ارائه صورت معاملات فصلی ۱۶۹ مکرر

یکی دیگر از ابزارهایی که ماموران رسیدگی کننده در تعیین دقیق درآمد فعالان اقتصادی می توانند بدانها استناد نمایند،صورت حسابهای مندرج به شماره اقتصادی مودیان می باشد. در این راستا ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم نیز، الزامات و تکالیفی را برای مودیان در نظر گرفته است. با مطالعه این ماده متوجه می شویم که مفاد آن به دو بخش قابل تقسیم است که عبارتند از:

 

۱-صدور صورتحساب و ارائه فهرست معاملات به سازمان مالیاتی

 

۲-اخذ شماره اقتصادی از سازمان امور مالیاتی (لازم به یادآوری است که این بخش در مبحث مربوطهبه تفصیل مورد بررسی قرار گرفت. )

 

بمنظور اجرای صحیح این ماده تاکنون دستورالعملهای متعددی از سوی سازمان امور مالیاتی صادر شده که این امر دلالت بر اهمیت این موضوع دارد. ضمناً برای آن دسته از مودیان متخلف این ماده، جرائمی پیش بینی شده که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود.

 

۱-در صورت عدم صدور صورتحساب جریمه ای معادل ده درصد (۱۰%) مبلغ مورد معامله در نظر گرفته شده است

 

۲-عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور، مشمول جریمه ای معادل یک درصد (۱%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، خواهد بود.

 

شایان ذکر است بمنظور شفاف سازی، تکریم و رعایت هر چه بیشتر حقوق مودیان به اهم موارد اصلاحی دستورالعمل اجرائی شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ مربوط به فهرست معاملات در ذیل اشاره می شود.

 

الف -کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهای خود را تا یک ماه و ۱۵ روز پس از پایان هر فصل و همچنین حسب مورد تا یک ماه از تاریخ انجام معامله به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان ارسال و یا در قالب فایل تولید شده از نرم افزار مربوطه به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند.

 

ب -درخصوص خریدهای تا میزان (۱۰%) مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات، رعایت مقررات فوق ضرورتی ندارد و فقط باید معاملات مذکور را طی یک سطر در فهرست سه ماهه خرید به صورت تجمیعی درج نمود. در صورتیکه معاملات انجام شده از (۱۰%) مبلغ خرید سالیانه مودی بیشتر باشد، مودی مذکور در زمره مودی دارای ریسک بحساب آمده، از اینرو و در اولویت رسیدگی مالیاتی قرار می گیرد. لازم به ذکر است همین موارد در مورد فروش تا میزان (۱۰%) مبلغ حد نصاب، عیناً به روش خرید قابل اجراست. شایان ذکر  پیرو بخشنامه ۲۰۰/۹۴/۵۰۴ مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۴ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب ، مبلغ ۱۰% حد نصاب معاملات کوچک برای سال ۱۳۹۴، سیزده میلیون و نهصد هزار ریال (۱۳،۹۰۰،۰۰۰ ریال)اعلام گردید. در خاتمه باید اذعان نمود راهکارها و تمهیداتی که از سوی سازمان امور مالیاتی درخصوص فعالیتهای فعالان اقتصادی صورت گرفته، این فرصت را برای ماموران رسیدگی کننده فراهم می نماید که آنان به نحو مطلوب تری بتوانند به تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان دست یافته و از این طریق موجبات رضایت مندی هر چه بیشتر آنان را فراهم نمایند.

 

مشاوره رایگان در سپید حساب ویرا

۸۸۴۴۹۲۴۴