laptop with pie charts next to it and a pen 1232 1193 - ?درباره انواع مرخصی چه میدانید

?درباره انواع مرخصی چه میدانید

#آموزشی
?درباره: انواع مرخصیچه میدانید

?: مرخصی بر سه نوع است :

? مرخصی استحقاقی

?مرخصی استعلاجی

?مرخصی بدون حقوق

 

? مرخصی استحقاقی:
مطابق ماده 64 قانون کار، مرخصي استحقاقي سالانه كارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه، جمعا يكماه است. ساير روزهاي تعطيل جزء ايام مرخصي محسوب نخواهد شد. براي كار كمتر از يكسال مرخصي مزبور به نسبت مدت كار انجام يافته محاسبه مي‌شود.
مطابق ماده 65 قانون کار، مرخصي ساليانه كارگراني كه به كارهاي سخت و زيان آور اشتغال دارند 5 هفته مي‌باشد. استفاده از اين مرخصي، حتي الامكان در دو نوبت و در پايان هر شش ماه كار صورت مي‌گيرد.
مطابق ماده 66 قانون کار، كارگر نمي‌تواند بيش از 9 روز از مرخصي سالانه خود را ذخيره كند.
مطابق ماده 73 قانون کار، كليه كارگران در موارد ذيل حق برخورداري از سه روز مرخصي با استفاده از مزد را دارند :
الف – ازدواج دائم
ب- فوت همسر، پدر، مادرو فرزندان.

?مرخصی استعلاجی
مرخصي استعلاجي به منظور بهبود بيماري به کارگر تعلق مي گيرد. تفاوت عمده اين مرخصي با نوع استحقاقي آن در اين است که در اين حالت پرداخت کننده مزد ايام بيماري، سازمان تامين اجتماعي، و نه کارفرما خواهد بود. در اين حالت بيمار بايد با مراجعه به شعب درماني سازمان تامين اجتماعي مراحل قانوني را براي دريافت حقوق سپري کند.
معمولا سازمانها پرداخت حداکثر 2 روز در سال مرخصی استعلاجی را بر عهده می گیرند.
مطابق ماده 74 قانون کار، مدت مرخصي استعلاجي، با تائيد سازمان تامين اجتماعي، جزء سوابق كار و بازنشستگي كارگران محسوب خواهد شد.
مطابق ماده 76 قانون کار، مرخصي‌ بارداري‌ و زايمان‌ كارگران‌ زن‌ جمعاً شش ماه است‌. حتي‌الامكان‌ 45 روز از اين‌ مرخصي‌ بايد پس‌ از زايمان‌ مورد استفاده‌ قرار گيرد. براي‌ زايمان‌ توأمان‌ 14 روز به‌ مدت‌ مرخصي‌ اضافه‌ مي‌شود. حقوق ايام مرخصي زايمان طبق مقررات قانون تامين اجتماعي پرداخت خواهد شد.

? مرخصی بدون حقوق:
مرخصي بدون حقوق، حالتي است که کارگر قرار است در آن بيش از حد متعارف کارگاه را ترک کند. در اين حالت شرايط کلي اين نوع مرخصي با توافق کتبي ميان کارگر و کارفرما و يا نمايندگان قانوني آن ها مشخص مي شود و انجام مي پذيرد. علاوه بر اين ها ماده ۶۷ قانون کار به کارگر اجازه مي دهد که در طول دوران خدمت يک بار براي انجام فريضه حج واجب از يک ماه مرخصي استفاده کند. اين يک ماه مي تواند بدون حقوق، و يا در صورت دارا بودن مرخصي استحقاقي با حقوق و يا توامان باشد.
مطابق ماده 16 قانون کار، قرارداد كارگراني كه مطابق اين قانون از مرخصي تحصيلي و يا ديگر مرخصي هاي بدون حقوق يا مزد استفاده مي‌كنند، درطول مرخصي و به مدت دوسال به حال تعليق در مي‌آيد.
مطابق ماده 72 قانون کار، نحوه استفاده از مرخصي بدون حقوق كارگران و مدت آن و شرايط برگشت آنها به كار پس از استفاده از مرخصي با توافق كتبي كارگر يا نماينده قانوني او و كارفرما تعيين خواهد شد.

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *