صورت مغایرت بانکی

انواع سپرده‌گذاری در بانک‌ها

انواع سپرده‌گذاری در بانک‌ها

طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک‌ها مجاز به جذب سپرده در حساب‌های قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری هستند.
سپرده وجوهی است که به وسیله اشخاص حقیقی و حقوقی طبق ضوابطی به بانک سپرده می‌شود و بانک‌ها می‌توانند تحت هریک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت کنند.

?سپرده‌های قرض‌الحسنه:

حساب قرض‌الحسنه جاری حسابی است که به موجب قرداد فی‌مابین بانک و متقاضی افتتاح می‌شود و بانک موجودی وجوهی که به حساب وی منظور شده را یکجا یا به دفعات به موجب چک یا دستور کتبی صاحب حساب پرداخت یا منتقل می‌کند. بانک با افتتاح این نوع حساب موجبات تسهیل در پرداخت و برداشت از حساب مزبور را برای مشتریان خود فراهم می‌کند.

حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز به حسابی اطلاق می‌شود که صاحب آن به قصد تعاون عمومی و کمک به نیازمندان و برخورداری از پاداش و اجر معنوی و برخورداری از انواع خدمات بانکی نزد بانک افتتاح می‌کند.

به موجودی حساب‌های قرض‌الحسنه هیچگونه سودی تعلق نمی‌گیرد و بانک‌ها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده‌های قرض‌الحسنه (پـس انـداز و جـاری) هستند. همچنین بانک‌ها می‌توانند، به منظور جذب و تجهیز سپرده ها با اتخاذ روش های تشویقی از امتیازات ذیل بـه سپرده‌گذاران اعطاء کنند:

الف- اعطای جوایز غیر ثابت نقدی یا جنسی برای سپرده‌های قرض‌الحسنه.

ب- تخفیف و یا معافیت سپرده‌گذاران از پرداخت کارمزد و یا حق‌الوکاله.

ج- دادن حق تقدم به سپرده‌گذاران برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانکی در مـوارد مـذکور در فصل سوم.

?سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار:

سپرده ای است که اشخاص به قصد سرمایه گذاری نزد بانک گذاشته و بانک را در به کارگیری و استفاده از سپرده به صورت مشاع طبق مقررات پیش بینی شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا وکیل و وکیل در توکیل به غیر قرار داده تا با داشتن حق مصالحه منافع را پس از کسر حق الوکاله خود به تناسب مبلغ، محاسبه و پرداخت کند.

سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار به دو نوع کوتاه مدت و بلند مدت یکساله تقسیم می‌شوند که سود سپرده‌های کوتاه‌مدت براساس بخشنامه بانک مرکزی حداکثر ۱۰ درصد و سود سپرده‌های بلند مدت یکساله حداکثر ۱۵ درصد در نظر گرفته شده است.

بر اساس دستورالعمل‌های بانک مرکزی حداقل ماندگاری که هرگونه سپرده جهت تخصیص سود علی الحساب باید در بانک داشته باشد ۳۰ روز تمام است، همچنین بانک‌ها می‌توانند اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را تعهد و یا بیمه کنند.

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *