کاربرد الگوی بارکد دو بعدی و تعریف آن

 

الگوی بارکد دو بعدی چه کاربردی دارد و چگونه می توان این الگو را درسیستم ایجاد نمود؟

ü در برخی موارد کالاهای تعریف شده در سیستم دارای بارکد دوبعدی می باشند. منظور از «بارکد دوبعدی» بارکدی است که علاوه بر مشخص نمودن کالا اطلاعاتی نظیر، مقدار/ وزن و توضیحات آن را نیز در اختیار ما قرار می دهد. همچنین گاهی فروشگاه ها برای مشخص کردن بارکد های خود از مقدار ثابتی با عنوان شناسه در آنها استفاده می نمایند.

ü الگوی بارکد دو بعدی به شما کمک می کند تا در زمانی که بارکد یک کالا توسط بارکدخوان، خوانده می شود یا کد کالا به صورت دستی در سیستم جستجو می شود، سیستم فروشگاهی سپیدار بتواند تشخیص بدهد که هرکدام از کاراکترهای موجود در بارکد کالا مربوط به کدام بخش (فیلد) است و آنها را در بخش (فیلد) مربوطه خود قرار دهد. به طور مثال یک بارکد می تواند از یک بخش ثابت و یک بخش متغیر تشکیل شده باشد که مربوط به وزن کالا باشد، درصورت معرفی این الگو به سیستم، در زمانی که بارکد کالای مذکور توسط سیستم خوانده می شود، سیستم به صورت اتوماتیک وزن کالا را در بخش مقدار کالا در فاکتور فروش قرار دهد.

توجه: توجه به این نکته ضروریست که برای استفاده از بارکد دوبعدی باید الگوی آن یا همان «الگوی بارکد دوبعدی» در سیستم ایجاد شده باشد.

برای ایجاد یک الگوی بارکد دو بعدی در سیستم می بایست مراحل ذیل طی گردد:

کليد «تعریف الگوی بارکد دوبعدی» را از بخش اطلاعات پایه انتخاب کنید.
در بخش «کد الگو»، شما درصورت تمایل می توانید کدی را به الگوی مورد نظر اختصاص دهید، در غیر اینصورت سیستم به صورت اتوماتیک کدی را برای این الگو در نظر خواهد گرفت.
در بخش «عنوان الگو»، نامی که می خواهید برای این الگو در نظر گرفته شود را وارد نمایید.
در صورتی که الگوی مورد نظر دارای یک بخش ثابت است این مقدار ثابت را در بخش “شناسه الگو” وارد کنید. در این صورت در مقابل شناسه باید جایگاهی را که شناسه از آن شروع می شود مشخص نمایید.
در سطر بعدی باید یکی از موارد «کد یا بارکد» انتخاب شوند. این انتخاب نمایش دهنده آن است که بارکد دوبعدی در سیستم با استفاده از کدامیک از موارد کد یا بارکد، کالا را شناسایی خواهد کرد.
در صورتی که بارکد دوبعدی شامل مقدار یا وزن کالا نیز می باشد، در قسمت «مقدار/وزن» جایگاه شروع مقدار یا وزن، طول آن و در صورت وجود جداکننده پس از آن مشخص می شود. در اینجابرای ورود طول با انتخاب کلید صفحه ای برای شما باز می شود که می توانید در آن تعیین کنید که وزن/ مقدار کالای مورد نظر شامل چند رقم صحیح و چند رقم اعشار می باشد و اینکه چه جداکننده ای بین بخش صحیح و اعشار قرار می گیرد.
در صورتی که بارکد دوبعدی شامل توضیحات کالا نیز می باشد، در قسمت “توضیحات” جایگاه شروع توضیحات و طول آن مشخص می شود.
در بخش “تست الگو” با ورود یک نمونه از بارکد دوبعدی که دارای الگوی تعریف شده است، تطابق آن با الگو را تست کنید و در صورت عدم تطابق تغییرات لازم را اعمال نمایید.
پس از ورود اطلاعات كليد ذخيره را بزنيد تا الگوی مورد نظر در سیستم ذخیره گردد.
کد یا بارکد: در صورتی که در تعریف یک الگوی بارکد دو بعدی گزینه بارکد برای شناسایی کالا انتخاب شده است، ورود بارکد برای کالایی که الگوی بارکد دو بعدی برای آن در نظر گرفته می شود، اجباری می باشد.

توجه: برای مشاهده لیست الگوی های بارکد دوبعدی موجود در سیستم می‌توانید در بخش اطلاعات پایه، بر روی گزینة «الگوی بارکد دوبعدی» کلیک کنید.

توجه: ورود اطلاعات برای بخش‌هایی که با علامت مشخص شده‌اند، الزامی است.

.

گروه بندی کالا

برای گروه‌بندی کالاها چه باید کرد؟

کليد «گروه کالا» را از بخش اطلاعات پایه انتخاب کنید.
در بالای فرم باز شده، گزینة «افزودن زیرگروه» را انتخاب کنید.
اکنون در فرم جدیدي که باز می‌شود در بخش «عنوان گروه» نام گروه موردنظرتان را وارد و کلید «تایید» را انتخاب کنید.
پس از ایجاد شدن گروه موردنظر، به سمت چپ فُرمِ گروه‌های کالا رفته و کلید را انتخاب کنید.
در سطر ایجاد شده، با فشردن کلید انتخابگر () که در ستون کُد کالا وجود دارد، لیست کالاهای موجود در سیستم را باز کنید.
کالا یا کالاهایی را که می‌خواهید در این گروه قرار گیرد، انتخاب کنید و کلید «تایید» را بزنید.
در پايان، با زدن کلید «تایید»، گروهِ کالاي موردنظر ایجاد و فرم به‌صورت خودكار بسته می‌شود.
کالا یا کالاها:

برای انتخاب چند کالا به‌صورت همزمان مي‌توانید با زدن تیک کنار کالاهای موردنظرتان، آنها را به‌صورت یکجا وارد یک گروه كنيد.
برای اینکه یک کالای جدید را در گروه مورد نظر قرار دهید می توانید پس از ایجاد گروه مورد نظر در بالای بخش انتخاب کالاها می توانید با زدن کلید ایجاد کالای جدید () کالای دلخواه را ایجاد نموده و در گروه مورد نظر قرار دهید.
توجه: ورود اطلاعات برای بخش‌هایی که با علامت مشخص شده‌اند، الزامی است.

 

چگونه مي‌توان یک حساب بانکی در سیستم تعریف کرد

 

چگونه مي‌توان یک حساب بانکی در سیستم تعریف کرد؟

کلید «بانک» را از بخش اطلاعات پایه انتخاب کنید.

در صورتی که نام بانک موردنظر شما در لیست باز شده موجود نبود، کلید «جدید» () را که در بالای صفحه قرار دارد انتخاب كنيد.
در فرم تعریف بانک، کدی را که مي‌خواهید به بانک موردنظر اختصاص دهید، وارد كنيد.
در بخش بعدی، نام بانک را وارد كنيد.
سپس با زدن کلید «ذخیره»، اطلاعات موردنظر را در سیستم ذخیره كنيد و فرم را ببندید.


در مرحله بعد، کلید «حساب بانکی جدید» را از بخش اطلاعات پایه انتخاب کنید.
در فرم باز شده، در بخش بانک گزینه انتخابگر بانک () را انتخاب كنيد.
از لیست باز شده، بانک موردنظر را انتخاب كنيد و کلید تایید را بزنید.
در بخش بعد، نام شعبه‌ای را که در آن حساب بانکی قرار دارد، وارد كنيد.
در بخش بعد، موجودی اولیه حساب بانکی را وارد كنيد.
در بخش بعدی، شما مي‌توانید شمارة کارت متعلق به حساب بانکی موردنظر را ـ در صورت داشتن کارت ـ وارد كنيد.
در بخش بعد، باید شماره حساب را وارد كنيد.
سپس، کد شعبه ‌ای که حساب بانکی در آن قرار دارد، وارد كنيد.
در ادامه، نام شخص صاحبِ حساب را وارد كنيد.
در بخش بعد، تاریخ افتتاحِ حساب را وارد كنيد.
سپس، با زدن یا برداشتن تیک «حساب بانکی فعال است» مي‌توانید حساب بانکی را فعال یا غیرفعال كنيد.
در پايان با زدن کلید «ذخیره»، اطلاعات را ذخیره کنید و فرم را ببندید.
کد: 1. کد یک بانک برای هر بانک منحصربه‌فرد است و نمي‌توان آن را به بانک دیگری اختصاص داد.

2. کاربر اگر بخواهد می تواند بخش کد را در فرم های مختلف سیستم فروشگاهی سپیدار خالی بگذارد که این بخش توسط سیستم تکمیل گردد.

کد شعبه: کد شعبه، شماره‌ای متفاوت از کد بانک است، به‌صورتی که کد بانک را شما به دلخواه خودتان در سیستم وارد می‌كنيد، ولی کد شعبه عددی مشخص است که برای هر شعبه از بانک، یک عدد ثابت است.

فعال یا غیرفعال: در صورت غیرفعال بودن یک حساب بانکی شما نمي‌توانید هیچ‌گونه عملیاتی را برای حساب بانکی موردنظر در سیستم ثبت كنيد.

توجه: برای مشاهده لیست حساب‌های بانکی در سیستم مي‌توانید در بخش اطلاعات پایه، بر روی گزینه «حساب بانکی» کلیک کنید.

توجه: ورود اطلاعات برای بخش‌هایی که با علامتمشخص شده‌اند، الزامی است.

 

چگونگی ایجاد طرف حساب ها

 

چگونه مي‌توان یک طرف حساب (تامین کننده/ مشتری/ فروشنده) را در سیستم ایجاد کرد؟

 

کلید «طرف حساب جدید» را از بخش اطلاعات پایه انتخاب کنید.


در فرم باز شده، ابتدا مشخص کنید فرد موردنظر ماهیت حقیقی دارد یا حقوقی؟


در بخش «کد» کدی را که مي‌خواهید به طرف حساب موردنظر بدهید، وارد کنید.
در بخش بعدی مي‌توانید نام و نام خانوادگی فرد موردنظر را وارد کنید.
در بخش «مانده حساب اول دوره» مي‌توانید میزان مانده حساب (بدهکاری یا بستانکاری) فرد موردنظر را وارد کنید.
در بخش «نقش» شما مي‌توانید با زدن تیک، نوع ارتباط فرد موردنظر (تأمین‌کننده، مشتری، فروشنده) با خودتان را مشخص كنيد.
با زدن تیک «طرف حساب فعال است»، شما مي‌توانید فعال یا غیرفعال بودن طرف حساب را مشخص كنيد.
در بخش بعدی شما مي‌توانید کد اقتصادی یا کد ملی فرد موردنظر را وارد کنید.
در بخش «اعتبار مشتري» در صورت تعريف طرف حساب از نوع مشتري مي توانيد اطلاعات مربوط به اعتبار وي را مشخص نماييد.
در بخش تلفن، شما مي‌توانید با زدن کلید شماره تلفن يا تلفن‌های فرد موردنظر را وارد کنید و با زدن تیک اصلی برای یکی از شماره‌‌های وارد شده، آن را به عنوان شماره اصلی فرد موردنظر انتخاب كنيد.
در تب سایر اطلاعات مي‌توانید اطلاعات شخصی طرف حساب موردنظر (جنسیت، تاریخ تولد و تاریخ ازدواج) را وارد کنید.
همچنين شما مي‌توانید در تب (صفحه) سایر اطلاعات، اطلاعات آدرس و حساب‌های بانکی طرف حساب موردنظر را در سیستم وارد كنيد.
در نهایت با زدن کلید «ذخیره»، شما مي‌توانید اطلاعات وارد شده را در سیستم ذخیره كنيد و فرم را ببندید.
کد: 1. کد یک طرف حساب برای هر طرف حساب منحصربه‌فرد است و نمي‌توان آن را به طرف حساب دیگری اختصاص داد.

2. کاربر اگر بخواهد می تواند بخش کد را در فرم های مختلف سیستم فروشگاهی سپیدار خالی بگذارد که این بخش توسط سیستم تکمیل گردد.

نام و نام خانوادگی: در صورتی که طرف حساب شما فرد حقوقی (شرکت) باشد، گزینه نام خانوادگی غیرفعال می‌شود.

فعال یا غیرفعال: در صورت غیرفعال بودن یک طرف حساب، شما نمي‌توانید برای فرد موردنظر هیچ نوع فاکتوری صادر كنيد.

کد اقتصادی یا کد ملی: در صورتی که فرد حقیقی باشد، کد اقتصادی و در صورتی که فرد حقوقی باشد، کد ملی برایش غیرفعال است.

اطلاعات شخصی طرف حساب: در صورتی که طرف حساب شما فرد حقوقی (شرکت) باشد، گزینه‌های جنسیت، تاریخ تولد و تاریخ ازدواج غیرفعال مي‌شود.

اعتبار مشتري: – اعتبار مشتري مشخص مي كند كه فرد طرف حساب در صورت داشتن نقش مشتري تا چه ميزان مي تواند به فروشگاه بدهي داشته باشد.

– با انتخاب گزينه اعتبار مشتري و ورود سقف اعتبار، حداكثر مبلغي كه فرد به عنوان مشتري نزد شما داراي اعتبار است را مشخص مي كنيد. در صورت عدم ورود سقف اعتبار، حداكثري براي اعتبار فرد در نظر گرفته نمي شود.

– همچنين مي توانيد براي هر فرد مشخص كنيد كه در صورت بيشتر شدن حساب بدهيِ وي از ثبت اسناد براي او جلوگيري شود يا به صندوقدار هشداري نمايش داده شود.

– همچنين معتبر بودن چك دريافتي از مشتري در اين بخش مشخص مي شود. در صورت عدم انتخاب اين گزينه، امكان دريافت چك از اين مشتري در سيستم وجود ندارد.

توجه: برای مشاهده لیست طرف حساب‌ها در سیستم مي‌توانید در بخش اطلاعات پایه، بر روی گزینه «طرف حساب» کلیک کنید.

توجه: ورود اطلاعات برای بخش‌هایی که با علامت  مشخص شده‌اند، الزامی است.

 

کالاها را چگونه باید قیمت‌گذاری كرد؟

 

کالاها را چگونه باید قیمت‌گذاری كرد؟

کلید «لیست قیمت و تخفیفات» را از بخش اطلاعات پایه انتخاب کنید.
در فرم باز شده شما مي‌توانید قیمت پیش‌فرض (اصلی) فروش و قیمت نوع‌های فروشِ 1 تا 10 را برای کالای موردنظرتان تعیین كنيد.
قیمت خرید یک کالا از آخرین فاکتور خریدِ مربوط به آن کالا، وارد سیستم می‌شود و امکان تغییر آن از فرم لیست قیمت و تخفیفات وجود ندارد.
قیمت اصلی بیانگر قیمتی است که سیستم به‌صورت پیش‌فرض در زمان صدور فاکتور برای یک کالا در نظر می‌گیرد.
شما مي‌توانید در بخش نوع‌های فروشِ 1 تا 10 برای کالای موردنظرتان قیمت‌هایی را برای نوع‌های فروش متفاوت، تعیین کنید.
در بخش تعیین تخفیف، مي‌توانید برای کالا یا کالاهای موردنظرتان تخفیف در نظر بگیرید.
در بخش تغییر قیمت، مي‌توانید قیمت یک یا چند کالای انتخاب‌شده را در نوع (نوع‌های) فروش خاصی افزایش یا کاهش درصدی یا مبلغی بدهید یا اینکه تعیین کنید آنها با یک مبلغ ثابت به فروش برسند. (این مبلغ ثابت برای همه کالاهای انتخاب شده توسط شما اعمال می‌شود).
در نهایت مي‌توانید با کلید «تایید»، تغییرات ایجاد شده را ذخیره کنید و از فرم مربوطه خارج شوید.
نوع‌های فروش: نوع فروش، بیانگر قیمتی است که کالای موردنظرتان را با آن قیمت به مشتری عرضه می‌كنيد؛ به عبارت بهتر شما ممکن است برای مشتریان مختلف خود (مثلا مشتریان خوش حساب و مشتریان بد حساب) قیمت‌های متفاوتی در نظر بگیرید و برای آنها نوع‌های فروش متفاوتی در سیستم تعریف كنيد.

توجه: برای نامگذاری نوع های فروش می توانید به بخش تنظیمات مراجعه و کلید تنظیمات را انتخاب نمایید و در تب نام گذاری انواع فروش نام مورد نظرتان را بر روی نوع های فروش قرار دهید.

قیمت اصلی: در صورتی که در زمان تعریف کالا، تیک «موجودی کالا در سطح قیمت نگهداری شود» را نزده و برای کالای موردنظر قیمت فروش وارد کرده باشید، آن را در قسمت قیمت اصلی مشاهده خواهید کرد. البته مي‌توانید آن را تغییر دهید ولي توجه کنید که در صورت ایجاد تغییر، قیمت موردنظر در بخشِ قیمت فروش فرمِ تعریف کالا وارد خواهد شد و قیمت قبلی را تغییر خواهد داد.

تعیین تخفیف: برای آشنایی با نحوه تعیین تخفیف به سرفصل «چگونه باید برای یک کالا تخفیف تعیین کرد؟» مراجعه كنيد.

تغییر قیمت: برای تغییر قیمت یک یا چند کالا باید ابتدا آنها را با زدن تیک کنار کد آن کالاها در لیست قیمت و تخفیفات انتخاب کرده و سپس گزینه تغییر قیمت کالا را انتخاب کرده و بعد از آن در فرم باز شده ابتدا مبنای قیمت را از بین قیمت فعلی کالا یا قیمت پیش فرض (اصلی) انتخاب نمایید. سپس نوع تغییر (افزایش درصدی یا مبلغی، کاهش درصدی یا مبلغی و مبلغ ثابت) و مقدار تغییر را تعیین نمایید. در نهایت با انتخاب نوع (نوع های) فروشی که می خواهید این تغییرات بر روی آنها اعمال گردد و زدن گزینه تأیید تغییرات قیمتی مد نظرتان اعمال خواهد شد.

توجه: ورود اطلاعات برای بخش‌هایی که با علامت مشخص شده‌اند، الزامی است.

 

چگونه یک کالا را در سیستم تعریف کنیم؟

چگونه یک کالا را در سیستم تعریف کنیم؟

کليد «کالا و خدمات جدید» را از بخش اطلاعات پایه انتخاب کنید.
در بخش نوع، مي‌توانید «کالا» یا «خدمت» را انتخاب کنید.
کد کالای موردنظر را در بخش «کد» وارد کنید.
نام کالا را در بخش «عنوان» وارد كنيد.
واحد سنجش را از ليست «واحدهاي سنجش» انتخاب كنيد.
درصد مالیات و عوارض مربوط به کالا را وارد کنید.
اگر کالای شما از مالیات خرید یا فروش و یا هردو معاف است، در بخش «معاف از مالیات و عوارض» تیک مربوط به نوع معافیت آن را انتخاب نمایید.
با زدن یا برداشتن تیک «کالا فعال است» شما مي‌توانید کالا را فعال یا غیرفعال كنيد.
در قسمت «بارکد» و «ایران‌کد» می‌توانید، اطلاعات بارکد و ایران‌کُدِ کالای موردنظر را ثبت كنيد.
اگر کد یا بارکد کالای شما از الگوی بارکد دوبعدی که در سیستم تعریف شده است پیروی می نماید با زدن کلید و باز کردن لیست الگوهای بارکد دوبعدی، الگوی مورد نظر را انتخاب نمایید.
در قسمت تصویر شما می‌توانید با زدن کلید تصویر کالای مربوطه را انتخاب و تایید كنید.
حالا تب (صفحه) موجودی و قیمت را انتخاب كنید.
در صورت فعال بودن تیک «موجودی کالا در سطح قیمت خرید نگهداری شود»، شما نمی‌توانید قیمت فروش را تغییر دهید، ولی در غیر این صورت شما می‌توانید قیمت فروش موردنظرتان را در بخش قیمت فروش وارد کنید.
در بخش «موجودی اول دوره» شما می‌توانید موجودی کالای موردنظرتان را در زمان ثبت اطلاعات وارد و قیمت خرید قبلی این کالا را نیز مشخص كنيد.
در بخش «حداقل موجودی» و «حداکثر موجودی» می توانید برای کالای مورد نظر حداقل و حداکثر موجودی را تعیین نمایید که در صورت رسیدن موجودی این کالا به هریک از این موارد توسط سیستم به شما پیغام داده شود.
در پايان، با زدن گزینة «ذخیره اطلاعات»، کالای موردنظر در سیستم ثبت می‌شود و شما می‌توانید فرم را ببندید.

کد:

کد یک کالا برای هر کالا منحصربه‌فرد است و نمی‌توان آن را به کالای دیگری اختصاص داد.
کاربر اگر بخواهد می تواند بخش «کد» را در فرم های مختلف سیستم فروشگاهی سپیدار خالی بگذارد که این بخش توسط سیستم تکمیل گردد.
واحد سنجش: واحد سنجش بیانگر واحد شمارش کالای موردنظر است. برای آشنایی با نحوة تعریف واحد سنجش به سرفصل «چگونه یک واحد سنجش در سیستم تعریف کرد؟» مراجعه كنید.

درصد ماليات و عوارض: در صورت وارد کردن میزان مالیات و عوارض در بخش تنظیمات، این اعداد به‌طور پیش‌فرض در فرم تعریف کالا قابل مشاهده است.

بارکد و ایران‌کدِ: برای چاپ کردن (پرینت گرفتن) بارکد برای کالای موردنظرتان، باید مراحل زیر را طی كنید:

ابتدا فهرست کالا و خدمات را از بخش اطلاعات پایه باز نمایید.
کالا یا کالاهایی را که می خواهید بارکدشان چاپ شود را با زدن تیک کنار آن کالا (کالاها) انتخاب نمایید.
سپس کلید گزارش چاپ بارکد را انتخاب نمایید.
در فرم باز شده تنظیمات مربوط به رول و برچسب هایی که می خواهید بارکد بر روی آنها چاپ شود را وارد نمایید. در این فرم می توانید تنظیمات را به صورت دلخواه تعیین نمایید.
پس از اطمینان از درستی تنظیمات انجام شده گزینه ارسال به صورت گزارش را انتخاب نمایید.
حال می توانید پیش نمایش چاپ بارکد و اطلاعات خواسته شده را مشاهده نمایید.
در صورت مورد تأیید بودن پیش نمایش می توانید با زدن کلید چاپ در بالای صفحه بارکدهای مورد نظر را چاپ نمایید.
توجه: اعداد بارکد می‌توانند توسط خودتان تعیین شود، به شرطی که استانداردهای تعریف بارکد در آنها رعایت شده باشد.

الگوی بارکد دوبعدی: برای آشنایی با الگوی بارکد دوبعدی به سرفصل «الگوی بارکد دو بعدی چه کاربردی دارد و چگونه می توان این الگو را درسیستم ایجاد نمود؟» مراجعه كنید.

موجودی کالا در سطح قیمت خرید نگهداری شود: فعال بودن تیک «موجودی کالا در سطح قیمت نگهداری شود» بیانگر این است که شما می‌خواهید کالای موردنظر را با توجه به قیمت‌های خرید آن به فروش برسانید، نه با یک قیمت یکسان و مشخص.

موجودی اول دوره: موجودی اول دوره بیانگر مقداری از کالای موردنظر است که در زمان شروع به کار سیستم کامپیوتری (ثبت اطلاعات در سیستم کامپیوتری) در فروشگاه شما موجود است.

قیمت خرید قبلی: باید توجه داشته باشید قیمت خریدی که شما در این بخش ثبت می‌كنيد با ثبت اولین فاکتور خرید ـ در صورت تغییر قیمت ـ تغییر خواهد كرد.

فعال یا غیرفعال بودن کالا: زمانی که کالا غیرفعال است، نمی‌توان هیچ‌گونه عملیاتی در مورد آن انجام داد.

توجه: برای مشاهده لیست کالاهای موجود در سیستم می‌توانید در بخش اطلاعات پایه، بر روی گزینة «کالاها و خدمات» کلیک کنید.

توجه: ورود اطلاعات برای بخش‌هایی که با علامت  مشخص شده‌اند، الزامی است.

 

نحوه ورود به سیستم دشت

– اجراي برنامه :

براي اجراي برنامه سيستم خرده فروشي ، روي علامت در Desktop دو بار كليك كنيد .

بعد از چند لحظه در پنجره‌اي كه در اختيار شما قرار ميگيرد ، نام كاربري و كلمه عبورتان را وارد كرده و كليد را بزنيد .

 

در اولين اجراي سيستم ، با استفاده از نام كاربري “admin” و بدون كلمه عبور وارد سيستم شده و تنظيمات و كارهاي اوليه را انجام دهيد . سپس با ايجاد يك يا چند كاربر جديد ، از سيستم استفاده كنيد .

پس از زدن كليد تاييد ، چند لحظه منتظر بمانيد تا سيستم Load شود .

 

پس از چند لحظه ، منوي سيستم در اختيارتان قرار خواهد گرفت .

 

1- انتخاب شركت :

در صورتيكه از چند بانك اطلاعاتي استفاده ميكنيد ، پس از ورود نام كاربري و كلمه عبور ، دكمه را بزنيد و از ليست شركتها ، شركت مورد نظر را انتخاب كرده و كليد را بزنيد .

 

به خاطر داشته باشيد كه در صورت استفاده از شركتهاي متعدد ، هر كدام از كاربران جداگانه استفاده ميكنند و نام كاربري و كلمه عبور آنها ميتواند متفاوت باشد .

 

نحوه تعریف کاربر در سیستم دشت

تعريف كاربر و تغيير كلمه عبور

1- تعريف كاربر :

پس از ورود به سيستم در از منوي تنظیمات در قسمت کاربر / صندوق دار، گزینه کاربر جدید را انتخاب کنید .

 

در پنجره‌اي كه در اختيار شما قرار ميگيرد ، در صفحه اطلاعات اصلي ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد.

 

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1- ورود اطلاعات “نام و نام خانوادگي” و “نام كاربر” اجباري است .

2- اطلاعات “نام و نام خانوادگي” و “نام كاربر” وارد شده براي كاربران مختلف نميتوانند تكراري باشند .

3- در صورت عدم انتخاب گزينه “كاربر فعال” ، كاربر تعريف شده قادر به ورود به سيستم نخواهد بود ولي سوابق آن در سيستم همچنان باقي خواهد ماند و در صورت نياز ميتوانيد بعدا مجددا آن را فعال كنيد .

2- ايجاد دسترسي كاربر :

پس از تعريف مشخصات كاربر ، در پنجره حقوق دسترسي در قسمت چپ صفحه بر روي شاخه‌هاي مورد نظر قرار گرفته و Right Click كنيد و گزينه “فعال شود” يا “غير فعال شود” را انتخاب كنيد .

 

جهت تنظيم دسترسي ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1- وقتي كاربري تعريف ميشود تا وقتي دسترسي براي وي تعريف نشده است به هيچ امكاني در سيستم دسترسي نخواهد داشت .

2- كاربر به هر شاخه اي دسترسي داشته باشد آن شاخه با علامت و اگر دسترسي نداشته باشد نمايش داده ميشود .

3- با انتخاب گزينه “فعال شود” ، دسترسي فقط براي همان شاخه اي كه روي آن قرار گرفته شده ايجاد ميشود.

4- با انتخاب گزينه “كل شاخه فعال شود” ، دسترسي براي همان شاخه اي كه روي آن قرار گرفته شده و تمام زير شاخه هاي آن ايجاد ميشود.

5- با انتخاب گزينه “همه موارد فعال شود” ، دسترسي براي همه شاخه ها و زير شاخه هاي آنها ايجاد ميشود.

6- با انتخاب گزينه “غير فعال شود” ، دسترسي همان شاخه اي كه روي آن قرار گرفته شده از كاربر گرفته ميشود.

7- با انتخاب گزينه “كل شاخه غير فعال شود” ، دسترسي شاخه اي كه روي آن قرار گرفته شده و تمام زير شاخه هاي آن از كاربر گرفته ميشود.

8- با انتخاب گزينه “همه موارد غير فعال شود” ، دسترسي همه شاخه ها و زير شاخه هاي آنها از كاربر گرفته ميشود.

9- حتي اگر كاربر به هيچ جاي سيستم دسترسي نداشته باشد ، ميتواند وارد سيستم شود ولي هيچ عملياتي نميتواند انجام دهد . در صورتيكه كاربر نبايد اصلا وارد سيستم شود ، بايد كاربر را غيرفعال كرده يا حذف كنيد .

10- در زير انتهاي هر شاخه اي براي ايجاد دسترسي گزينه هاي “جديد” ، “ويرايش” و “حذف” بع همراه كليه عمليات آن فرم وجود دارند .

 

با ايجاد دسترسي براي گزينه “جديد” ، كاربر ميتواند از اين فرم ، يك فرم جديد ايجاد كرده و ثبت كند ولي نميتواند اطلاعات آنهايي را كه قبلا ثبت شده تغيير دهد يا آنهايي را كه قبلا ثبت شده اند حذف كند .

با ايجاد دسترسي براي گزينه “ويرايش” ، فرمهايي را كه قبلا ثبت شده را مشاهده كرده و ويرايش كند ولي نميتواند فرم جديدي ثبت كند يا آنهايي را كه قبلا ثبت شده اند حذف كند .

با ايجاد دسترسي براي گزينه “حذف” ، فرمهايي را كه قبلا ثبت شده را مشاهده كرده و حذف كند ولي نميتواند فرم جديدي ثبت كند يا آنهايي را كه قبلا ثبت شده اند را ويرايش كند .

با ايجاد دسترسي براي هر يك از گزينه هاي عملياتي نيز كاربر امكان انجام آن عمليات از داخل فرم مورد نظر را بدست مي آورد مثلا ميتون به يك كاربر دسترسي ثبت رسيد دريافت مرتبط با فاكتور فروش را داد يا از آن كاربر گرفت .

3- تغيير كلمه عبور :

هر كاربري ميتواند كلمه عبور خودش را تغيير دهد . در منوي سمت راست ، وارد قسمت تنظيمات شده و در قسمت عمليات روي گزينه “تغيير كلمه عبور” كليك كنيد .

 

در پنجره‌اي كه در اختيار شما قرار ميگيرد ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد و كليد را بزنيد.

 

5- ليست كاربران :

براي مشاهده ليست كاربران تعريف شده ، وارد منوی تنظیمات شده و روي گزينه ” کاربر / صندوقدار ” كليك كنيد .

 

با انتخاب اين گزينه ، ليستي از كاربران تعريف شده در سيستم به همراه خلاصه اي از اطلاعات تعريف شده براي آنها نمايش داده ميشود .

 

 

گزارشات سیستم دشت

گزارش‌هاي سیستم فروشگاهی سپیدار مي‌تواند چه اطلاعاتی در اختیار کاربر قرار دهد؟

1. گزارش ترکیبی جامع فروش: با استفاده از این گزارش، شما مي‌توانید اطلاعات زير را مشاهده كنيد:

1.1. گزارش اسناد فروش به تفکیک روز: اين گزارش حاوی اطلاعات تعداد، مبلغ، تخفیف ارايه‌شده، خالص فروش، مالیات، عوارض و … در مورد فاکتورهای فروش و برگشتی صادرشده در یک روز است.

1.2. گزارش مشتریان: اين گزارش حاوی اطلاعات عنوان، تعداد فاکتورهای صادرشده، مبلغ فاکتورهای فروش و برگشتی صادرشده، تخفیف ارايه‌شده و … به مشتری یا مشتریان موردنظر است.

1.3. گزارش صندوقدار: اين گزارش حاوی اطلاعات مبلغ فاکتورهای فروش و برگشتی صادرشده، تخفیفات ارايه‌شده، خالص فروش انجام‌‌شده و … است که توسط صندوقدار یا صندوقداران انجام شده است.

1.4. گزارش کالاها: اين گزارش شامل اطلاعات واحد اصلی، قيمت متوسط فروش، مقدار فاکتور شده، مبلغ فاکتور شده و … در مورد کالا یا کالاهای موردنظر شما است.

1.5. گزارش اسناد فروش: اين گزارش شامل اطلاعات نوع، نام مشتری، مبلغ، وضعیت، سرجمع و … در مورد اسناد فروش صادرشده است.

1.6. گزارش اقلام فاکتور فروش: به وسیله اين گزارش مي‌توان اطلاعات جزئیات اقلام مندرج در فاکتورهای فروش را مشاهده كرد.

1.7. نمودار فروش ساعتی – ریالی: اين نمودار نشان‌دهنده مبلغ فروش انجام شده در هر ساعت از روز است.

1.8. نمودار فروش ساعتی – تعدادی: اين نمودار نشان‌دهنده مقدار (تعداد) فروش انجام شده در هر ساعت از روز است.

2. گزارش خرید و فروش: با استفاده از این گزارش شما مي‌توانید اطلاعات زير را مشاهده كنيد:

2.1. گزارش مربوط به کالا: اين گزارش شامل اطلاعات عنوان، واحد اصلی، قيمت متوسط فروش و برگشتی، مقدار فاکتورشده و برگشتی، مبلغ فاکتورشده و برگشتی و … در مورد کالا یا کالاهای موردنظر است.

2.2. گزارش مربوط به فاکتور خرید و فروش: اين گزارش شامل اطلاعات نوع، تاریخ، وضعیت، نام طرف مقابل مبلغ و … در مورد خرید یا فروش‌های ثبت‌شده در سیستم است.

2.3. گزارش مربوط به اقلام فاکتور یا فاکتورهای خرید و فروش: اين گزارش شامل اطلاعات شماره فاکتور، نوع فاکتور، عنوان کالا، تعداد، قيمت، سرجمع و … است.

2.4. گزارش فاکتورهای ابطالی و تعلیقی: اين گزارش شامل اطلاعات نوع، تاریخ، نام طرف مقابل، مبلغ، وضعیت و … فاکتورهای ابطالی و تعلیقی است.

3. گزارش سود فروش: با استفاده از این گزارش شما مي‌توانید اطلاعات زير را مشاهده كنيد:

3.1. گزارش سود کالا: اين گزارش شامل اطلاعات تعداد/ مقدار فروش، جمع مبلغ فروش، متوسط قیمت فروش، متوسط قیمت خرید، سود (زیان) هر واحد فروش، سود (زیان) کل و … برای کالا یا کالاهای موردنظر است.

3.2. گزارش سود کالا به تفکیک تاریخ: به وسیله این گزارش مي‌توانید براساس تاریخ، گزارش‌های موردنیاز در مورد کالا یا کالاهای موردنظر را براساس گروه آنها تهیه كنيد.

3.3. نمودار سود کالا: اين نمودار نشان‌دهنده سود يا زیان هر واحد فروش و سود يا زیان کل یک کالا در زمان‌های مختلف است.

4. گزارش موجودی: با استفاده از این گزارش شما مي‌توانید برای کالای موردنظرتان ریزاطلاعات خرید و فروش آن را مشاهده كنيد.

5. گزارش صورت‌حساب مشتری/ تامین‌کننده: در این گزارش شما مي‌توانید با انتخاب طرف حساب (مشتری/ تامین‌کننده) و تعیین محدوده تاریخی موردنظرتان، صورت‌حساب فرد موردنظر را تهیه كنيد.

6. گزارش بستن حساب صندوقدار: در این گزارش، در دوره زمانی ای که تعیین می نمایید می توانید براساس نام صندوقدار، گزارش بستن حساب صندوقدار را مشاهده نمایید.

7. گزارش فعالیت های روز: در این گزارش می توانید لیست کالاهایی را که به حداقل موجودی رسیده اند و کسری موجودی دارند و از طرف دیگر نیازمند سفارش می باشند را مشاهده نمایید.

8. گزارشات پویا: در این بخش شما می توانید در فرم باز شده از گزارشاتی که در هر کدام از بخش های اطلاعات پایه، خرید و فروش و یا دریافت و پرداخت وجود دارد، استفاده نمایید. برای استفاده از گزارشات این بخش ابتدا، با زدن کلید + می توانید لیست گزارشاتی که در هر گروه از گزارشات قرار دارد را مشاهده نمایید، پس از انتخاب گزارشی که می خواهید مشاهده نمایید. با دوبار کلیک گزارش مورد نظر را اجرا نمایید. سپس در فرم باز شده با زدن کلید نمایش گزارش به صورت پویا می توانید گزارش را مشاهده نمایید.

توجه: تمام گزارش‌های فوق مي‌توانند در محدوده زمانی دلخواه شما با مشخص کردن ابتدا و انتهای دوره گزارش‌گیری توسط شما تهیه شوند.

نحوه ثبت دریافت ها و پرداخت ها در سیستم دشت

چگونه باید دریافت‌های (مالی) انجام گرفته را در سیستم ثبت کرد؟

کلید «رسید دریافت جدید» را انتخاب كنيد.
در فرم باز شده در بخش «نوع دریافت»، از میان انواع دریافت از مشتری، تامین‌کننده، سایر یا شارژ صندوق یک گزینه را انتخاب كنيد. شايان ذکر است سیستم به‌صورت پیش‌فرض، گزینة «دریافت از مشتری» را نمایش می‌دهد که در صورت نیاز شما مي‌توانید آن را تغییر دهید.
در بخش طرف مقابل، به وسیله انتخابگر موجود در این بخش، لیست نام افراد را باز کرده و فرد پرداخت‌کننده را انتخاب و با زدن کلید «تایید»، نام فرد موردنظر را در بخش طرف مقابل قرار دهید.
توجه: در صورت انتخاب نوع دریافت «شارژ صندوق»، نیاز به انتخاب فرد طرف مقابل وجود ندارد.

در بخش «تاریخ»، تاریخ دریافت را وارد كنيد.
اگر تمام یا بخشی از دریافت انجام شده به‌صورت نقدی است، این مقدار را در بخش «مبلغ نقد» وارد كنيد.
در بخش شرح، شما مي‌توانید هر توضیحی را دربارة دریافتِ صورت‌گرفته، یادداشت كنيد.
اگر تمام یا بخشی از دریافت انجام شده به‌صورت چک است، ابتدا در پایین بخش (تب) چک، با زدن کلید یک سطر ایجاد كنيد.
حال در سطر ایجاد شده مي‌توانید اطلاعات چک دریافتی را ثبت كنيد. در فرم ثبت جزئیات اطلاعات چک شما می توانید چک خود را از چک های جدید یا از چک های پرداختی (چک هایی که قبلا به طرف حساب ها یعنی مشتری یا تأمین کننده پرداخت نموده اید) دریافت نمایید.
اگر تمام یا بخشی از دریافت انجام شده به‌صورت کارتخوان است، ابتدا بخش (تب) کارتخوان را انتخاب كنيد، سپس در پایین این بخش با زدن کلید یک سطر ایجاد كنيد و اطلاعات مربوط به دریافت از طریق کارتخوان را در سطر ایجاد شده وارد كنيد.
اگر می‌خواهید تخفیفی برای فرد پرداخت‌کننده در نظر بگیرید، مي‌توانید مبلغ تخفیف را در بخش «تخفیف نقدی» وارد كنيد که از مبلغ کل کسر شود.
در پایان، با زدن کلید «ذخیره»، اطلاعات وارد شده در سیستم ثبت می‌شود و مي‌توانید فرم را ببندید.
افراد: باید توجه داشته باشید اگر در بخش «دریافت از»، شما گزینة «دریافت از مشتری» را انتخاب كنيد، در لیست باز شده در بخش طرف مقابل، فقط نام افرادی را مشاهده می‌كنيد که در بخش تعریف طرف حساب برای آنها تیک مشتری را زده باشید؛ در مورد دریافت از تأمین‌کننده نیز روال به همین صورت است.

توجه: برای مشاهده لیست رسیدهای دریافت در سیستم، مي‌توانید در بخش «دریافت و پرداخت» بر روی گزینة «رسید دریافت» کلیک کنید.

توجه: ورود اطلاعات برای بخش‌هایی که با علامت مشخص شده‌اند، الزامی است.

توجه: در صورت انتخاب نوع دریافت «شارژ صندوق»، صفحات «چک»، «کارتخوان» و «فیش واریزی» غیر فعال می باشند.

چگونه باید پرداخت‌های (مالی) انجام گرفته را در سیستم ثبت کرد؟

کلید «رسید پرداخت جدید» را انتخاب كنيد.
در فرم باز شده در بخش «نوع پرداخت»، از میان پرداخت به مشتری، تامین‌کننده، سایر، صندوق به بانک، بانک به صندوق، بانک به بانک یا شارژ صندوقدار یک گزینه را انتخاب كنيد. شايان ذکر است سیستم به‌صورت پیش‌فرض، گزینة «پرداخت به تامین‌کننده» را نمایش می‌دهد که در صورت نیاز مي‌توانید آن را تغییر دهید.
در صورت انتخاب گزینه پرداخت به سایر گزینه «نوع پرداخت سایر» فعال می شود که شما می توانید در این بخش نوع هزینه ها یا دارایی‌های خود را مشخص نمایید.
در بخش طرف مقابل، به وسیله انتخابگر موجود در این بخش، لیست نام افراد را باز کرده و فردی که پرداخت‌ به او صورت می گیرد را انتخاب و با زدن کلید «تایید»، نام فرد مورد نظر را در بخش طرف مقابل قرار دهید. توجه داشته باشید که در صورت پرداخت به سایر شما می بایستی یک طرف مقابل متفرقه (مشتری متفرقه یا تأمین کننده متفرقه) را انتخاب نموده و در صورت نیاز به ورود نام، در بخش «نام طرف مقابل سایر»، نام مورد نظر را وارد نمایید.
در صورت انتخاب پرداخت صندوق به بانک، از میان حسابهای بانکی تعریف شده در سیستم، می توانید یک مورد را انتخاب نموده و مبلغ مورد نظر را در بخش نقد وارد نمایید.
توجه: در حالت پرداخت صندوق به بانک، صندوق مرکزی فروشگاه به صورت پیش فرض انتخاب شده است.

توجه: با ثبت یک رسید پرداخت از نوع پرداخت صندوق به بانک، یک رسید دریافت از نوع انتقالی با مبلغ فیش واریزی ثبت می‌شود که قابل حذف یا ویرایش به صورت مستقل نمی باشد.

6. در صورت انتخاب پرداخت بانک به صندوق، در صفحه «اعلامیه برداشت» می توانید مبلغی را که از حساب بانکی برداشته و به صندوق مرکزی فروشگاه واریز می‌کنید مشخص نمایید.

توجه: با ثبت یک رسید پرداخت از نوع پرداخت بانک به صندوق، یک رسید دریافت از نوع انتقالی با مبلغ نقد ثبت می‌شود که قابل حذف یا ویرایش به صورت مستقل نمی باشد.

7. در صورت انتخاب بانک به بانک، می توانید پس از انتخاب حساب بانکی مقصد در بالای فرم، در صفحه «مشخصات چک» یا «اعلامیه برداشت» مبلغی که قصد انتقال به حسابهای مختلف دارید را مشخص نمایید.

توجه: با ثبت یک رسید پرداخت از نوع پرداخت بانک به بانک، یک رسید دریافت از نوع انتقالی با مبلغ فیش واریزی ثبت می‌شود که قابل حذف یا ویرایش به صورت مستقل نمی باشد.

8. در صورت انتخاب شارژ صندوقدار، صندوقدار مورد نظر را انتخاب نموده و مبلغ نقد مورد نظر را از صندوق مرکزی به صندوقدار پرداخت نمایید.

توجه: در حالت شارژ صندوقدار، صندوق مرکزی فروشگاه به صورت پیش فرض انتخاب شده است.

توجه: با ثبت یک رسید پرداخت از نوع شارژ صندوقدار برای صندوقدار انتخاب شده یک رسید دریافت از نوع شارژ از صندوق ثبت می‌شود که قابل حذف یا ویرایش به صورت مستقل نمی باشد.

در بخش تاریخ، تاریخ پرداخت را وارد كنيد.
اگر تمام یا بخشی از پرداخت انجام شده به‌صورت نقدی است، این مقدار را در بخش «مبلغ نقد» وارد كنيد.
در بخش شرح، شما مي‌توانید هر توضیحی را درباره پرداخت صورت‌گرفته، یادداشت كنيد.
اگر تمام یا بخشی از پرداخت انجام شده به‌صورت چک است، ابتدا در پایین بخش اطلاعات چک، با زدن کلید یک سطر ایجاد كنيد.
حال در سطر ایجاد شده مي‌توانید اطلاعات چک پرداختی را ثبت كنيد. در فرم ثبت جزئیات اطلاعات چک شما می توانید چک خود را از چک های نزد صندوق (خرج کردن چک یا به عبارت دیگر چک های دریافتی از طرف حساب ها یعنی مشتریان و تأمین کنندگان) که سررسید نشده اند یا از حساب بانکی پرداخت نمایید.
اگر بابت موضوع پرداخت، تخفیفی به شما داده شده است، شما مي‌توانید آن را در بخش تخفیف ثبت كنيد که از مبلغ کل کسر شود.
در پایان، با زدن کلید «ذخیره»، اطلاعات وارد شده در سیستم ثبت می‌شود و مي‌توانید فرم را ببندید.
نوع پرداخت سایر: تعدادی از انواع به صورت پیش فرض در سیستم تعریف شده اند، در صورت نیاز به تعریف نوع جدید، می توانید با انتخاب کلید نوع جدیدی را با عنوان دلخواه در سیستم ثبت نمایید.

توجه: در «نوع پرداخت سایر» می‌توانید برای هر نوع از میان «هزینه» و «دارایی» یک مورد را انتخاب نمایید.

افراد: باید توجه داشته باشید اگر در بخش «پرداخت به»، شما گزینة «پرداخت به تامین‌کننده» را انتخاب كنيد، در لیست باز شده در بخش طرف مقابل، فقط نام افرادی را مشاهده می‌كنيد که در بخش تعریف طرف حساب برای آنها، تیک تامین‌کننده را زده باشید؛ در مورد پرداخت به مشتری نیز روال به همین صورت است.

توجه: برای مشاهده لیست رسیدهای پرداخت در سیستم، مي‌توانید در بخش «دریافت و پرداخت» روی گزینة «رسید پرداخت» کلیک کنید.

توجه: ورود اطلاعات برای بخش‌هایی که با علامت  مشخص شده‌اند، الزامی است.

عملیات چک ها در سیستم چگونه ثبت می گردد؟

کلید «عملیات چک» را انتخاب كنيد.
در فرم باز شده در بخش از تاریخ، تاریخ ابتدا و در بخش تا تاریخ، تاریخ انتهای دوره ای که می خواهید چک های آن دوره را مشاهده کنید را وارد نمایید.
در تب (صفحه) چک های نزد صندوق فروشگاه می توانید چک هایی را که در نزد صندوق فروشگاه (فروشنده) قرار دارند را مشاهده نمایید.
در تب (صفحه) چک های نزد صندوق با انتخاب چک و زدن کلید واگذار به بانک، عملیات واگذار به بانک کردن چک مورد نظر انجام می شود.
در تب (صفحه) چک های نزد صندوق با انتخاب چک و زدن کلید استرداد، عملیات برگرداندن (مسترد کردن) چک مورد نظر به فردی که چک از او دریافت شده است، انجام می شود.
در تب (صفحه) چک های نزد بانک می توانید با انتخاب چک و زدن کلید وصول، عملیات وصول چک مورد نظر را در سیستم ثبت نمایید.
در تب (صفحه) چک های نزد بانک می توانید با انتخاب چک و زدن کلید واخواست، عملیات برگشت زدن چک مورد نظر را در سیستم ثبت نمایید.
در تب (صفحه) کلیه چک ها، شما می توانید اطلاعات کلیه چک هایی که در محدوده زمانی تعیین شده در سیستم ثبت شده اند را مشاهده نمایید.
با دوبار کلیک بر روی هر کدام از چک ها (در هر کدام از تب ها) شما می توانید تاریخچه چک مورد نظر را مشاهده نمایید.
با انتخاب یک چک (در هر کدام از تب ها) و زدن کلید بازگشت به وضعیت قبلی شما می توانید چک مورد نظر را به یک مرحله قبل تر بازگردانید.

چگونه می توان در سیستم سپیدار چند فاکتور تسویه نشده را به صورت یکجا تسویه نمود؟

کليد «تسویه حساب طرف مقابل جدید» را از بخش دریافت و پرداخت انتخاب کنید.
در فرم باز شده ابتدا تاریخ ثبت رسید را وارد نمایید. (سیستم به صورت پیش فرض تاریخ روز را نمایش می دهد).
سپس در بخش نوع طرف مقابل مشخص نمایید که طرف مقابل شما مشتری است یا تأمین کننده.
در بخش طرف مقابل با باز کردن سلکتور ( ) «نام طرف مقابل» خود را انتخاب نمایید.
سپس با زدن کلید یک سطر برای ورود اطلاعات فاکتورهای مورد نظر ایجاد نمایید.
در سطر ایجاد شده ابتدا نوع فاکتوری که می خواهید برای طرف مقابل تسویه شود را انتخاب نمایید.
سپس با باز کردن سلکتور شماره، فاکتورهایی را که می خواهید با این رسید تسویه شوند را انتخاب نموده و تأیید نمایید.
پس از انتخاب فاکتورهای مورد نظر شما می توانید مبلغ سرجمع فاکتورها را با این رسید تسویه نمایید را در بخش سرجمع مشاهده نمایید.
پس از اطمینان از سرجمع فاکتورهایی که می خواهید تسویه شود، کلید تأیید و دریافت را انتخاب نمایید.
پس از زدن کلید تأیید و دریافت فرم دریافت باز شده که شما می توانید در آن روش دریافت پول (نقد، کارتخوان، چک) و میزان دریافت به ازای هر کدام از روش ها را تعیین نمایید.
در انتها با زدن کلید تأیید و دریافت عملیات دریافت انجام شده و فاکتورهای مورد نظر به وسیله یک رسید تسویه می شوند.
نام طرف مقابل: در صورتی که نوع طرف مقابل، مشتری باشد در بخش نام طرف مقابل فقط اسامی افرادی را مشاهده خواهید نمود که در فرم تعریف طرف مقابل گزینه مشتری برای آنها تیک خورده باشد. لازم به ذکر است که این موضوع برای تأمین کننده نیز صادق می باشد.

نوع فاکتور: در صورتی که نوع طرف مقابل، مشتری باشد در بخش نوع فاکتور فاکتورهای فروش و برگشت فروش قابل انتخاب و در صورتی که نوع طرف مقابل، تأمین کننده باشد در بخش نوع فاکتور فاکتورهای خرید و مرجوعی خرید قابل انتخاب می باشند.

توجه: در این بخش شما تنها می توانید فاکتورهایی را مشاهده و تسویه نمایید که وضعیت آنها تسویه نشده باشد.

توجه: برای مشاهده لیست تسویه حساب طرف مقابل در سیستم، مي‌توانید در بخش «دریافت و پرداخت» روی گزینة «تسویه حساب طرف مقابل» کلیک کنید.

صندوقدار چگونه مي‌تواند از وضعیت صندوق خود (تراز حساب صندوقدار) مطلع شود؟

گزینة «تراز حساب صندوقدار» را از بخش دریافت و پرداخت انتخاب كنيد.
در فرم باز شده، صندوقدار مي‌تواند جزئیات وضعیت حساب خودش را در محدوده زمانی آخرین تسویه تا زمان حاضر مشاهده كند.
صندوقدار همچنين مي‌تواند در بخش «جزئيات تراكنش» با انتخاب کلیدِ مقابل هر کدام از فاکتورها يا رسيدها (فاکتور فروش، برگشت فروش، فاکتور خرید، مرجوعی خرید، رسيد دريافت، رسيد پرداخت) جزئیات آنها را نیز مشاهده كند.

تراز حساب صندوقدار: این تراز صرفاً براي اطلاع صندوقدار از وضعیت حساب خودش است و برای هر صندوقدار به‌صورت جداگانه نمایش داده می‌شود؛ این بدان معناست که هر صندوقدار فقط مي‌تواند حساب خود را مشاهده كند و قابلیت انتخاب صندوقدارهای مختلف در این بخش وجود ندارد.

نكته: باید توجه داشته باشید که در فرم تراز حساب صندوقدار، امکان ورود اطلاعات نيست.

مسئول فروشگاه چگونه مي‌تواند حساب صندوقدار را ببندد؟

کلید «بستن حساب صندوقدار جدید» را از بخش دریافت و پرداخت انتخاب كنيد.
در فرم باز شده، با زدن انتخابگر موجود در بخش صندوقدار( ) لیست صندوقدارها را باز نمایید.
از لیست باز شده، صندوقداری را که می‌خواهید حسابش را ببندید، انتخاب کرده و کلید «تایید» را بزنید.
پس از انتخاب صندوقدار، مي‌توانید جزئیات حساب وی را در فرم مربوطه مشاهده كنيد.
شما مي‌توانید در بخش تاریخ آخرین تسویه، زمان و تاریخ آخرین مرتبه‌ای که حساب صندوقدار موردنظر را تسویه کرده‌اید، مشاهده كنيد.
در بخش «تاریخ»، شما تاریخ روز را مشاهده می‌كنيد که در صورت نیاز می توانید آن را به تاریخی که می خواهید تا آن تاریخ حساب صندوقدار بسته شود، تغییر دهید. ضمناً شما می توانید زمان (ساعت) بسته شدن حساب صندوقدار را تغییر دهید.
در بخش «جزئيات تراكنش» همچنين مي‌توانید با انتخاب کلیدِ مقابل هر کدام از فاکتورها يا رسيدها (فاکتور فروش، برگشت فروش، فاکتور خرید، مرجوعی خرید، رسيد دريافت، رسيد پرداخت) جزئیات آنها را نیز مشاهده كنيد.
در بخش «ليست چك‌ها» فهرستي از چك‌هاي بازه زماني انتخاب شده قابل مشاهده مي‌باشد.
در پایین فرم و در بخش قابل دريافت از صندوقدار، مانده صندوقدار مورد نظر را مشاهده نمایید.
در بخش دريافت شده از صندوقدار، می توانید مبلغی را که از صندوقدار بابت بستن صندوق تحویل گرفته اید، وارد نمایید.
پس از اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده با انتخاب کلید «ذخیره»، اطلاعات فرم را در سیستم ذخیره كرده و فرم را ببندید.
تاریخ آخرین تسویه: به یاد داشته باشید اگر تا به حال برای صندوقدار موردنظر تسویه‌حساب صادر نکرده‌اید، در بخش «تاریخ آخرین تسویه» اطلاعاتی مشاهده نمی‌كنيد.

توجه: برای مشاهده فهرست عملیات بستن حساب صندوقدار در سیستم، مي‌توانید در بخش «دریافت و پرداخت» روی گزینة «بستن حساب صندوقدار» کلیک کنید.

توجه: برای مشاهده گزارش بستن حساب صندوقدار می توانید به بخش گزارشات مراجعه نموده و گزینه گزارش بستن حساب صندوقدار را انتخاب نمایید.

توجه: ورود اطلاعات برای بخش‌هایی که با علامت   مشخص شده‌اند، الزامی است.

 

درسیستم فروشگاهی سپیدار چگونه می توان به فروشنده پورسانت پرداخت نمود؟

بخش اول) ثبت اطلاعات نحوه پرداخت پورسانت:

کلید «پورسانت جدید» را از بخش اطلاعات پایه انتخاب کنید.
در بخش کد در فرم تعریف پورسانت، یک کد به این نوع پورسانت اختصاص دهید.
در بخش عنوان، یک نام برای پورسانت مورد نظر وارد نمایید.
در بخش از تاریخ، تاریخ شروع دوره ای که در آن پرداخت پورسانت صورت می گیرد را وارد نمایید.
در بخش تا تاریخ، تاریخ پایان دوره ای که در آن پرداخت پورسانت صورت می گیرد را وارد نمایید.
در بخش پورسانت براساس، تعیین می نمایید که با چه روشی پورسانت پرداخت خواهد شد.
در بخش نحوه محاسبه پورسانت حجمی شما باید تعیین نمایید که نحوه محاسبه ساده باشد یا پلکانی.
در این قسمت با زدن کلید یک ردیف برای ثبت اطلاعات ایجاد نمایید.
در ردیف ایجاد شده اطلاعات مورد نیاز را ثبت نمایید.
در پایان با زدن کلید ذخیره اطلاعات ثبت خواهد شد و شما می توانید فرم را ببندید.

بخش دوم) ثبت فاکتور با نام فروشنده:

پس از ثبت اطلاعات نحوه پرداخت پورسانت در بخش اول، صندوقدار باید در زمان ثبت فاکتور فروش، فروشنده مورد نظرش را انتخاب نماید تا مشخص گردد که فروش توسط چه شخصی صورت گرفته است و بتوان در پایان دوره محاسبه پورسانت فروشنده ها را انجام داد.

بخش سوم) محاسبه پورسانت:

کلید «محاسبات پورسانت جدید» را از بخش دریافت و پرداخت انتخاب کنید.
در فرم باز شده با باز کردن سلکتور فروشنده، فرشنده ای را که می خواهید پورسانتش را محاسبه نمایید را انتخاب کنید.
سپس در بخش تا تاریخ، تاریخی را مشخص نمایید که می خواهید تا آن زمان پورسانت فروشنده محاسبه گردد.
با وارد کردن تاریخ، شما می توانید فاکتورهایی که شامل پورسانت برای فروشنده می شوند را مشاهده نمایید.
اکنون با زدن کلید محاسبه پورسانت، سیستم پورسانت فروشنده را (با توجه به نحوه پرداخت پورسانت در نظر گرفته شده برای فروشنده) محاسبه می نماید.
برای ثبت محاسبات کلید ذخیره را انتخاب نمایید.
اکنون اگر می خواهید برای پورسانت ثبت شده پرداختی انجام دهید می توانید با زدن کلید رسید پرداخت، یک رسید پرداخت برای مبلغ محاسبه شده پورسانت ثبت نمایید.

کد: کد یک فرم پورسانت برای هر نوع پورسانت منحصربه‌فرد است و نمی‌توان آن را به نوع پورسانت دیگری اختصاص داد.

پورسانت براساس: پرداخت پورسانت می تواند به 6 صورت انجام پذیرد:

روش پرداخت پورسانت براساس کالا: در این روش با انتخاب کالا یا کالاهایی که می خواهید با فروش آنها به فروشنده (فروشندگان) خود پورسانت پرداخت نمایید، می توانید مشخص نمایید که پس از فروش این کالاها توسط هر کدام از فروشندگان شما این شخص از پورسانتی که برای این کالاها در نظر گرفته شده است برخوردار شود.
روش پرداخت پورسانت براساس گروه کالا: در این روش با انتخاب گروه کالایی که می خواهید با فروش کالاهای موجود در این گروه کالا به فروشنده (فروشندگان) خود پورسانت پرداخت نمایید، می توانید مشخص نمایید که پس از فروش این کالاها توسط هرکدام از فروشندگان شما این شخص از پورسانتی که به گروه کالای مورد نظر اختصاص یافته است برخوردار شود.
توجه: در روش های پورسانت براساس کالا و گروه کالا در هنگام صدور فاکتور فروش نیازی به انتخاب فروشنده نیست زیرا در این روشها پورسانت به کالا ارتباط دارد، نه به فروشنده.

روش پرداخت پورسانت براساس حجم فروش با احتساب کالای دارای پورسانت: در این روش فروشنده براساس کل حجم فروش انجام داده خودش در دوره تعیین شده، پورسانت دریافت خواهد کرد، ضمن اینکه اگر کالایی خود دارای پورسانت باشد و توسط فروشنده مورد نظر به فروش رسیده باشد، فروشنده در هنگام دریافت پورسانت فروش خود، ضمن دریافت پورسانت حجم فروش، از پورسانت اختصاص داده شده به کالا نیز برخوردار خواهد شد.
روش پرداخت پورسانت براساس حجم فروش بدون احتساب کالای دارای پورسانت: در این روش مانند روش قبل فروشنده براساس کل حجم فروش انجام داده خودش در دوره تعیین شده، پورسانت دریافت خواهد کرد، با این تفاوت که اگر کالایی خود دارای پورسانت باشد و توسط فروشنده مورد نظر به فروش رسیده باشد، فروشنده در هنگام دریافت پورسانت فروش خود، تنها پورسانت حجم فروش خود را دریافت خواهد نمود، و از پورسانت اختصاص داده شده به کالا برخوردار نخواهد شد.
روش پرداخت پورسانت براساس حجم فروش هر فاکتور با احتساب کالای دارای پورسانت: در این روش پورسانت پرداختی به فروشنده براساس مبالغ هر فاکتور محاسبه خواهد شد، ضمن اینکه اگر کالایی خود دارای پورسانت باشد و توسط فروشنده مورد نظر به فروش رسیده باشد، فروشنده در هنگام دریافت پورسانت فروش خود، ضمن دریافت پورسانت هر فاکتور، از پورسانت اختصاص داده شده به کالا نیز برخوردار خواهد شد.
روش پرداخت پورسانت براساس حجم فروش هر فاکتور بدون احتساب کالای دارای پورسانت: در این روش مانند روش قبل پورسانت پرداختی به فروشنده براساس مبالغ هر فاکتور محاسبه خواهد شد، با این تفاوت که اگر کالایی خود دارای پورسانت باشد و توسط فروشنده مورد نظر به فروش رسیده باشد، فروشنده در هنگام دریافت پورسانت فروش خود، تنها پورسانت هر فاکتور را دریافت خواهد نمود، و از پورسانت اختصاص داده شده به کالا برخوردار نخواهد شد.
توجه: در روشهای پرداخت پورسانت براساس حجم فروش با احتساب کالای دارای پورسانت، حجم فروش بدون احتساب کالای دارای پورسانت، حجم فروش هر فاکتور با احتساب کالای دارای پورسانت و حجم فروش هر فاکتور بدون احتساب کالای دارای پورسانت، در هنگام صدور فاکتور فروش باید فروشنده مشخص گردد، زیرا در این روش پورسانت به فروشنده تعلق می گیرد.

نحوه محاسبه پورسانت حجمی: به طور مثال اگر تعیین نموده باشید از صفر تا 100.000ریال 10 درصد و از 100.001 ریال تا 200.000 ریال 12 درصد پورسانت به فروشنده تعلق گیرد، در روش محاسبه ساده با گذشتن حجم فروش فروشنده از مرز 100.000ریال و ورود به بخش دوم تمامی حجم فروش شامل 12 درصد پورسانت خواهد گردید ولی در روش محاسبه پلکانی، فروشنده تا 100.000ریال 10درصد و برای فروش بیشتر از 100.000ریال 12 درصد پورسانت دریافت خواهد نمود.

فاکتور فروش: برای آشنایی با نحوه ثبت فاکتور فروش به سرفصل «چگونه مي‌توان یک فاکتور فروش صادر کرد؟» مراجعه كنيد.

توجه: برای مشاهده فهرست پورسانت ها در سیستم، مي‌توانید در بخش «اطلاعات پایه» روی گزینة «پورسانت» کلیک کنید.

توجه: برای مشاهده فهرست پورسانت های پرداخت شده در سیستم، مي‌توانید در بخش «دریافت و پرداخت» روی گزینة «محاسبات پورسانت» کلیک کنید.

چگونه چک های اول دوره را درسیستم ثبت کنیم؟

در ابتدای کار با سیستم می‌توانید چک‌های دریافت شده از طرف حساب‌ها (که ممکن است دارای وضعیت‌های مختلف باشند) یا پرداخت شده به آنها را در سیستم ثبت کنید و در ادامه کار می توانید عملیاتی نیز روی چک‌ها انجام دهید.

کلید «چک های استقرار» را از بخش دریافت و پرداخت انتخاب کنید.

فرم باز شده دارای دو بخش مربوط به چک های دریافتی و چک های پرداختی می‌باشد.

تمامی قسمت هایی که با مشخص شده باید پر شوند.

ثبت چک های دریافتی استقراری :

چک های اول دوره دریافتی دارای سه وضعیت “دریافت شده”، “نزد بانک” و “واخواست شده” وهمچنین از دو نوع عادی و تضمین می‌توانند باشند.

ابتدا در پایین بخش چک دریافتی، با زدن کلید یک سطر جدید ایجاد کنید.

حال در سطر ایجاد شده می‌توانید اطلاعات چک دریافتی را ثبت کنید.

برای ثبت چک به نکات زیر توجه کنید:

ü برای چک‌های از نوع تضمین تنها می‌توان وضعیت دریافت شده را انتخاب کرد و تاریخ انجام عملیات نیز همان تاریخ دریافت چک می‌باشد و قابل تغییر نیست.

ü چک های عادی داری هر سه وضعیت می باشد و باید دقت کرد که در وضعیت “نزد بانک” و “واخواست شده” تاریخ انجام عملیات باید مساوی یا بزرگ تر از تاریخ دریافت چک باشد.

ثبت چک های پرداختی استقراری :

چک های اول دوره پرداختی تنها دارای وضعیت “پرداخت شده” و از نوع مدت “مدت دار” و همچنین از دو نوع عادی و تضمین می توانند باشند.

ابتدا در پایین بخش چک پرداختی، با زدن کلید یک سطر جدید ایجاد کنید.

حال در سطر ایجاد شده می‌توانید اطلاعات چک دریافتی را ثبت کنید.

توجه داشته باشید که تاریخ انجام عملیات باید مساوی یا بزرگ تر از تاریخ پرداخت چک باشد.

قبل از اینکه عملیاتی روی چک انجام دهید؛ می توانید چک های ثبت شده را ویرایش و یا حذف کنید.

در هر بخش می توانید با زدن کلید در پایین فرم، سطر های ایجاد شده را در صورتی که چک ثبت شده دارای گردش نباشد، حذف کنید.

چگونه يك فاكتور ثبت شده را تقسيط کنیم؟

1. از منوي دريافت/پرداخت گزينه تقسيط را انتخاب نماييد.

2. در فرم باز شده، فاكتور مورد نظر را از ميان فاكتور‌هاي تسويه نشده انتخاب كنيد. با انتخاب فاكتور، تاريخ و مبلغ تسويه نشده آن در فرم نمايش داده مي شوند.

3. در بخش ايجاد قسط مي توانيد با مشخص كردن مبلغ تقسيط، تاريخ شروع، تعداد اقساط، مدت هر قسط، نوع نرخ بهره و نرخ بهره وسپس انتخاب گزينه ايجاد، مبلغ مورد نظر از مانده فاكتور را تقسيط نماييد.

4. مي توانيد با انتخاب كليد از پايين صفحه يك سطر در بخش اقساط ايجاد كنيد و مبالغ مورد نظر را به صورت دستي در آن وارد نماييد.

5. با انتخاب كليد از پايين صفحه مي‌توانيد سطر ايجاد شده را حذف نماييد.

توجه: تاريخ تقسيط نمي تواند كوچكتر از تاريخ فاكتوري كه تقسيط مي‌شود باشد. تاريخ اقساط نيز نمي تواند كوچكتر از تاريخ فاكتور باشد.

توجه: مبلغ تقسيط شده نمي تواند از مانده تسويه نشده فاكتور بيشتر باشد.

توجه: براي هر فاكتور تنها يك بار مي توانيد عمليات تقسيط را انجام دهيد. در صورت نياز به تغيير در شرايط اقساط، مي توانيد تقسيط موجود را ويرايش نماييد.

چگونه اقساط يك فاكتور را تسويه کنیم؟

براي تسويه اقساط مي توانيد از روشهاي زير استفاده كنيد:

1. از منوي دريافت/پرداخت گزينه تقسيط را انتخاب نماييد. تقسيط مورد نظر را باز كرده، پس از انتخاب اقساط گزينه تسويه را از پايين فرم انتخاب نماييد و عمليات مربوط به تسويه را انجام دهيد.

2. از منوي دريافت/پرداخت ليست اقساط را انتخاب نماييد. اقساط مورد نظر را انتخاب كرده، گزينه تسويه را از بالاي فرم انتخاب نماييد و عمليات مربوط به تسويه را انجام دهيد.

3. از منوي دريافت/پرداخت گزينه تسويه حساب را انتخاب نماييد. در فرم تسويه حساب با انتخاب طرف مقابل، مي توانيد اقساط تسويه نشده يا فاكتورهاي مانده دار مربوط به وي را انتخاب نموده و عمليات تسويه را براي آنها انجام دهيد.

توجه: در صورت تسويه يك قسط، امكان ويرايش يا حذف آن وجود ندارد. در صورت نياز مي‌توانيد تسويه مرتبط با آن را ابطال نموده و قسط مورد نظر را ويرايش نماييد.