finance accounting paper desk using 1262 2292 - تعریف استهلاک انباشته(Accumulated Depreciation

تعریف استهلاک انباشته(Accumulated Depreciation

تعریف استهلاک انباشته(Accumulated Depreciation)

 

استهلاک انباشته(Accumulated Depreciation) :به مفهوم جمع انباشته مبالغی است که از زمان تحصیل دارایی به حساب هزینه استهلاک منظور شده است.استهلاک انباشته یک قلم دارایی ارزش دفتری هر دارایی را با توجه به قیمت تمام شده دارایی تعیین می کند. به گونه ای که می توان گفت:

استهلاک انباشته دارایی-قیمت تمام شده دارایی=ارزش دفتری دارایی

نکته 1: قیمت تمام شده دارایی برابر ارزش تحصیل دارایی منهای ارزش اسقاط دارایی است.
نکته 2: ارزش اسقاط دارایی(Salvage Value) برابر ارزش بازیافت دارایی پس از سپری شدن عمر مفید دارایی است.

اگر اثاثيه شركتي در انبار بدون استفاده مثلا يكسال بماند استهلاك آن به چه صورت محاسبه ميشود؟

1- جهت داراییهای ثابتی که خریداری شده ولی بکار گرفته نمی شود،استهلاک محاسبه نمی شود.هر چند یکی از علل استهلاک ،گذشت زمان است ولی با این حال،جهت دوره قبل از بهره برداری از دارایی ثابت خریداری شده استهلاک محاسبه نمی شود.اینگونه داراییهای ثابت در یادداشت داراییهای ثابت مشهود و تحت سر فصل اقلام سرمایه ای نزد انبار،در انتهای یادداشت مذکور منعکس می گردد.

2- جهت داراییهای ثابتی که بعد از مدتی استفاده،کنار گذاشته می شوند،استهلاک محاسبه می شود.در حال حاضر و طبق مفاد قانون مالیاتهای مستقیم،میزان استهلاک در مدتی که دارایی مورد استفاده قرار نگرفته معادل 30% نرخ استهلاکی خواهد بود که در جدول استهلاکات موضوع ماده 151 ق.م.م برای آن دارایی تعیین گردیده است.بعنوان مثال:

قیمت تمام شده دارایی 130،000 ریال

استهلاک انباشته دارایی در 1/1/1384 70،000 ریال

نرخ و روش استهلاک 20% نزولی

دارایی مذکور از تاریخ 1/6/1385 لغایت 29/12/1385 مورد استفاده قرار نگرفته است.

مطلوب است استهلاک سال 1385 دارایی .

ارزش دفتری در ابتدای سال 1385 60،000 = 70،000 – 130،000

استهلاک سالانه دارایی 12،000 = 20% * 0،000 6

5،000 = (12 ÷ 5) * 12،000

2،100 = 30% * 7،000 = ( 12 ÷ 7 ) * 12،000

استهلاک سال 1385 دارایی 7،100 = 2،100 + 5،000

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *