sabte sherkat11 min - تفاوت شرکتهای مدنی و تجاری

تفاوت شرکتهای مدنی و تجاری

.شرکت مدنی عمدتاً با ثبت در دفاتر رسمی هویت پیدا می کند(بجز شراکت ورثه در میراث که نیازمند ثبت نیست)در حالی که شرکت تجاری با ثبت در اداره ثبت شرکتها هویت پیدا می کند.

2.شرکت مدنی فاقد شخصیت حقوقی است،در حالی که شرکت تجاری اصولاً یک شخصیت حقوقی است.

3.شرکت مدنی اقامتگاه و تابعیت ندارد،در حالی که اقامتگاه و تابعیت شرکت تجاری لزوماً باید مشخص باشد.

4.موضوع شرکت مدنی معاملات غیر تجاری است، در حالی که موضوع شرکتهای تجاری معاملات تجاری است.

5.قانون،شرکتهای تجاری را تحت نظم بخصوصی قرار داده و حتی انواع آنها را مشخّص و محدود نموده و ظوابط عینی را بر آنها حاکم کرده است،در حالی که شرکتهای حقوقی تابع قصد و اراده شرکا می باشند و به هر نحو که بخواهند(مشروط بر آنکه مغایر قانون مدنی نباشد)می توانند شرکت تشکیل دهند.

6.شرکت مدنی همیشه و ضرورتاً با حداقل دو نفر تشکیل می گردد،در حالی که در تأسیس بعضی از شرکتهای تجاری ضرورتاً وجود حداقل سه نفر لازم است(مثل شرکت سهامی خاص)

7.شرکتهای تجاری حتماً و ضرورتاً در نتیجه اختیار و اراده شرکا به وجود می آیند،ولی بعضی از شرکتهای مدنی بدون اراده و اختیار شرکا به وجود می آیند(مثل شراکت وراث در مال الترکه)

8.مسؤلیت شرکا در شرکتهای تجاری برحسب نوع شرکت ممکن است به میزان سهم،محدود به سرمایه،نسبت به سرمایه و تضمین تمام سرمایه و یا مختلط باشد،در حالی که در شرکتهای مدنی چنین مسؤلیتی وجود ندارد و مسؤلیت در امور مدنی منفرد می باشد.

9..حوه تقسیم سود و زیان در شرکتهای تجاری براساس نوع شرکتها متفاوت است و بر مبنای مسؤلیت شرکا انجام می گیرد،در صورتی که در شرکتهای مدنی همیشه تقسیم سود و زیان به نسبت سهم است.

ورشکستگی،تصفیه و مرور زمان مختص شرکتهای تجاری و تجار است،در حالی که در امور مدنی مقررات اعسار جاری می گردد.

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *