1314 - تنظيمات سيستم

تنظيمات سيستم

تنظيمات سيستم
1. پس از ورود به سيستم در منوي عمودي ، بر روي قسمت “تنظيمات” كليك كنيد (تصوير1).
1 3 - تنظيمات سيستم
تصوير 1 : كليك بر روي قسمت تنظيمات
2. وارد قسمت تنظيمات شده و در قسمت عمليات روي گزينه “تنظيمات” كليك كنيد (تصوير2).
2 2 - تنظيمات سيستم
تصوير 2 : كليك بر روي گزينه “تنظيمات” در قسمت عمليات
3. پنجره تنظيمات شامل صفحات حسابداري ، شركت ، عمومي ، تامين كنندگان وانبار ، دريافت و پرداخت و مشتريان و فروش مي باشد . شما ميتوانيد در اين فرم تنظيمات مربوط به سيستم را انجام داده و اطلاعات را ذخيره نماييد (تصوير3 ).
3 2 - تنظيمات سيستم
تصوير 3 : فرم تنظيمات سيستم
4. در صفحه تنظيمات “حسابداري” شما مي توانيد طول كد حساب را تعيين نماييد . لازم به توضيح است كه در قسمت تنظيمات حسابداري ، بعد از ايجاد درختواره حسابها ، طول كد حساب غير فعال بوده و امكان تغيير آن وجود ندارد (تصوير 4).
5. در صفحه تنظيمات “حسابداري” شما مي توانيد گزينه “در صورت خالي بودن شرح قلم ، با شرح سند پر شود” را فعال يا غير فعال نماييد (تصوير 4).
4 2 - تنظيمات سيستم
تصوير 4 : تنظيمات مربوط به سيستم “حسابداري”
6. در صفحه تنظيمات “شركت” شما مي توانيد مشخصات شركت را كه شامل : نام شركت ، نشاني ، تلفن ، نمابر ، وب سايت ، پست الكترونيك ، شماره پيام كوتاه ، شماره تلفن همراه ، كد اقتصادي ، شماره ثبت شركت ، محل فعاليت ، نوع فعاليت و در صورت داشتن نمايندگي ، كد نمايندگي مي باشد را وارد نماييد (تصوير 5).
7. در صفحه تنظيمات “شركت” ارز پايه را مشخص كنيد . بعد از نصب سستم ، ارز پايه به صورت پيش فرض با ارز ريال نمايش داده مي شود و شما مي توانيد آن را تغيير دهيد (تصوير 5).
8. در صفحه تنظيمات “شركت” شما مي توانيد نشان يا آرم شركت را اضافه نماييد . توجه داشته باشيد كه در گزارش هاي سيستم ، نشان تجاري انتخاب شده ، به عنوان آرم شركت نمايش داده مي شود (تصوير 5).
5 1 - تنظيمات سيستم
تصوير 5 : تنظيمات مربوط به صفحه “شركت”
9. در صفحه تنظيمات “عمومي” شما مي توانيد رنگ محيط سيستم را با توجه به سليقه خود انتخاب نماييد (تصوير 6).
10. در صفحه تنظيمات “عمومي” شما مي توانيد تنظيمات مربوط به ماليات بر ارزش افزوده را انجام دهيد . توجه داشته باشيد كه بعد از ايجاد درختواره حسابها ، معين هاي مربوط به ماليات بر ارزش افزوده با كدينگ انتخابي پر خواهند شد و شما ميتوانيد درصورت لزوم آن را تغيير دهيد (تصوير 6).
11. در صفحه تنظيمات “عمومي” شما مي توانيد گزينه “صدور سند حسابداري خودكار براي اعلاميه بدهكار بستانكار” را فعال يا غير فعال نماييد (تصوير 6).
6 1 - تنظيمات سيستم
تصوير 6 : تنظيمات مربوط به صفحه “عمومي”
12. در صفحه تنظيمات “تامين كنندگان وانبار” شما مي توانيد معين هاي حسابداري انبار را ارتباط دهيد . توجه داشته باشيد كه بعد از ايجاد درختواره حسابها ، معين هاي مربوط به حسابداري انبار با كدينگ انتخابي پر خواهند شد و شما ميتوانيد درصورت لزوم آن را تغيير دهيد (تصوير 7).
13. در صفحه تنظيمات “تامين كنندگان وانبار” شما مي توانيد گزينه “صدور سند حسابداري خودكار براي رسيد انبار و برگشت از خريد” را فعال يا غير فعال نماييد (تصوير 7).
7 1 - تنظيمات سيستم
تصوير 7 : تنظيمات مربوط به سيستم “تامين كنندگان و انبار”
14. در صفحه تنظيمات “دريافت وپرداخت” شما مي توانيد معين هاي دريافت وپرداخت – ارز پايه و ساير ارزها را ارتباط دهيد . توجه داشته باشيد كه بعد از ايجاد درختواره حسابها ، معين هاي مربوط به دريافت وپرداخت – ارز پايه و ساير ارزها با كدينگ انتخابي پر خواهند شد و شما ميتوانيد درصورت لزوم آن را تغيير دهيد (تصوير 8).
15. در صفحه تنظيمات “دريافت وپرداخت” شما مي توانيد گزينه “صدور سند حسابداري خودكار براي رسيد دريافت ، اعلاميه پرداخت ، وصول چك پرداختني ، استرداد چك و عمليات بانكي چك دريافتني” را فعال يا غير فعال نماييد (تصوير 8).
16. در صفحه تنظيمات “دريافت وپرداخت” شما مي توانيد گزينه “موجودي منفي حساب بانكي كنترل شود ؟” را فعال يا غير فعال نماييد (تصوير 8).
17. در صفحه تنظيمات “دريافت وپرداخت” شما مي توانيد گزينه “شماره چك پرداختي با دسته چك كنترل شود ؟” را فعال يا غير فعال نماييد (تصوير 8).
8 1 - تنظيمات سيستم
تصوير 8 : تنظيمات مربوط به سيستم “دريافت وپرداخت”
18. در صفحه تنظيمات “مشتربان و فروش” شما مي توانيد معين حساب هاي فروش را ارتباط دهيد . توجه داشته باشيد كه بعد از ايجاد درختواره حسابها ، معين هاي مربوط به حساب فروش با كدينگ انتخابي پر خواهند شد و شما ميتوانيد درصورت لزوم آن را تغيير دهيد (تصوير 9).
19. در صفحه تنظيمات “مشتربان و فروش” شما مي توانيد معين هاي مربوط به فروش داخلي و فروش صادراتي را ارتباط دهيد . توجه داشته باشيد كه بعد از تكميل فرم نوع فروش در قسمت مشتريان و فروش ، معين هاي مربوط به فروش داخالي و فروش صادراتي با كدينگ انتخابي در فرم مربوطه پر خواهند شد و شما ميتوانيد درصورت لزوم آن را تغيير دهيد (تصوير 9).
20. در صفحه تنظيمات “مشتربان و فروش” شما مي توانيد گزينه “كنترل تاريخ در اسناد فروش انجام شود” را فعال يا غير فعال نماييد (تصوير 9).
21. در صفحه تنظيمات “مشتربان و فروش” شما مي توانيد گزينه “صدور سند حسابداري خودكار براي فاكتور فروش ، برگشت از فروش و پورسانت” را فعال يا غير فعال نماييد (تصوير 9).
22. در صفحه تنظيمات “مشتربان و فروش” شما مي توانيد معين هاي مربوط به حساب پورسانت را ارتباط دهيد . (تصوير 9).
23. در صفحه تنظيمات “مشتربان و فروش” شما مي توانيد گزينه هاي “به صورت پيش فرض تخفيف كالا در نظر گرفته شود” و “به صورت پيش فرض تخفيف مشتري در نظر گرفته شود”را فعال يا غير فعال نماييد (تصوير 9).
24. در صفحه تنظيمات “مشتربان و فروش” شما مي توانيد گزينه “صدور سند حسابداري خودكار براي خروج انبار براي فاكتور فروش و بر گشت خروج انبار براي برگشت فاكتور فروش” را فعال يا غير فعال نماييد (تصوير 9).
9 1 - تنظيمات سيستم
تصوير 9 : تنظيمات مربوط به سيستم “مشتريان وفروش”

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *