1314 - سند اختتاميه و افتتاحيه

سند اختتاميه و افتتاحيه

صدور سند اختتاميه و افتتاحيه
بر طبق فرض دوره مالي ، شرکت‌ها در پايان سال مالي موظف به بستن حساب‌هاي خود وانتقال به سال مالي بعد هستند.به جهت اين‌ كه عمليات مذکور به درستي انجام شود ابتدا بايستي از صحت اسناد اطمينان حاصل نمود و كليه اسناد شماره‌ گذاري و قطعي شده باشد.
شرکت‌ها براي اين عمليات ابتدا حساب‌هاي موقت (حساب‌هاي سود زياني) را بسته ومانده آن‌را به يک حساب ترازنامه اي منتقل مي کنند. اين عمليات مي‌تواند در يک يا چند مرحله انجام شود و نهايتاً مانده آن به حسابي مانند سود و زيان سال جاري بسته مي شود . در مرحله بعد نيز بايستي حساب‌هاي تراز نامه اي بسته شود و به سال بعد منتقل شود که اين کار با صدور سند اختتاميه انجام مي شود . پس از صدور سند اختتاميه بايستي حساب‌هاي ترازنامه‌اي بسته شده در سند اختتاميه به سال بعد منتقل شود و اين امر با صدور سند افتتاحيه محقق مي شود.

صدور سند اختتاميه
پس از ورود به سيستم در منوي سمت راست ، وارد قسمت حسابداري شده و در قسمت عمليات روي گزينه ” صدور سند اختتاميه و افتتاحيه” كليك كنيد .
F1 - سند اختتاميه و افتتاحيه
فرمي كه در اختيار شما قرار مي گيرد شما مي توانيد اطلاعات را وارد نموده و عمليات صدور سند اختتاميه را انجام دهيد .
F2 - سند اختتاميه و افتتاحيه
جهت صدور سند اختتاميه ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد:
1-در صورتيكه براي كاربر ، حقوق دسترسي صدور سند اختتاميه تعريف شده باشد ، كاربرمي تواند اقدام به صدور سند اختتاميه نمايد .
2- قبل از صدور سند اختتاميه حتما بايستي اسناد سال مالي مربوطه قطعي شده باشند .
3-قبل از صدور سند اختتاميه حتما بايستي مانده حساب هاي سود و زياني صفر شده باشد ( از طريق صدور سند بستن حساب هاي سود وزياني ) .
4- سند اختتاميه با وضعيت دائم صادر گرديده و در ليست اسناد با وضعيت دائم نمايش داده مي شود و امكان تغيير وضعيت آن توسط كاربر وجود ندارد .
5- سند اختتاميه را مي توان با در نظر گرفتن شماره پيگيري و يا بدون در نظر گرفتن شماره پيگيري صادر نمود . اگر در قسمت تنظيمات سيستم حسابداري ، گزينه “صدور سند تسعير و اختتاميه به تفكيك شماره پيگيري” فعال شده باشد ، سنداختتاميه با در نظر گرفتن شماه پيگيري صادر خواهد شد .
6- با باز شدن فرم ، سيستم به صورت پيش فرض “نوع سند” را اختتاميه نمايش مي دهد كه شما مي توانيد با توجه به نوع عمليات (اختتاميه يا افتتاحيه) آن را تغيير دهيد .
F3 - سند اختتاميه و افتتاحيه
7- “تاريخ سند” اجباري است . سيستم به صورت پيش فرض “تاريخ سند” را با تاريخ روز نمايش مي دهد . شما مي توانيد تاريخ را خالي نموده و تاريخ را به صورت دستي وارد نماييد و يا با زدن كليدF4 - سند اختتاميه و افتتاحيه “تاريخ سند” با تاريخ روز پر خواهد شد .
8-بعد از وارد نمودن تاريخ سند اختتاميه شما مي توانيد با زدن كليد F5 - سند اختتاميه و افتتاحيه بالاي فرم ، سند اختتاميه را صادر نموده و همچنين با زدن كليد F6 - سند اختتاميه و افتتاحيه بالاي فرم ، سند اختتاميه صادر شده را مشاهده نماييد .
9-شما مي توانيد با كليك بر روي علامت سپيدار بالاي فرم و انتخاب گزينه F7 - سند اختتاميه و افتتاحيه ، سند اختتاميه را حذف نماييد .
10-بعد از صدور سند اختتاميه امكان صدور سند در سال مالي كه سند اختتاميه صادر شده است، وجود نخواهد داشت .

صدور سند افتتاحيه
پس از ورود به سيستم در منوي سمت راست ، وارد قسمت حسابداري شده و در قسمت عمليات روي گزينه ” صدور سند اختتاميه و افتتاحيه” كليك كنيد .
F8 - سند اختتاميه و افتتاحيه
فرمي كه در اختيار شما قرار مي گيرد شما مي توانيد اطلاعات را وارد نموده و عمليات صدور سند افتتاحيه را انجام دهيد .
F9 - سند اختتاميه و افتتاحيه
جهت صدور سند افتتاحيه ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :
1-در صورتيكه براي كاربر ، حقوق دسترسي صدور سند افتتاحيه تعريف شده باشد ، كاربرمي تواند اقدام به صدور سند افتتاحيه نمايد .
2- ابتدا بايد سال مالي جديد را ايجاد نموده و در سال مالي ايجاد شده اقدام به صدور سند افتتاحيه نماييد .
3- سند افتتاحيه با وضعيت موقت صادر گرديده و در ليست اسناد با وضعيت موقت نمايش داده مي شود . شما مي توانيد مانند بقيه سندها اقدام به تبديل اسناد موقت به دائم نماييد و وضعيت سند را تغيير دهيد .
4- جهت صدور سند افتتاحيه ، لازم است كه در سال مالي قبل سند اختتاميه صادر شده باشد .
5-با باز شدن فرم ، سيستم به صورت پيش فرض “نوع سند” را اختتاميه نمايش مي دهد كه شما بايد نوع سند را تغيير داده و افتتاحيه را انتخاب نماييد .
F10 - سند اختتاميه و افتتاحيه
6- “تاريخ سند” اجباري است . سيستم به صورت پيش فرض “تاريخ سند” را با تاريخ روز نمايش مي دهد . شما مي توانيد تاريخ را خالي نموده و تاريخ را به صورت دستي وارد نماييد و يا با زدن كليدF11 - سند اختتاميه و افتتاحيه “تاريخ سند” با تاريخ روز پر خواهد شد .
7- بعد از وارد نمودن تاريخ سند افتتاحيه شما مي توانيد با زدن كليد F12 - سند اختتاميه و افتتاحيه بالاي فرم ، سند افتتاحيه را صادر نموده و همچنين با زدن كليد F13 - سند اختتاميه و افتتاحيه بالاي فرم ، سند افتتاحيه صادر شده را مشاهده نماييد .
8-بعد از صدور سند افتتاحيه ، مي توان سند مربوطه را ويرايش نمود ( امكان اضافه و يا حذف نمودن قلم سند وجو دارد).
9-شما مي توانيد با كليك بر روي علامت سپيدار بالاي فرم و انتخاب گزينه F14 - سند اختتاميه و افتتاحيه ، سند افتتاحيه را حذف نماييد .

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *