شرکت سپید حساب ویرا ، جهت همکاری در فروش نرم افزارهای  سپیدار،  دشت و همکاران سیستم در سراسر کشور همکارمی پذیرد

تمامی شرکت ها و موسسات ، مدیران مالی ، حسابداران ارشد و حتی دانشجویان میتوانند در این همکاری بزرگ فروش شرکت داشته باشند

به دلیل وسعت این کسب و کار در حوضه مالی ، شرکت ها و موسسات خدمات مالی و حسابرسی ، مدیران مالی و حسابداران ارشد علاوه بر همکاری در فروش نرم افزار میتوانند در خدمات مالی و حسابرسی با این شرکت همکاری داشته باشند (تجربه یک کار تیمی خوب)

جهت کسب اطلاعات بیشتر  :

021-88449244

021-88444792