صورت مغایرت بانکی

صورت مغایرت بانکی چیست؟

صورت مغايرت بانكی(Bank Reconciliation) اختلافات موجود بين صورت حساب بانك و دفاتر موسسه را تبيين مي نمايد.معمولا اين اختلافات از چهار عامل عمده ناشي مي شود:
1-چكهاي معوق در دست مردم كه به بانك برده نشده است.
2-مبالغ ارسال شده به حساب بانك كه در تاريخ تطبيق به بستانكار بانك منظور نشده است(In Transit Items)
3-برداشتهاي بانك كه اعلاميه آنها نرسيده باشد.
4-اشتباهات بانك يا موسسه
از لحاظ سیستمی عوامل مغایرت می تواند یکی از چهار عامل زیر باشد:
1- عدم وجود عمليات متناظر با اطلاعات موجود در صورتحساب بانک. مثلا سند مربوط به يک چک توسط کاربر در سيستم ثبت نشده باشد (اين مورد ممکن است برعکس نيز باشد يعني يک عمليات در صورتحساب
بانک ثبت نشده باشد ولي در سيستم وجود داشته باشد)
2- محدوده زماني گزارش. گزارش صورت مغايرت بانکي با توجه به محدوده زماني درج شده درفرم صورتحساب بانک ارائه مي شود بنابراين با توجه به اينکه معمولا بين تاريخ عمليات بانکي درج شده در سندهاي
مالي موسسه و تاريخي  که بانک براي همان عمليات در اسناد خود درج مي کند اختلاف زماني وجود دارد، امکان يافت نشدن عمليات معادل با اطلاعات صورتحساب بانک بوجود مي آيد.
3- شماره سند. شماره سند ذکر شده در صورتحساب بانک، يکي از شماره هاي چک، حواله، فيش پرداخت يا واريز نقدي مي باشد. اين شماره بايد با شماره عمليات متناظرآن در سيستم برابر باشد. 
4- مبلغ. اگرمبلغ عمليات مالي منعکس شده در صورتحساب بانک، معادلي در اسناد مالي موسسه نداشته باشد اين مغايرت گزارش خواهد شد.
 
0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *