انواع گزارشات قانونی موظف شرکت

انواع گزارشات قانونی موظف شرکت

شرکت ها با توجه به شرایط آنها دارای ۵ نوع گزارش قانونی می باشند که جزئیات این گزارش ها به شرح زیر می باشد:

 • تهیه و ارائه خلاصه لیست حقوق کارکنان و پرداخت مالیات تکلیفی
 • ارائه لیست بیمه تامین اجتماعی
 • ارائه صورت معاملات فصلی ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم
 • ارائه اظهارنامه ارزش افزوده
 • ارائه اظهارنامه عملکرد

در ادامه هر کدام از گزارشات فوق را بطور کامل تشریح خواهیم نمود.

ارسال مالیات حقوق

ارائه خلاصه لیست حقوق کارکنان و پرداخت مالیات تکلیفی

مودیان مالیاتی می بایستی پس از محاسبه حقوق و دستمزد پرسنل خود،تا یکماه وقت دارند لیست محاسبات حقوق و دستمزد و مالیات حقوق را برای اداره مالیاتی خود ارسال نمایند(ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم).مثلا شما لیست مالیات حقوق فروردین ماه خود را تا ۳۰ ام اردیبهشت ماه باید به سامانه مالیات حقوق سازمان امور مالیاتی ارسال نمائید.توجه داشته باشید که در ماه های ۳۱ روزه هم شما تا پایان روز ۳۰ ام وقت دارید تا لیست حقوق خود را ارسال و پرداخت نمائید.

در صورتی که حقوق و دستمزد محاسبه شده به سازمان امور مالیاتی ارسال نگردد و مالیات درآمد پرسنل به سازمان امور مالیاتی پرداخت نگردد،طبق ماده ۱۹۷ قانون مالیات های مستقیم،مشمول ۲درصد حقوق پرداختی و در خصوص شرکت های پیمان کاری ۱% کل مبلغ قرارداد جریمه خواهند شد.

براساس ماده ۱۹۸ قانون مالیات های مستقیم در صورت عدم پرداخت مالیات حقوق توسط مودی،مشمول ۱۰درصد جریمه حقوق پرداخت نشده خواهد و به ازای هرماه تاخیر در پرداخت حقوق مشمول ۲٫۵ درصد جریمه خواهد بود.

ارائه لیست بیمه تامین اجتماعی

ارائه لیست بیمه تامین اجتماعی

یکی دیگر از وظایف قانونی حسابداران تهیه و ارسال لیست حقوق به سازمان تامین اجتماعی می باشد.طبق قانون سازمان تامین اجتماعی،تمامی کارفرماها موظف هستند خلاصه لیست حقوق و مزایای پرداختی خود را  تا پایان ماه بعد تهیه و نسبت به ارائه آن به سازمان تامین اجتماعی اقدام نمایند.عزیزان توجه داشته باشند که در ماه های ۳۰ روزه تا پایان روز ۳۰ ام و در ماه های ۳۱ روزه تا پایان رو  ۳۱ ام می توانید لیست خود را  بارگذاری و پرداخت نمائید.

نکته مهم:در صورتی لیست حقوق و مزایای پرداختی خود را در موعد مقرر ارسال ننمائید،ناچار خواهید بود تا لیست را بصورت دستی به شعبه تامین اجتماعی برده و بعد از صرف کلی زمان و هزینه،لیست خود را تحویل کارشناس مربوطه داده و پرداخت نمایید.

در صورت عدم ارسال و پرداخت مبلغ حق بیمه مشمول جریمه ای به شرح زیر خواهید شد:

 • اگر کارفرما به دلیل تاخیر در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن ( همچنین تاخیر یا عدم ارسال لیست ) مشمول جریمه شود واصل حق بیمه و بیمه بیکاری را قبل از صدور برگ لازم الاجرا کلاً پرداخت نماید. ازپرداخت ۳۰% جریمه های مربوطه معاف خواهد بود.
 • با صدور برگ لازم الاجرا، معافیت ۳۰% جریمه های متعلقه لغو و علاوه بر آن یک بیستم بدهی به عنوان نیم عشر اجرایی به کارگاه تعلق خواهد گرفت.
 • جریمه تاخیر ارسال لیست باتوجه به میزان حق بیمه متعلقه و براساس قانون جرائم مصوب۷۳/۰۵/۰۹ مجلس شورای اسلامی محاسبه و جریمه تاخیر تادیه پرداخت حق بیمه، به میزان ۲% حق بیمه ماهیانه برای هر ماه تاخیر پرداخت و براساس قانون نوسازی صنایع مصوب ۸۲/۰۵/۲۶ ، محاسبه و مطالبه خواهد شد.

در صورتی که محاسبات حقوق و دستمزد خود را در زمان مقرر انجام دهید و تاخیر در کار شما نباشد،می توانید از جریمه های سازمان تامین اجتماعی در امان باشید.

 

جریمه عدم ارسال به موقع معاملات فصلی

ارائه صورت معاملات فصلی ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم

یکی دیگر از وظایف و تکالیف قانونی حسابدارها ارائه گزارش صورت معاملات فصلی می باشد.اول یک نکته ای رو مشخص کنم و آن این هست که برای این گزارش عناوین مختلفی بکار گرفته می شود.حسابدارها، این گزارش را گاها اشتباه می گیرند مثلا حسابداری داشتیم که فکر می کرد گزارش فصلی با گزارش ماده ۱۶۹ دو گزارش متفاوت از هم هستند.یا اینکه خیلی از حسابدارها این گزارش را گزارش مکرر،گزارش فصلی یا گزارش ماده ۱۶۹ می نامند که هر ۳ این عناوین یکی می باشند.

همان طور که از نام این گزارش مشخص هست،براساس ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم،تمامی شرکت ها موظف هستند اطلاعات معاملات خود را ۴۵ روز پس از پایان هر فصل به سامانه سازمان امور مالیاتی ارسال نمایند.اطلاعات انواع معاملات که برای این گزارش مورد نیز هست به شرح زیر می باشد:

 • ثبت گزارش خرید
 • ثبت گزارش فروش
 • ثبت اطلاعات پرداخت قراردادها
 • ثبت گزارش دریافت قراردادها
 • ثبت گزارش امتناع
 • ثبت گزارش عرضه به مصرف کننده نهایی
 • ثبت گزارش واردات
 • ثبت گزارش صادرات
 • ثبت گزارش حق العملکاری و مدیریت پیمان
 • ثبت گزارش اجاره
 • ثبت گزارش پیش فروش

در صورتی که هر کدام از انواع معاملات فوق را مورد استفاده قرار داده اید جزئیات این اطلاعات را تا ۴۵ روز پس از هرفصل باید به سامانه امور مالیاتی بصورت آنلاین یا آفلاین ارسال فرمائید.

عدم ارائه فهرست معاملات بصورت ۳ ماهه پس از یک ماه و نیم(۴۵ روز)،مشمول جریمه ای معادل ۱% مبلغ معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است می شود.

 

مالیات بر ارزش افزوده

ارائه اظهارنامه ارزش افزوده

ارزش افزوده هم یکی دیگر از وظایف قانونی حسابدارهاست و شما بعد از پایان هر فصل تا ۱۵ روز وقت دارید که کلیه معاملاتی را که در آنها مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافت نموده اید و یا اینکه مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداخت کرده اید را تهیه و به سازمان امور مالیاتی ارسال نمائید.در صورتی که دارای معاملاتی باشید که در آنها مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداخت نموده اید یا دریافت کرده اید و اطلاعات آن را به سازمان امور مالیاتی ارسال ننمائید مشمول جریمه ای معادل به شرح زیر می باشد:

ماده ۲۲- مؤدیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون ویا در صورت تخلف از مقررات این قانون، علاوه بر پرداخت مالیات متعلق وجریمه تأخیر، مشمول جریمه ای به شرح زیر خواهند بود:
 1. عدم ثبت نام مودیان در مهلت مقرر معادل هفتاد وپنج درصد (۷۵درصد) مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد است.چنانچه مودیان در مهلت مقرر ثبت نام نکنند دو حالت برای آنان متصور است، اول اینکه مودی مزبور توسط واحد مالیاتی شناسایی گردد، که در این حالت از زمان مشمولیت و اجرای قانون، مالیات و عوارض از آنان مطالبه خواهد شد و برای عدم ثبت نام تا زمان شناسایی به میزان ۷۵درصد مالیات و عوارض مطالبه شده به‌عنوان جریمه به مالیات و عوارض مطالبه شده اضافه می‌شود. در حالت دوم مودی بعد از مهلت مقررثبت نام می‌کند. در این حالت از زمانی که مشمول اجرای قانون است و تا تاریخ ثبت نام، جرایم مزبور به مالیات و عوارض فعالیت دوره تاخیر در ثبت‌نام اضافه خواهد شد.
 2. عدم صدور صورتحساب معادل یک برابر مالیات متعلق.
 3. عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب معادل یک برابر مابه التفاوت مالیات متعلق.
 4. عدم درج وتکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بیست وپنج درصد (۲۵%) مالیات متعلق.
 5. عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد (۵۰%) مالیات متعلق.
 6. عدم ارائه دفاتر یا اسناد ومدارک حسب مورد معادل بیست وپنج درصد (۲۵%) مالیات متعلق.
ماده ۲۳- تأخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمه ای به میزان دو درصد (۲%) در ماه، نسبت به مالیات پرداخت نشده ومدت تأخیر خواهد بود.
دوستان توجه داشته باشند که مالیات و عوارض بر ارزش افزوده دارای جرایم سنگینی هستند و نهایت تلاش خود را بر ارسال به موقع و صحیح اطلاعات انجام دهید.

ارائه اظهارنامه عملکرد سالانه

تنظیم و تکمیل اظهارنامه مالیاتی یکی دیگر از وظایف حسابدارهاست که باید با دقت و در زمان مقرر تهیه و ارسال گردد.در صورتی که اظهارنامه مالیاتی در زمان تعیین شده تکمیل و برای سازمان امور مالیاتی ارسال نگردد مشمول جرایم سنگین برای بنگاه اقتصادی خواهد بود.از این رو پیشنهاد می کنیم در دوره هایی که در زمینه نحوه تکمیل اظهارنامه مالیاتی وجود دارد شرکت نموده و حتما به این مبحث تسلط کافی پیدا کنید.

 

امیدوارم که این آموزش هم مورد استفاده شما کاربران عزیز قرار گرفته باشد.ما را از نظرات ارزشمند خود بی بهره نگذارید.ضمنا جهت بهره مندی از دموی نرم افزار سپیدار اینجا کلیک کنید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *