عقد

تعریف صورت وضعیت

صورت وضعیت : مجموعه یا سندی مالی است حاوی وضعیت کارهاو یا فرآیند های صورت گرفته در محدوده زمانی مشخص

( معمولا از شروع قرارداد تا زمان تهیه صورت وضعیت ) که مطابق با پیمان و براساس مستندات و مدارک مربوطه

( نقشه ها ، دستورکارها، صورت مجلس ها ، صورت وضعیت ها و یا سایر مدارک و مستندات توافق شده یا عرف جاری ) اندازه گیری ، تهیه و تنظیم گردیده است.

صورت وضعیت بسته به نوع پیمان ، مفاد آن و نوع صورت وضعیت می تواند شامل ریزمتره ، خلاصه متره ، مالی ، خلاصه مالی فصول  ، مستندات الزام شده ، خلاصه مالی نهایی و از این دست مدارک باشد.

با بررسی و تایید آن ، مبلغ قابل پرداخت به پیمانکار ( و بدهی های احتمالی وی به کارفرما ) مشخص می گردد ، در هر صورت کمیت و کیفیت صورت وضعیت و روند تهیه ، بررسی ، تایید و پرداختهای مربوط به آن را ، پیمان و قوانین مربوطه ، تعهدات الزام آور و عرف جاری مرتبط با آن تعیین می نماید.

توجه : در تعریف فوق تعاریف انواع صورت وضعیت ها از جمله صورت وضعیتهای موقت ، قطعی ، تعدیل ، پیش پرداخت ، پرداختهای میانی ، پرداختهای حین تکمیل ، پرداخت قطعی ، تسویه حساب و پرداخت نهایی مد نظر قرار گرفته اند.

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *