👈شرایط احراز هزینه قابل قبول مالیاتی👉

👈شرایط احراز هزینه قابل قبول مالیاتی👉

🔴آئين نامه اجرايی احراز شروط سه گانه موضوع بند (۹) ماده ۱۴۸اصلاحی قانون مالياتهای مستقیم(هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارائی موسسه)

🔸۱ . اعلام کتبي موضوع خسارت توسط مؤدي ( اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي) حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ايجاد خسارت به فعاليت و دارايي موسسه ، همراه با اسناد مدارکي که در اختيار دارد به اداره امور مالياتي ذيربط.

🔸۲ . احراز خسارت وارده از سوی اداره امور مالياتی ذيربط پس از بررسی اسناد ومدارک ارائه شده توسط مؤدی و اطلاعات مکتسبه باتوجه به مستندات زير:

◽️۲ – ۱ . گواهی يا تائيديه خسارت وارده از سوی مراجع ذيصلاح که متولی تشخيص خسارت می باشند و ياهرگونه سند معتبر ديگری که خسارت وارده را تائيد نمايد.

◽️۲ – ۲ . صورتجلسه يا صورتجلساتی که درخصوص ايجاد خسارت توسط مؤدی يا ساير مراجع ذيربط دراين زمينه تنظيم گرديده است.

◽️۲ – ۳ . قراردادهای بيمه مربوط.

🔸۳ . خسارت وارده طبق قانون و مقررات يا قراردادهای موجود جبران آن به عهده ديگری نبوده و يا درهرصورت از طريق ديگر جبران نشده باشد.

🔸۴ . ارائه تعهد کتبی مؤدي مبنی بر اينکه اين خسارت از طرف هيچ مرجعی جبران نشده است.

♦️تازه های حسابداری

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *