مالی 845x321 - مسئولیت قانونی حسابرسان

مسئولیت قانونی حسابرسان

تعاریف:

۱- سهل انگاری: تخطی از وظایف قانونی مطابق با استانداردهای حرفه ای یا اعمال نکردن مراقبتهای حرفه ای.

۲- مقصور: نبودن کمترین دقت و بی توجهی فرد نسبت به مسئولیت های حرفه ای خود و استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی.
۳- تقلب: تحریف حقایق با اهمیت به عمد یا ارائه حقایقی بیتوجه به صحت و یا سقم آن به قصد فریب دیگران و یا ارائه نادرست اقلام صورت های مالی. که در صورت کشف، حسابرس نسبت آنها مسئولیت جزایی پیدا میکند.

۴- اشتباه: خطاهای سهوی و بدون عمد در صورتهای مالی و مدارک حسابداری مانند اشتباه در به کارگیری اصول حسابداری.

۵- معادل تقلب: در معادل تقلب آگاهی از وجود تحریف به قصد فریب در صورتهای مالی نیست در واقع فرد کار دارایی اهمیت زیاد را با بی دقتی انجام داده که دیگران دچار گمراهی شده باشند ولی این بی دقتی از عمد نبوده باشد.

۶- سهل انگاری نسبی: مفهومی است که برخی دادگاه ها برای تخصیص خسارت بین طرف های سهل انگار و براساسمیزان سهل انگاری مورد استفاده قرار میدهند.

۷- سهل انگاری متقابل: سهل انگاری است که شاکی مرتکب و منجر به زیان وی شده است که میتواند در دفاع مورد استفاده قرار گیرد.

۸- مسئولیت پیشگیری و کشف تقلب: این مسئولیت با مدیریت شرکت مورد رسیدگی است و وظیفه حسابرس این است که رسیدگی های خود را طوری اعمال نماید که از نبود تحریف یا اشتباه با اهمیت در صورتهای مالی اطمینان معمولی حاصل شود. انجام حسابرسی سالیانه به عنوان عامل کنترلی در جلوگیری از وقوع تقلب یا اشتباه است.

به طور عمده حسابرسان در قبال افراد زیر مسئولیت قانونی دارند:

الف) مجمع عمومی صاحبان سهام و اشخاصی که حسابرس را جهت امر حسابرسی دعوت کرده اند.

ب) اشخاص حقیقی و حقوقی که به منظور تصمیم گیری های مالی به گزارش حسابرسان اتکا می کنند (اشخاص مستقل)

مسئولیت حسابرسان مستقل که خدمات مشاوره مالیاتی انجام میدهند

مسئولیت اصلی در برابر صاحبکاران: یعنی مراقب باشند تا صاحبکار مبلغ صحیح مالیات را پرداخت کند نه بیشتر و نه کمتر.

مسئولیت در قبال جامعه: پرداخت مالیات توسط شرکت ها جزء درآمد عمومی کشور می باشد که کل جامعه از آن بهره می برند. بنابراین باید به موقع و در اندازه صحیح و واقع پرداخت شود.

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *