2017 10 07 10 31 56 - هزینه یابی روش اولین صادره از اولین وارده

هزینه یابی روش اولین صادره از اولین وارده

هزینه یابی مرحله ای روش اولین صادره از اولین وارده

 

 

گزارش بهای تمام شده تولید به روش اولین صادره از اولین وارده:

 

در این روش فرض بر این است که جریان هزینه متناسب با جریان فیزیکی محصول در خط تولید است یعنی ابتدا موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره تکمیل می شود ، سپس واحد های جدید شروع به تولید می شود و تکمیل می گردد .

 

استفاده از روش اولین صادره از اولین وارده زمانی ممکن است که درصد تکمیل کالای در جریان ساخت اول دوره مشخص باشد . به این ترتیب هزینه لازم جهت تکمیل کالای در جریان ساخت اول دوره محاسبه شده و اختصاص می یابد تا اینکه کلایا مزبور تکمیل گردد .

 

 

در جدول معادل آحاد تکمیل شده گزارش هزینه های تولید به روش اولین صادره از اولین وارده ؛

ابتدا معادل واحد های تکمیل شده از محل موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره ارائه می شود ، سپس معادل واحدهای تکمیل شده از محل واحد های شروع شده و تکمیل شده (واحد های تکمیل شده و انتقالی به مرحله بعد منهای واحد های در جریان ساخت اول دوره و یا واحد های شروع شده به تولید منهای واحد های در جریان ساخت آخر دوره ) و نهایتا واحد های تکمیل شده از محل موجودی کالای در جریان ساخت آخر دوره ارائه می شود .

 

 

 

در جدول هزینه های تولید ؛

ارزش کار در جریان ساخت اول دوره به ریز مواد ، دستمزد و سربار ارائه نمی شود ، بلکه به صورت یک رقم کلی در ستون جمع هزینه های تولید ارائه می گردد . در جدول تسهیم هزینه های تولید نیز ابتدا بهای تمام شده کالای تکمیل شده از محل موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره محاسبه و سپس بهای تمام شده واحد های شروع شده و تکمیل شده و نیز بهای تمام شده واحد های شروع شده و تکمیل نشده (موجودی کالای در جریان ساخت آخر دوره ) محاسبه می گردد .

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *