2017 10 10 12 10 14 - ? ناتوانى حسابرسان در كشف تحريفهاى بااهميت در اطلاعات حسابدارى

? ناتوانى حسابرسان در كشف تحريفهاى بااهميت در اطلاعات حسابدارى

? ناتوانى حسابرسان در كشف تحريفهاى بااهميت در اطلاعات حسابدارى

از سه عامل ناشى مى شود كه دو مورد از آنها به قصور حسابرس نسبت داده مى شود.

1⃣ اولين عامل، ناتوانى حسابرس در كشف تحريف بااهميت يا قصور وى در تشخيص مناسب تحريف كشف شده است كه اين عامل از اجراى نامناسب عمليات حسابرســى و عدم صلاحيت حسابرس ناشــى مى شود.

2⃣ دومين عامل ، قصور حســابرس در گزارش تحريف بااهميت كشف شــده يا ناتوانى وى در متقاعد نمودن مديران به اصلاح آن است، كه از عدم استقلال حسابرس ناشى مى شود.

3⃣ سومين عامل فريفتن حسابرسان توسط مديران است. در موردفريب مديران، ممكن است حسابرسان متهم به قصور دركشف اشتباه شناخته نشود.

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *