انبار گردانی

نظارت بر عملیات انبار گردانی

از دیرباز موضوع نگهداری کالاها و امکان ثبت و شمارش آنها به عنوان یکی از دغدغه‌های مهم در تمامی اصناف بوده و مدیران سعی در کنترل آن با روش‌های مختلفی داشته‌اند. با توجه به اهمیت این موضوع، نرم افزار انبار و حسابداری انبار سپیدارکاربرد ویژه ای در این زمینه دارد. این نرم افزار ضمن ثبت ، نگهداری و کنترل عملیات ورود و خروج کالا در انبار و مدیریت کالا وگزارشات متنوع ازجمله نمایش موجودی کالاها در انبارهای مختلف و یا کاردکس کالا وگزارشات مربوط به نقل وانتقالات فیزیکی و ریالی کالاها، کلیه نیازهای اصناف مختلف را تامین می نماید.

امکانات و ویژگی های سیستم سپیدار

 • تعریف نامحدود انبار ، گروه کالا و خدمات ، کالا و خدمات ، مقیاسها
 • امکان کپی برداری از کالا ،فاکتور ،رسید و حواله ها
 • امکان معرفی مقیاسهای سنجش، نرخ‌های تبدیل مقیاس های مختلف و واحدهای فرعی برای هر کالا
 • امکان تعیین نقطه سفارش، حداقل و حداکثر موجودی به ازای هر کالا همراه با آلارم
 • امکان تعریف و محاسبه درصد مالیات و عوارض به ازای هر کالا
 • امکان تخصیص بارکد به هر کالا و ارتباط نرم افزار  با انواع مختلف دستگاه‌های بارکدخوان
 • امکان ثبت چیدمان کالا به تفکیک سالن، قفسه، راهرو، طبقه و ...... در انبار
 • امکان معرفی تحویل گیرندگان کالا در انبار
 • معرفی و ثبت موارد رسید و موارد مصرف
 • امکان تعریف و گروه بندی کالا و فروشندگان
 • امکان ثبت بخشنامه برای کالاها در بازه های زمانی مورد نظر
 • امکان ثبت پیش فاکتور و فاکتور خرید
 • صدور رسید و حواله انبار ، برگشت از رسید و برگشت از حواله انبار
 • ثبت نقل و انتقالات بین انبارها
 • ثبت تحویل مستقیم بدون ورود کالا به انبار
 • ثبت انبارگردانی‌ و تعدیلات انبارگردانی
 • کنترل موجودی و روند منفی کالا
 • ثبت و کنترل موجودی ریالی و تعدادی انبارها
 • امکان شماره گذاری و مرتب سازی فاکتورخریدها، رسید و حواله ها بر اساس تاریخ
 • صدور سند حسابداری کلیه عملیات خرید و انبارداری
 • امکان جستجوی کامل بر اساس کلیه اقلام انبار

گزارشات نرم افزار سپیدار

 • گزارش موجودی کالا به صورت تعدادی و ریالی براساس انبار و کالا
 • گزارش نقطه سفارش، حداقل و حداکثر موجودی
 • گزارش کاردکس کالا (وارده ، صادره،مانده(
 • آنالیز ماهانه انبار و آنالیز اقلام انبارها به تفکیک تمامی اسناد انبار
 • گزارش خرید براساس فروشندگان ، براساس کالا ، براساس گروه کالا ، براساس موارد رسید
 • گزارش مصرف براساس کالا، گروه کالا، موارد مصرف،‌مرکزهزینه
 • گزارش مامور خریدها به صورت جزئی و کلی
 • گزارش تحویل گیرندگان به صورت جزئی و کلی
 • گزارش تحویل مستقیم به صورت جزئی و کلی به تفکیک مراکز هزینه
 • گزارش پیش فاکتور و فاکتور خرید به صورت جزئی و کلی
 • گزارش عوامل غیر تسهیمی به صورت جزئی و کلی
 • گزارش از تمامی ورود و خروج های انبار
 • گزارشات فصلی خرید کالا (سه ماهه( مطابق با استاندارد اداره دارایی