شرکت سپید حساب ویرا

تیم ما خدمات زیر را با پشتیبانی عالی ارائه میدهد :
با ما آسوده تصمیم بگیرید
1- خدمات مشاوره و مدیریت مالی و مالیاتی:

مشاوره و تهیه و راه اندازی نرم افزار حسابداری مناسب برای سازمان شما
اعزام حسابدار پاره وقت تحت نظارت مستمر مدیرمالی
اعزام حسابدار مقیم تحت نظارت مستمر مدیر مالی
تهیه گزارشات مالی و مالیاتی و بیمه ای و گزارشات حسب نیاز سازمان شما
اعتراض و تعدیل مالیات و مالیات بر ارزش افزوده
شرکت در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و بیمه ای به همراه تهیه لوایح دفاعیه و جمع آوری مستندات و پیگیری پرونده های مالیاتی در مراحل دادخواهی
طراحی و اجرا و محاسبه بهای تمام شده
طراحی و پیاده سازی و استقرار سیستم مالی و حسابداری
هزینه یابی و کاهش هزینه های سازمان
تهیه صورتهای مالی و اخذ گزارش حسابرسی
طراحی و پیاده سازی آیین نامه ها و دستورالعمل های داخلی سازمان و تعریف چارت سازمانی

2- خدمات حسابداری:

ثبت نام کد اقتصادی و ارزش افزوده و پیگیری آنها
صدور اسناد حسابداری معوقه و جاری
تهیه و ارسال گزارشات خرید و فروش فصلی در اجرای ماده 169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
تهیه گزارشات گردش کالا و بهای تمام شده
انجام کار به صورت پروژه ای و پاره وقت
تهیه و ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
تهیه و ارسال اظهارنامه مالیات عملکرد
تهیه گزارشات مالی و حسابداری منظم
ثبت و تحریر دفاتر قانونی
اخذ مفاصا حسابهای بیمه و مالیاتی

3- خدمات نرم افزاری :

نرم افزار سپیدار سیستم، محصول همکاران سیستم
نرم افزار فروشگاهی دشت، محصول همکاران سیستم
آنتی ویروس اوریجینال

4- خدمات سخت افزاری :

دستگاه حضور و غیاب
سرور وتجهیزات شبکه
صندوق های فروشگاهی و رستورانی

5- خدمات :

پشتیبانی نرم افزار مالی سپیدار
کلیه خدمات نصب، راه اندازی و پشتیبانی شبکه
ساخت گزارشات پیشرفته مدیریتی
آموزش سیستم های مالی
تحت وب کردن سیستم های مالی و گزارشات