آموزش  نرم افزار سپیدار (حضوری) :

 

آموزش به صورت حضوری در محل شرکت شما ویا محل شرکت سپید حساب ویرا توسط کارشناسان مجرب صورت میگیرد و تمام نکات مورد نیاز جهت راه اندازی وآموزش سپیدار مطابق فرآیندهای شرکت شما به طور کامل شرح داده می شود

 

آموزش در شرکت سپید حساب ویرا به ازای هر ساعت 450.000 ریال

آموزش در محل شرکت شما (شهر تهران) به ازای هر ساعت 650.000 ریال

آموزش در محل شرکت شما (خارج از تهران) به ازای هر ساعت 850.000 ریال + هزینه ایاب و ذهاب

نکته : آموزش سیستم تا 5 نفر طبق مبالغ بالا محاسبه می شود و به ازای هر شخص اضافه مبلغ 10 درصد به مبلغ فوق اضافه میگردد

 

شما می توانید بر اساس نیاز شرکت خود آموزش ها را بر اساس سیستم ها انتخاب کنید

میانگین ساعت های آموزش طبق سیستم های سپیدار :

عنوان سیستم
میانگین ساعات آموزش
سیستم حسابداری (همراه با عملیات پایان سال ) 4 ساعت
سیستم دریافت و پرداخت 4 ساعت
سیستم انبار 4 ساعت
سیستم فروش 2 ساعت
سیستم فروش پیشرفته 2 ساعت
سیستم حقوق و دستمزد 6 ساعت
سیستم پیمانکاری 6 ساعت
سیستم سفارش کار 3 ساعت

 

نکته : برخی از شرکت ها نیاز دارند که فرآیند آموزش سیستم به همراه آموزش حسابداری صورت بگیرید ، با توجه به اینکه مدرسین مسلط به امور مالی و اداری هستند جای نگرانی نیست.

 

مشاوره رایگان

021-88449244

88444792-88413205-88397783-88397581