بیان برای صحبت با مدیران آن هم در یک محیط کار قطعا تنش زا خواهد بود . مودبانه صحبت کردن با بیان جسورانه متفاوت است.

🔹 یکی دیگر از نکات منفی موجود در روابط بین کارمند و کارفرما ، ” چشم گفتن ” است.

🔹این واژه شاید در ابتدا استفاده از آن موجب رضایت در رفتار دو طرف میشود ولی رفته رفته و با استفاده نامتعارف از آن نه تنها جذابیت ندارد بلکه باعث ناراحتی هرکدام از طرفین خواهد شد.

🔹 کارمندان یا کارفرمایانی که صرفا برای برطرف کردن مورد پیش آمده در لحظه، از چشم گفتن استفاده میکنند مراقب باشند که این تایید است و باید انجام شود. بهتر است به جای آن از واژه های بررسی میشود ، باید منتظر بمانید ، سر فرصت مناسب و مشابه آن استفاده شود.

🔹 به طور کلی کسب تجربه در محیط کار به همراه داشتن اطلاعات علمی بالا ( در هر تخصصی نه فقط شغل حسابدار )، باید همراه با تکنیک های موفقیت شغلی مانند الگوهای رفتاری مناسب باشد.

 

🔶🔷تفاوت مدیریت مالی و حسابداری

🔶🔷تفاوت مدیریت مالی و حسابداری

تفاوت در دیدگاه این دو تخصص است.
حسابداری دیدگاهی تاریخی دارد و هدف اصلی آن ثبت وقایع گذشته است در حالیکه مدیریت مالی دیدگاه اینده نگر دارد یعنی اساس مدیریت مالی تاکید بر تصمیم گیری و ایجاد ارزش بر اینده تمرکز دارد. بنابراین مدیریت مالی با استفاده از اطلاعات تاریخی حسابداری، بر تصمیم گیری های آینده تمرکز دارد.
مدیریت اثربخش و کارای پول (وجوه/منابع مالی) به منظور دست یابی به اهداف سازمان را مدیریت مالی گویند.
مدیریت مالی دربرگیرنده چگونگی افزایش سرمایه (تامین مالی)، و نحوه تخصیص آن است (به عنوان مثال بودجه بندی سرمایه‌ای). این امر تنها مختص بودجه بندی منابع بلند مدت نیست؛ بلکه منابع کوتاه مدت مانند دارایی‌های جاری را نیز در بر میگیرد.
همچنین با سیاست توزیع سود سهامداران نیز مرتبط است.
هدف مدیریت مالی افزایش ارزش شرکت و در نتیجه افزایش ثروت سهامداران می‌باشد. مدیریت مالی سوالاتی مثل اکنون کجا هستیم؟ و به کجا خواهیم رفت؟ را مطرح می کند.

👌نقش کلیدی مدیریت مالی

مدیر مالی در شرکت نقشی محوری و اساسی بازی می کند. وظایف مدیر مالی را در سازمان میتوان به موارد زیر خلاصه کرد:
1- بودجه بندی
2- تامین مالی در بازارهای مالی(مانند چگونگی دریافت وام و سایر ابزارهای مالی)
3- ارزیابی پروژه های سرمایه ای
4- بازاریابی و تعیین راهبردهای قیمت گذاری

تخصص مدیریت مالی به سرعت در دنیای امروز در حال گسترش است و به همین دلیل شرکت ها به شدت در جستجوی مدیران مالی با تخصص روز میباشند. نقش اساسی مدیران مالی در شرکت ها، امروزه در ارتقای سازمانی مدیران شرکتهای بزرگ دنیا نیز آشکار است.

👈سررسید عمومی حسابداری👉

👈سررسید عمومی حسابداری👉

🔴15 مهر مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده فصل تابستان (دوره دوم)به سازمان امورمالياتي

🔴 30 مهر مهلت ارسال ليست حقوق شهریور به سازمان امورمالياتي

🔴مهلت ارائه‌ی صورت‌های مالی حسابرسی ‌شده همراه با اظهارنامه‌ی‌ مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه (30 مهر)پس از مهلت انقضای ارائه‌ی اظهارنامه موضوع ماده 272 👆اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به سازمان امورمالياتي

🔴 30 مهر مهلت ارسال ليست حقوق شهریور به سازمان تامين اجتماعي

🔴15 آبان مهلت ارسال صورت معاملات فصلی(موضوع ماده 169)فصل بهار وتابستان 96 به سازمان امورمالياتي

🔴 بموجب ماده 137 قانون تجارت : هيات مديره بايد لااقل هر شش ماه يك بار خلاصه صورت دارايي و قروض شركت را تنظيم كرده و به بازرس بدهد.

اندوخته قانونی

اندوخته قانونی

🔸هیئت مدیره هر شرکت مکلف است هر سال ۵ درصد از سود خالص شرکت را با عنوان اندوخته قانونی ذخیره نماید. همین که اندوخته قانونی به ۱۰ درصد کل سرمایه شرکت رسید، ذخیره‌کردن آن اختیاری است.

🔸طبق ماده ۱۴۰ اصلاحیه قانون تجارت ، یک بیستم سود خالص هر سال باید به عنوان اندوخته قانونی در نظر گرفته شود . ازطرف دیگر ، طبق ماده ۲۳۸ همان اصلاحیه ، مبنای محاسبه اندوخته قانونی ، سود خالص پس از وضع زیان های وارده در سالهای قبل تعیین شده است . بنابراین ، در شرایطی که شرکت زیان انباشته (سنواتی ) دارد ، تنها ، رقم سود خالص سال جاری نباید مبنای محاسبه اندوخته قانونی قرار گیرد بلکه لازم است جمع زیان سنواتی از رقم سود خالص سال جاری کسر و یک بیستم مازاد محاسبه و به عنوان اندوخته قانونی در نظر گرفته شود .

🔸اندوخته قانونی طبق قانون تجارت باید هر ساله ۲۰ / ۱ معادل ۵%سود شرکت جهت اندوخته قانونی ذخیره شود تا به ۱۰%سرمایه برسد واین اندوخته اجباری است (در صورت سودده بودن شرکت) ولی اندوخته عمومی و احتیاطی اختیاری وبسته به نظر هیات مدیره میباشد.

 

☀️نکته مهم در خصوص اندوخته قانونی این است که در صورتی که یک واحد تجاری مبلغ اندوخته قانونی خود را از سقف تعیین شده (۵ درصد سرمایه) بیشتر در نظر گرفته باشد (مثلا ۷ درصد) تحت هیچ عنوان اجازه کاهش مبلغ اندوخته خود را نخواهد داشت-تبصره ۲ ماده ۱۵۸ قانون تجارت(انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع می باشد).

10 روش برای تشخیص یک حسابدار موفق 🌹

10 روش برای تشخیص یک حسابدار موفق 🌹

1⃣ هيچ چيز واقعا خسته كننده نيست:
اجازه دهيد بااين وضعيت مواجه شويم -شغل هاي مهيج تري از حسابداري وجود دارند.اما كسي حسابداري را كنار نمي گذارد تا
يك فوتباليست حرفه اي،فضانورد يا متصدي رستوران شود.

2⃣ شما هميشه با آغوش باز ازفناوري استقبال مي كنيد:
همزمان با رشد و توسعه رشته،فناوري خواهد آمدكه شغل شما را ساده تركند.

3⃣ شما هميشه عاشق بازي با ارقام هستيد:
شما واقعا از كلاس هاي آمار،جبر وحساب ديفرانسيل و انتگرال لذت مي بريد.بنابر اين بازي با ارقام چيزي است كه شغلتان را
براي شما لذت بخش تر مي كند.

4⃣ شما اشتياق غيرطبيعي به قانون ماليات ها داريد:
اين براي هر شخص ديگري خسته كننده است،اما چشم هايتان زماني كه يك قانون ماليات جديد مي بيندبرق مي زند.به همين دليل از مطالعه ي قوانين ماليات در دانشگاه لذت ميبريد.

5⃣ شما هميشه در جزئيات غرق مي شويد:
شما يك كمال گرا هستيد و هيچ چيز مانع پيشرفت شما نمي شود.شما مي دانيد كه اعداد وارقام بايد كامل باشند تا كسب وكار شما
از لحاظ مالي دچار مشكل نشود.

6⃣ شما هميشه به چالش هاي حل يك مسله خوش آمد مي گوييد:
مقايسه ارقام ،يافتن شاخص ها و ساختن مشاهدات قابل رقابت مبتني بر اطلاعات جديد،فعاليت هاي مورد نياز حسابداران
هستند.براي شما حل مسايل دشوار شبيه يك پازل است وهر روز شما براي پيدا كردن يك راه حل تلاش مي كنيد.

7⃣ شما هميشه در تخصيص وقتتان محافظه كار هستيد:
افرادي كه حسابدار به دنيا آمده اند براي مديريت كردن و انجام كار در مواعد زماني تعيين شده آماده هستند.

8⃣ شما هميشه يك شخص اجتماعي هستيد:
از شما انتظار مي رود تا با مشتريان ارتباط برقرار كنيد و به صورت تيمي كار كنيد.مهارت هاي ارتباطي نوشتن و كلامي شما بايد
به قدر كافي باشد.

9⃣ شما هميشه يك ظاهر محافظه كار داريد:
سبك لباس پوشيدن شبيه يك حسابدار مستلزم داشتن پوشش حرفه اي است،هرچند كه اين موضوع معمولا به محيط كاري شما
بستگي دارد.

🔟 صداقت و درستي هميشه بيشترين اهميت را براي شما دارد:
حسابداران اطلاعات حساسي را مديريت مي كنند،بنابراين بايد مطابق استاندارد هاي اخلاقي تعيين شده براي حرفه عمل كنند.

🔴آیا سفته مانند چک قابل انتقال به دیگری است؟❓

🔴آیا سفته مانند چک قابل انتقال به دیگری است؟❓

✅ عبارت «حواله کرد» در سفته به شخص این اختیار را می دهد که سفته را به دیگری واگذار کند . البته اگر عبارت حواله کرد نیز وجود نمی داشت، دارنده سفته می توانست با #ظهرنویسی “#پشت نویسی” آن را به شخص دیگری انتقال دهد.

⭕️ظهرنویسی: یعنی آن که دارنده سفته مطالبی را که در برگیرنده هدف او از دریافت یا انتقال سفته است در پشت آن نوشته و در زیر این مطالب، امضا می کند. پس ظهر نویسی برای انتقال سفته به دیگری یا وصول وجه آن است.

⭕️اگر ظهرنویسی برای انتقال باشد، دارنده جدید سفته دارای کلیه حقوق و مزایایی می شود که به آن سند تعلق دارد. انتقال سفته با امضای دارنده آن به عمل می آید. دارنده سفته می تواند برای وصول وجه آن به دیگری وکالت دهد که این عمل را برای او انجام دهد.

⭕️اصولا ظهرنویسی برای انتقال است اما اگر برای وکالت در وصول باشد، باید این موضوع در پشت سفته تصریح شود و به امضای ظهرنویس برسد. در واقع کسی که (با ظهرنویسی) وکالت در وصول سفته پیدا می کند، مانند دارنده سفته حق اقامه دعوی را نیز برای وصول آن خواهد داشت.