1314 - تعریف حساب های تفصیلی(تعريف طرف حساب)

تعریف حساب های تفصیلی(تعريف طرف حساب)

تعريف طرف حساب
1.پس از ورود به سيستم در منوي عمودي ، بر روي قسمت “شركت” كليك كنيد (تصوير1).
b1 - تعریف حساب های تفصیلی(تعريف طرف حساب)
تصوير 1 : كليك بر روي قسمت “شركت”
2. وارد قسمت شركت شده و در قسمت عمليات روي گزينه “طرف حساب جديد” كليك كنيد (تصوير2).
b2 - تعریف حساب های تفصیلی(تعريف طرف حساب)
تصوير 2 : كليك بر روي گزينه “طرف حساب جديد” در قسمت عمليات
3. در پنجره “تعريف طرف حساب” ، صفحه اطلاعات اصلي ، نوع طرف حساب را از سلكتور “نوع” كه شامل شخص حقيقي و شخص حقوقي است را انتخاب نماييد (تصوير 3).
4. نام طرف حساب را وارد نماييد (تصوير 3).
5. در صورت انتخاب نوع شخص حقيقي ، نام خانوادگي را وارد نماييد . توجه داشته باشيد در صورت انتخاب نوع شخص حقوقي ، نام خانوادگي غير فعال خواهد بود (تصوير 3).
6. گزينه “عنوان تفصيلي” بصورت پيش فرض بصورت “نام خانوادگي + نام” پر مي شود و در صورت لزوم ميتوانيد آن را تغيير دهيد (تصوير 3).
7. در صورت دستي بودن روش شماره گذاري طرف حساب ، كد تفصيلي فعال بوده و كد تفصيلي را وارد نماييد . توجه داشته باشيد كه در صورت خودكار بودن روش شماره گذاري طرف حساب ، كد تفصيلي غير فعال خواهد بود و سيستم به صورت اتوماتيك به طرف حساب ذخيره شده ، كد تفصيل اختصاص خواهد داد (تصوير 3).
8. در صورت انتخاب نوع شخص حقيقي ، كد ملي را وارد نماييد (تصوير 3).
9. در صورت انتخاب نوع شخص حقوقي ، شماره ثبت را وارد نماييد (تصوير 3).
10. در صورتي كه از امكانات زبان دوم در سيستم استفاده مي كنيد ، نام (2) طرف حساب را وارد نماييد (تصوير 3).
11. در صورت انتخاب نوع شخص حقيقي ، نام خانوادگي (2) را وارد نماييد . توجه داشته باشيد در صورت انتخاب نوع شخص حقوقي ، نام خانوادگي (2) غير فعال خواهد بود (تصوير 3).
12. گزينه “عنوان تفصيلي (2)” بصورت پيش فرض بصورت “نام خانوادگي (2)+ نام(2)” پر مي شود و در صورت لزوم ميتوانيد آن را تغيير دهيد (تصوير 3).
13. كد اقتصادي را وارد نماييد (تصوير 3).
14. آدرس وب سايت را وارد نماييد (تصوير 3).
15.در صورتي كه گزينه “فعال”براي طرف حسابي غير فعال شود ، آن طرف حساب ديگر در سيستم قابل انتخاب نخواهد بود ولي سوابقش وجود داشته و در گزارش ها نمايش داده خواهد شد (تصوير 3).
16.در صورتي كه گزينه “ليست سياه” براي طرف حسابي فعال شود ، در هر جاي سيستم كه انتخاب شود ، هشداري مبني بر قرار گرفتن اين طرف حساب در ليست سياه نمايش داده مي شود ولي جلوي استفاده از آن گرفته نميشود (تصوير 3).
b3 - تعریف حساب های تفصیلی(تعريف طرف حساب)
تصوير 3: ورود اطلاعات طرف حساب
17. در پنجره جزئيات فرم طرف حساب ، اطلاعات آن را وارد نماييد . يك طرف حساب مي تواند به عنوان تامين كننده ، مشتري و واسطه در سيستم معرفي گردد (تصوير 4) .
b4 - تعریف حساب های تفصیلی(تعريف طرف حساب)
تصوير 4: ورود اطلاعات طرف حساب در صفحه جزئيات
18. در پنجره افراد مرتبط فرم طرف حساب ، اطلاعات افراد مرتبط با طرف حساب تعريف شده را وارد نماييد (تصوير5) .
b5 - تعریف حساب های تفصیلی(تعريف طرف حساب)
تصوير 5: ورود اطلاعات افراد مرتبط با طرف حساب در صفحه افراد مرتبط
19. در پنجره نشاني فرم طرف حساب ، نشاني طرف حساب را وارد نماييد (تصوير 6) .
b6 - تعریف حساب های تفصیلی(تعريف طرف حساب)
تصوير 6: ورود نشاني طرف حساب در صفحه نشاني
20. در پنجره تلفن فرم طرف حساب ، اطلاعات ارتباطي طرف حساب را وارد نماييد (تصوير 7) .
21. در بالاي پنجره “تعريف طرف حساب” ، كليد ذخيره را كليك كنيد (تصوير 7).
b7 - تعریف حساب های تفصیلی(تعريف طرف حساب)
تصوير 7: ورود اطلاعات شماره تلفن طرف حساب در صفحه تلفن
22.براي مشاهده ليست طرف حسابها ، وارد قسمت شركت شده و در قسمت فهرست ، روي گزينه “طرف حسابها” كليك كنيد (تصوير 8).
b8 - تعریف حساب های تفصیلی(تعريف طرف حساب)
تصوير 8 : فهرست طرف حسابها

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *