موارد رد دفاتر

موارد رد دفاتر

  1. در صورتی که دفاتر ارائه شده به نحوی از پلمپ خارج شده و یا فاقد یک یا چند برگ باشد.
  2. عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز .
  3. تقدم ثبت یک یا چند معامله نسبت به تاریخ وقوع آنها.
  4. ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت بین سطرها.
  5. ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت بین حاشیه ها.
  6. تراشیدن و پاک کردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده.
  7. جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در صفحات و سفید ماندن تمام صفحه در دفتر روزنامه.
  8. محو کردن مندرجات دفاتر با وسایل شیمیایی.
  9. بستانکار شدن حسابهای بانکی و نقدی ناشی از تقدم و تاخر ثبت حسابها و دریافت و پرداخت.
  10. عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت و پلمپ شده و نانوشته.
0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *