جریمه بیمه نکردن کارگر چقدر است ؟

جریمه بیمه نکردن کارگر چقدر است ؟

در صورت ارسال نکردن لیست بیمه دو جریمه مشمول شما می شود

1- جریمه عدم تسلیم لیست
2- جریمه تاخیر در پرداخت حق بیمه

💠جریمه عدم تسلیم لیست :
جریمه عدم تسلیم لیست یا تاخیر در ارسال لیست به میزان ۱۰ درصد و فقط برای یکبار به نسبت جمع کل حق بیمه و بیمه بیکاری محاسبه و مطالبه می شود. این وضعیت زمانی روی می دهد که:

● کارفرمایی که لیست ماه یا ماه هایی را ارسال نکند و طبق بازرسی کارگاه بدهکار شود جریمه ای معادل ۱۰ درصد از کل بدهی(حق بیمه+بیمه بیکاری) برای یک بار به وی تعلق می گیرد.

● چناچه به هر علتی از سوی کارفرما لیست پرسنل شاغل با تاخیر به شعب اجرایی صندوق ارائه گردد جریمه ۱۰ درصدی برای یک نوبت محاسبه و مطالبه می گردد.

● در کارگاه های پیمانکاری، بابت ماه هایی که لیست ارسال نگردیده است، جمع کل حق بیمه و بیمه بیکاری را محاسبه نموده و به کل آن یکبار ۱۰ درصد جریمه تعلق می گیرد.

چنانچه کارفرما قبل از صدور اجراییه، نسبت به پرداخت بدهی های معوقه اقدام نماید از ۴۰ درصد بخشودگی در جرائم بهره مند خواهد شد .

💠جریمه تاخیر در پرداخت حق بیمه
در صورت عدم پرداخت حق بیمه،جرایم تاخیر پرداخت حق بیمه برای هر ماه ۲ درصد به ازای هر ماه نسبت به جمع کل حق بیمه و بیمه بیکاری محاسبه و مطالبه می گردد.

جریمه مذکور پس از قطعی شدن بدهی قابل احتساب می باشد. در خصوص بدهی های مطرح شده در هیات های تشخیص مطالبات و تجدیدنظر، تاریخ شروع محاسبات از زمان ابلاغ رای قطعی

✅ محاسبه ذخیره مالیات بر درآمد

✅ محاسبه ذخیره مالیات بر درآمد

♦️ در پایان سال مالی و بعد از محاسبه سود(زیان)، در صورتیکه نتایج عملیات شرکت منتج به سود شده باشد، می بایست مطابق قوانین مالیاتی و به جهت رعایت استانداردهای حسابداری، اقدام به محاسبه ذخیره مالیات بر درآمد نمود.

ثبت ذخیره مالیات بردرآمد در پایان سال:
سود و زیان جاری * بدهکار
ذخیره مالیات بر درآمد * بستانکار

بعد از صدور برگ تشخیص و قطعی شدن مالیات:
ذخیره مالیات بردرآمد * بدهکار
مالیات پرداختنی * بستانکار

هنگام پرداخت مالیات قطعی:
مالیات پرداختنی * بدهکار
بانک * بستانکار

⭕️ حالا اگر مبلغ مالیات قطعی بیش از مالیات ابرازی باشد ، ثبت زیر را می زنید:

مالیات پرداختنی * بدهکار
سود و زیان انباشته * بدهکار
بانک * بستانکار

⭕️ حالا اگر مبلغ مالیات قطعی کمتر از مالیات ابرازی باشد ، ثبت زیر را می زنید:
ذخیره مالیات بر درآمد * بدهکار
سود و زیان انباشته ***بستانکار

راهکار قبولی برگشت از فروش توسط سازمان امورمالیاتی:

راهکار قبولی برگشت از فروش توسط سازمان امورمالیاتی

جهت برگشت از فروش فاکتور جداگانه فاکتور فروش بنام صورتحساب برگشت ازفروش چاپ شود.

صدورصورتحساب برگشت از فروش

شماره فاکتوربرگشت ازفروش هر سال ادامه شماره سریال سال قبل باشد .

نحوه ثبت صحیح برگشت ازفروش مربوط به فروش دوره مالی قبل دوحالت دارد:

۱ – اگر در سنوات گذشته ذخیره برگشت از فروش در نظر گرفته باشیم (الزامی)

بد : ذخیره برگشت از فروش

بد : ارزش‌افزوده

بس : حسابهای دریافتنی

۲ – اگر مبلغ با اهمیت باشد و ذخیره در نظر نگرفته باشیم:با استفاده از سود و زیان سنواتی ثبت می‌خورد.

بد : سودوزیان سنواتی

بد : ارزش‌افزوده

بس : حسابهای دریافتنی

۳ – اگر رقم کم اهمیت باشد:بدون اشکال است وباثبت زیر انجام می‌شود:

بد : برگشت ازفروش

بد : ارزش‌افزوده

بس : حسابهای دریافتنی

تاییدیه یا مهر و امضا شرکت جهت برگشت ازفروش‌ها روی یکی ازنسخه‌ها یا نامه تاییدیه جداگانه دریافت وضمیمه صورتحساب برگشت ازفروش شود.

💢انواع مالیات را بشناسیم💢

💢انواع مالیات را بشناسیم💢

💠مالیات‌ها عموما به دو گروه مالیات‌های مستقیم و مالیات‌های غیرمستقیم تقسیم می‌شوند که هر کدام هم دارای انواع گوناگونی است.

🔸به گزارش ایبِنا، انواع مالیات ها در ایران به شرح زیر است:

مالیات های مستقیم:
مالیات هایی هستند که به صورت مستقیم از درآمد یا دارایی اشخاص حقیقی یا حقوقی دریافت می شود و شامل انواع زیر است:
الف- مالیات بر درآمد شامل:
مالیات بر درآمد املاک:
این نوع مالیات از درآمد اجاره دریافت می شود.
مالیات بر درآمد مشاغل:
مالیاتی است که از درآمد شخص حقیقی وصول می شود.
مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی:
مالیاتی است که از جمع درآمد شرکت ها و همچنین درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود دریافت می شود.
مالیات بر درآمد اتفاقی:
مالیاتی است که از درآمد نقدی و یا غیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می نماید دریافت می شود.
ب- مالیات بر دارایی شامل:
مالیات بر ارث:
مالیاتی است که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی بر اموال باقی مانده متوفی طبق قانون تعلق می گیرد.
مالیات حق تمبر:
نوعی مالیات مستقیم است که از طریق الصاق و ابطال تمبر بر اسناد، اوراق و مدارک به منظور رسمیت بخشیدن یا لازم الاجرا نمودن آنها، از مودی گرفته می شود.
مالیات های غیر مستقیم:
مالیات‌هایی که پرداخت‌کننده آن مشخص و معین نبوده و تحقق مالیات بستگی به یک قسمت از فعالیت‌های اقتصادی و عملیات افراد داشته و قابلیت انتقال آنها بسیار زیاد باشد و شامل موارد زیر است:
الف- مالیات بر واردات:
مالیات بر حقوق گمرکی
مالیات بر سود بازرگانی
مالیات بر حق ثبت سفارش کالا
مالیات بر واردات اتومبیل
مالیات بر حق ثبت
ب- مالیات بر مصرف و فروش:
مالیات بر فرآورده های نفتی
مالیات بر تولید الکل طبی و بهداشتی
مالیات بر فروش سیگار
مالیات بر اتومبیل
مالیات بر نقل و انتقال اتومبیل
مالیات بر ارزش افزوده

✅ انواع تخفیف و نحوه ثبت آنها:

✅ انواع تخفیف و نحوه ثبت آنها:

 

1️⃣تخفیف توافقی : هر گاه قیمت کالای مورد معامله بر اساس چانه زدن تعیین شود و خریدار کالا را به قیمتی کمتر از قیمت متعارف خریداری کند و از فروشنده مبلغی را تخفیف گیرد تخفیف توافقی گویند .
🔸مبلغ تخفیف ثبت نمی گردد .

2️⃣ تخفیف تجاری : کاهش در قیمت فروش کالا نسبت به قیمت متعارف یا رایج آن که از جانب فروشنده به خریدار داده می شود .
🔸مبلغ تخفیف ثبت نمی گردد .

3️⃣ تخفیف نقدی : به صورت درصدی از مبلغ صورتحساب فروش در نظر گرفته می شود و در شرط فروش نسیه نوشته می شود .
🔸در این مورد به حساب تخفیفات نقدی خرید ثبت خواهد شد .

4️⃣ برگشت کالا و تخفیفات : گاهی اوقات در معاملات تجاری تمام یا بخشی از اجناس مورد معامله از سوی خریدار به فروشنده برگشت داده می شود . عدم تطابق کالای دریافتی با سفارش خرید نمونه ای از برگشت کالاست .
🔸 بحساب برگشت از خرید و تخفیفات ثبت می گردد.

حسابرسی در انبارگردانی

موارد مورد نیازی که یک حسابرس در زمان انبارگردانی موجودی های جنسی باید انجام دهد

.1دستور العمل انبارگردانی
.2آخرین حواله انبار ها
.3آخرین رسید انبارها
.4آخرین فاکتور فروش

🔻 توجه کنیم که امضاءهای مجاز در مستندات فوق باید توسط مسئو ل های مختلف مثل مدیر انبار مدیر برنامه ریزی مدیر کارخانه انجام گردیده باشد.

🔻 حسابرس نمونه هایی را خود یا به دلیل عدم توانایی ، به کمک شمارش گران یا انبارداران، جداگانه شمارش نموده و در کاربرگی می نویسد.

🔻 در نهایت کار :
صورت جلسه انبارگردانی
فهرست کل کالاهای شمارش شده که به امضا مسولین شمارش و انبار رسیبده باشد اخذ می گردد.

🔻 و حسابرس گزارشی مبنی بر چگونگی انجام عملیات شمارش مطابق با دستورالعمل انبارگردانی و مشاهده های عینی خود تهیه نموده و ایرادت مربوطه از جمله قفسه بندی انبار، چسباندن تگ های انبار و … را درج می نماید.

🔻 نکته1:
در انبار گردانی به مقدار محصولات کار داریم و نه ریال آنها

🔻 نکته2:
تگ های شمارش باید بر روی کالاها درج گردد ( شمارش اول، شمارش دوم و شمارش سوم)

🔻 نکته3:
در انبار وجود مغایرت مقداری امری طبیعی هست لذا در مرحله آخر مقدار اضافه یا کسر انبار مشخص میشود و در صورت جلسه انبارگردانی قید می گردد عمدتا به دلیل تعدد زیاد کالاها در صورت جلسات بیان می گردد به پیوست فهرست کالاهای شمارش است)

روش های رسیدگی به حل اختلاف مالیاتی

روش های رسیدگی به حل اختلاف مالیاتی

🔻۱ . رییس امور مالیاتی ( ممیزکل )

🔻۲ . هیات حل اختلاف مالیاتی ( بدوی )

🔻۳ . هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر

🔻۴ . هیات ماده ۲۱۶ ق.م.م

🔻۵ . شورای عالی مالیاتی

🔻۶ . هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر

🔻۷ . دیوان عدالت اداری

🔻 توضیح اینکه مراجعه یا ارسال پرونده نزد هر یک از مراجع حل اختلاف مالیاتی فوق تابع شرایطی می باشد که لازم است به مقررات و مواد قانونی مربوطه مراجعه شود .

✅ 18 حساسیت در سند حقوق و دستمزد :

✅ 18 حساسیت در سند حقوق و دستمزد :

1. ثبت سند حقوق جزو یکی از گزینه های پرسش های مصاحبه ای است

2. برای ثبت سند حتماً باید با آخرین بخشنامه های قانون کار آشنا باشید

3. صدور فیش حقوقی می تواند دیگر کارکنان را از روند محاسبه آشنا نماید تا جای هیچگونه ابهامی نباشد

4. در شرکتهای بیش از 70 نفر ثبت این سند به همراه بیمه و مالیات یک روز کامل زمان می برد

5. برای پرداخت کارکنان می توانید از کارتهای عضو شتاب در بانک عامل خودتان استفاده کنید

6. کار اخذ اثر انگشت از کارکنان کار وقت گیری در همان روز است معمولا پرداخت را یک روز بعد اجرا کنید

7. سند حقوق و دستمزد می بایست حتما در سند جداگانه به تاریخ پایان هر ماه ثبت گردد.

8. پیوست های قابل قبول این سند لیست الکترونیکی بیمه ، خلاصه عملیات الکترونیکی حقوق می باشد.

9. لزوماً نباید تاریخ محاسبه حقوق با پرداخت یکی باشد

10. حساب مساعده در سایر حسابهای دریافتنی- مساعده کارکنان کد می شود

11. حساب حقوق کارکنان باید به تفضیل در حساب سایر حسابهای پرداختنی – مطالبات حقوق کارکنان – نام هر فرد به ثبت برسد

12. همیشه کل 30 درصد بیمه در حساب سایر حسابهای پرداختنی – اداره تامین اجتماعی در طرف بستانکار قرار می گیرد

13. مراقب باشید! پایان ماه بعدی مهلت ارسال هر دو لیست حقوق به واحد مالیاتی است جریمه ماده 197

14. با توجه به اینکه هزینه حقوق مندرج در اظهارنامه و دفاتر با جمع لیستهای ارسالی طی سال توسط واحد مالیاتی مطابقت داده می شود و تفاوت مشمول مالیات و جرائم خواهد شد لذا در این خصوص دقت نمایید

15. محاسبه مالیات بسیار مهم است حتماً طبق معافیت حقوق عمل کنید و ان را فراموش نکنید

16. اگر نرم افزار اختصاصی برای این کار ندارید حتما از اکسل آماده حقوق و دستمزد استفاده کنید

17. اگر حسابدار صنعتی یا پیمانکاری نیستید طرف بدهکار شما پارامترهای هزینه حقوق و دستمزد است مثلا هزینه حقوق – بن و ….

18. می توانید برای اطمینان بیشتر میزان عیدی سنوات و مرخصی را برای خودتان محاسبه کنید

🔯ترتیب تنظیم دفاتر و اعمالی که در دفترنویسی ممنوع است

🔯ترتیب تنظیم دفاتر و اعمالی که در دفترنویسی ممنوع است

به موجب ماده 6 قانون تجارت هر تاجری برای اینکه کلیه معاملات و خرید و فروش هایش در طول یک روز و یک هفته و یک سال معین و مشخص باشد باید دارای دفاتری به شرح ذیل باشد.
1- دفتر روزنامه
2- دفتر کل
3- دفتر دارایی
4- دفتر کپیه

ترتیب تنظیم دفاتر مورد بحث

دفاتر روزنامه و کل و دارایی تاجر باید قبل از آنکه چیزی در آن نوشته شود به وسیله نماینده اداره ثبت محل امضا شود و اوراق باید شماره بندی بوده و مرتب باشد و کلیه معاملات و صادرات و واردات به ترتیب تاریخ در صفحات مزبور ثبت گردد و تاجر موظف است کلیه دفاتر خود را از پایان هر سال به مدت ده سال نگهداری نماید و دفاتر مزبور در صورتی مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد بین تجار و در امور تجاری سندیت دارد. به طوری که اگر خوب تنظیم گردد به نفع ( له ) تاجر و اگر نامنظم باشد بر ضرر ( علیه ) تاجر به عنوان دلیل مورد استفاده قرار می گیرد .
اما ذکر این نکته ضروری است که علاوه بر موارد مزبور که در قانون تجارت راجع به دفاتر تجاری تاجر پیش بینی گردیده است آیین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگهداری دفاتر موضوع تبصره 1 ماده 95 قانون مالیات های مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 از لحاظ اخذ مالیات راجع به دفاتر تجار مواردی پیش بینی نموده است.

🔯 اعمالی که در دفترنویسی ممنوع گردیده عبارتند از :

1- قلم زدن مندرجات دفاتر قانونی و نوشتن بین سطور و حاشیه آن ها
2- تراشیدن و پاک کردن مندرجات دفاتر قانونی
3- محو یا ناپدید کردن مندرجات دفاتر با رنگ یا جوهر و یا هرگونه وسایل شیمیایی و نظایر آن ها
4- جای سفید گذاشتن در هر صفحه بیش از حد معمول در دفاتر قانونی و همچنین سفید ماندن تمام یا یک یا چند صفحه از دفاتر روزنامه و مشاغل در اثناء عملیات

🔯وظیفه ممیز مالیاتی

در صورتی که دفاتر مورد بحث از لحاظ نحوه تنظیم حساب ها و نگهداری و نوشتن و یا از سایر جهات به نظر ممیز مالیاتی قابل رسیدگی نباشد و این امر مورد تایید سرممیز مالیاتی قرار بگیرد و مردود اعلام شود. ممیز مالیاتی باید چگونگی را با ذکر دلایل کافی و به طور کتبی به مودی ابلاغ نموده و پرونده امر را برای رسیدگی به هیئت سه نفری حسابرسان منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال نماید. چنانچه مودی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ به آن هیئت مراجعه و با ارائه دلایل کافی رفع اشکال نماید مالیات بر اساس همان دفاتر اخذ خواهد شد، در غیر اینصورت هیئت سه نفری به طور علی الراس میزان آن را تعیین خواهد نمود.
لازم به ذکر است که برای هر یک از تخلفات مندرج در ماده 21 آیین نامه نحوه تنظیم و تحریر دفاتر تجاری، از قبیل قلم زدن مندرجات دفاتر قانونی، تراشیدن و پاک کردن و محو کردن و غیره جرائم نقدی از پنج هزار ریال الی یکصد هزار ریال حسب مورد اخذ خواهد شد که جزییات و خصوصیات آن در ماده مزبور مشخص گردیده است و علاقه مندان برای اطلاعات بیشتر می توانند به آیین نامه مزبور مراجعه نمایند.

🌐 مراحل تحقق جرم پولشوئي

🌐 مراحل تحقق جرم پولشوئي

پولشويي معمولاً داراي سه مرحله مي باشد:

1⃣ مرحله استقرار يا مکان يابي ،
2⃣ مرحله تبديل يا لايه سازي و
3⃣ مرحله ادغام يا يکپارچه سازي .

🔹در مرحله استقرار ، وجوه حاصله وارد سيستم مالي مي شود و يا به خارج از کشور انتقال مي يابد تا در دسترس نباشد و امکان کشف از بين برود و سپس در فرصت هاي بعدي، آن ها را به اموال ديگري مثل چک هاي مسافرتي، حوالجات و غيره تبديل کنند. اين مرحله از ديدگاه پولشويان خطرناک ترين مرحله است ؛ زيرا امکان کشف و رديابي در اين مرحله بسيار زياد است.

🔹به مرحله لايه سازي ، مرحله “جذب” هم گفته مي شود.در اين مرحله، سعي مي شود با ايجاد معاملات بانکي مختلف يا نقل و انتقالات مالي، هويت واقعي و اصلی اموال ، پنهان و مخفي شود.

🔹آخرين مرحله ي فرآيند پولشويي، “ادغام يا يکپارچه سازي” است.در اين مرحله درآمد و عوايد غيرقانوني در سيستم مالي مشروع، ادغام مي شود و ظاهري همچون ديگر اموال مشروع به خود مي گيرد. به عبارت ديگر، اين مرحله مشتمل بر دادن جلوه اي مشروع و قانوني به ثروت و پول هاي با منشأ نامشروع مي باشد.