حسابرس داخلی

تعریف حسابرسی داخلی در واقع هدف اساسی، ماهیت و دامنه حسابرسی داخلی را بیان می‌کند.
 حسابرسی داخلی یک فعالیت مستقل، اطمینان بخش واقع بینانه و مشاوره ای است که برای ارزش افزایی و بهبود عملیات سازمان طراحی شده‌است. حسابرسی داخلی با فراهم ساختن رویکردی سیستماتیک و روش مند برای ارزیابی و بهبود اثربخشی فرآیندهای راهبری، مدیریت ریسک و کنترل، سازمان را در دستیابی به هدف‌هایش یاری می‌کند.
این تعریف از ترجمه استانداردهای بین‌المللی اجرای حرفه‌ای حسابرسی داخلی استخراج شده‌است. همچنین این استانداردها از سال ۱۳۹۱ توسط انجمن حسابرسان داخلی ایران برای اعضای خود لازم الاجرا می‌باشد.

حسابرسی به معنی بررسی و کنکاش اسناد و مدارک مالی و حسابداری به جهت کشف اختلافات ، تخلفات و اشتباهات سهوی و عمدی می باشد . بررسی ها ممکن است به جهات تهیه گزارشات داخلی یا گزارشاتی با مخاطبین خارج سازمانی انجام شود و هر کدام به شیوه خاص و استاندارد خود باید انجام و ارائه گردد .

حسابرسی رشته ای بسیار گسترده و با تخصص های فراوان بوده که هر کدام به صورت خاص به مباحث مشخصی در حیطه حسابرسی می پردازند. حسابرسی را می تواند به لحاظ اهداف و موضاعات مورد بررسی ، از لحاظ ماهیت رسیدگی ، از نظر شیوه انجام کار ، از نظر زمان انجام کار و از لحاظ نوع خود حسابرسان طبقه بندی نمود . حسابرسان در هر طبقه ای که قرار بگیرند یکسری وظایف کلی دارند که باید نسبت به انجام آن متعهد باشند.

مسئولیت و وظایف حسابرس چیست ؟

 • یکی از وظایف مهم و اصلی حسابرسان جمع آوری و بررسی اطلاعات مالی موجود در موسسه می باشد .
 • حسابرس موظف است به کلیه شعب و وابسته های شرکت مراجعه کرده و کلیه اسناد و مدارک مالی انها را بررسی و جمع اوری نماید .
 • بررسی و تجزیه و تحلیل اسناد مالی و حسابداری و تهیه گزارشات لازم در خصوص همین اسناد
 • بررسی و تجزیه و تحلیل اسناد و مدارک مالی باید مطابق با استاندارد ها و قوانین حسابرسی باشد و حسابرس باید اشراف کافی به این استاندارد ها داشته باشد .
 • قضاوت در خصوص اسناد و مدارک مالی بررسی شده و میزان تطابق انها با استاندارد ها و قوانین مربوط به آن
 • بررسی کلیه صورت های مالی شامل ترازنامه ، صورت سود و زیان ، صورت سود و زیان جامع ، صورت وجوه نقد و سایر یادداشت ها
 • برگزاری جلسات با مدیران و مرتبطان مالی در خصوص ابهامات ایجاد شده در مورد مدارک و اسناد مالی
 • در صورت نیاز تعامل با مشتریان و ارتباط کاری با آنها برای دریافت بهتر و سریعتر اسناد و مدارک مالی شرکت
 • شناخت کامل نوع شغل و فرایند کاری موسسه برای بررسی های تخصصی اسناد و مدارک مالی

حسابرسی به چند دسته تقسیم میشود ؟

حسابرسی بر اساس اهداف و موضاعات مورد رسیدگی به انواع ذیل طبقه بندی میشود :

%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA %D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C Copy 8 Copy - حسابرس داخلی

 • حسابرسی صورت های مالی : همانطور که از نام این نوع حسابرسی استنباط میشود به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل صورت های مالی اعم از سود و زیان ، سود و زیان جامع ، ترازنامه و وجوه نقد انجام می گیرد و در مورد رعایت استاندارد ها و قوانین و اصول اساسی در این صورت قضاوت کرده و گزارش ارائه می دهد و در پایان انها را تایید یا رد می کند .
 • حسابرسی رعایتی : دسته دوم نوع حسابرسی به لحاظ اهداف بررسی حسابرسی رعایتی می باشد . این نوع حسابرسی با هدف بررسی رعایت قوانین و استاندارد در اسناد و مدارک مالی انجام میشود . مثلا حسابرسان رعایتی میزان رعایت قوانین در اسناد و مدارک بیمه ، مالیات ف دارایی و غیره را به صورت مجزا بررسی کرده و مغایرت ها را کشف و گزراش می نمایند .
 • حسابرسی عملیاتی : این نوع حسابرسی همانطور که از نامش پیداست به بررسی قسمت های عملیاتی سازمان پرداخته و کارایی و اثر بخشی انها را مورد بررسی و قضاوت قرار می دهد . مثلا با بررسی قسمت های مختلف سازمان به صرفه بودن ان واحد را مورد قضاوت قرار می دهند حسابرسی عملیاتی استاندارد و قوانین مشخص و خاصی نداشته و بیشتر به قوه تفکر و مهارت و تجربه حسابرس وابسته می باشد .
 • حسابرسی مدیریت : نوعی از حسابرسی که که بر اساس اهداف و موضوع عمل می کند حسابرسی مدیریت است . یعنی به بررسی عملکرد و تصمیمیات مدیریتی در سازمان می پردازد و میزان اثر بخش بودن آنها را قضاوت می کند واقعیت این است که تصمیمات مدیریتی به ویژه مدیران ارشد در سرنوشت شرکت و بنگاهها اقتصادی اثر مستقیم داشته و حسابرسی آنها می تواند روندهای اشتباه و زیان اور را شناسایی و رفع نماید .

%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA %D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C Copy 7 Copy - حسابرس داخلی

حسابرسی بر اساس دلیل ارجاع کار به انواع ذیل تقسیم میشود :

 • حسابرسی الزامی : این نوع حسابرسی الزام قانونی داشته و توسط حسابرسان مستقل و خارجی و مورد تایید سازمان حسابرسی باید انجام شود .گزارشات حسابرسی الزامی مخاطبین متفاوتی خواهد داشت . مثلا خروجی این نوع حسابرسی می تواند برای سهامداران ، مدیران ارشد ، اداره دارایی ، سازمان امور مالیاتی و برخی دیگر باشد .
 • حسابرسی اختیاری : این نوع حسابرسی الزام قانونی نداشته و موسسات و بنگاههای اقتصادی به دلایل و اهداف مختلف می توانند درخواست حسابرس نماید .

حسابرسی بر اساس ماهیت رسیدگی شامل انواع ذیل است :

 • حسابرسی بر اساس ارزیابی سیستم کنترل های داخلی : این نوع حسابرسی با توجه به نامش برای ارزیابی سیستم های کنترل داخلی استفاده میشود و انها را مورد قضاوت قرار داده و کاراییشان را می سنجد و البته نقاظ ضعف و قوت انها را شناسایی می نماید .
 • حسابرسی بر اساس هدف اثباتی : این نوع حسابرسی به جزییات مربوط می شود و تمامی اعداد و ارقام موجود در ترازنامه و صورت های مالی را بررسی کرده و صحت و سقم انها را اثبات یا رد می نماید .
 • حسابرسی با هدف رسیدگی های خاص : گاهی کارفرما برای حسابرسی اهداف خاصی را دنبال می کند مثلا می خواهد اعداد و ارقام یک نوع حساب را به صورت اختصاصی بررسی کرده و صحت و سقم ان را بداند یا گاهی برای احتمال و شک تخلف و یا اختلاص این کار انجام میشود .

%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA %D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C 8 Copy 5 - حسابرس داخلی

حسابرسی بر اساس شخص حسابرس به انواع ذیل طبقه بندی میشود :

حسابرس مستقل : این حسابرسان از خارج از سازمان دعوت شده و باید مورد تایید سازمان حسابرسی باشند . حسابرس مستقل به دعوت موسسه و یا بنگاه اقتصادی به منظور حسابرسی کار خود را انجام می دهد و موظف به ارائه گزارش کتبی می باشند. حسابرسان مستقل باید ویژگی های خاص تحصیلی و شخصیتی و هوشی برای انجام این کار داشته باشند .

حسابرس داخلی : حسابرس داخلی عموما کارشناسانی از خود شرکت هستند اما گاهی شرکت از حسابرسان خارجی و مستقل هم برای حسابرسی داخلی دعوت به عمل می آورد . این دسته حسابرسان به بررسی عملکرد و ارزیابی وظایف و نحوه انجام انها در واحد های مختلف کاری می پردازند . حسابرس داخلی موظف به انتشار گزارش کتبی نبوده و فقط می توانند گزارش خود را به مدیران ارشد درخواست کننده اعلام نمایند .

حسابرسان به طور کلی باید حائز چه ویژگی ها و توانمندی هایی باشند ؟

برای اینکه یک شخص بتواند به شغل حسابرسی دست پیدا کند و البته کار خود را به درستی انجام دهد باید یکسری ویژه گی های تحصیلی و شخصیتی خاصی داشته باشد :

 • آشنایی با اصول کلی حسابرسی و قوانین و مقررات مربوط به ان
 • آشنایی به نحوه حسابرسی اعم از صنعتی ، تولیدی ، خدماتی و غیره
 • آشنایی با حسابداری پیشرفته و اشراف کامل به جزییات و قوانین مربوط به ان
 • شناخت و مهارت کافی در حسابرسی شعب و حسابرسی شرکت های بازرگانی
 • مهارت کافی در خصوص نحوه بدست اوردن قیمت تمام شده و حسابرسی مربوط به آن
 • حسابرس باید با قوانین مربوط به تقسیم بودجه و نحوه نوشتن ان و سایر جزییات اشراف داشته باشد .
 • آشنایی کامل با رایانه و برنامه های مختلف و نرم افزارهای مالی و حسابدرای و نحوه استفاده از انها
 • دارای یکی از مدارک تحصیلی حسابرسی ، حسابداری و مدیریت مالی

حسابرسی بر اساس چه استانداردهایی باید انجام شود ؟

%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA %D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C 7 Copy 8 - حسابرس داخلی

حسابرسان باید کار خود را بر اساس استاندارد های رایج و مورد قبول حسابرسی در سراسر دنیا انجام دهند . یکسری استاندارد های حسابرسی کلی توسط انجمن حسابرسان امریکا نوشته شده است که عموما بر اساس آنها عمل میشود البته با توجه به شرایط اقتصادی و کاری در هر کشوری تغییراتی در آن صورت گرفته و حسابرسان بر اساس این تغییرات عمل می کنند .

استاندارد های عمومی حسابرسی :

این استاندارد ها شامل موارد ذیل است :

%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA %D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C 8 Copy 4 - حسابرس داخلی

 • حسابرسی باید توسط افراد ذیصلاح انجام شود شخص ذیصلاح شخصی است که دارای مدرک و دانش کافی در این خصوص بوده و بر تمامی قوانین و مقرارات این حوزه اشراف داشته باشد .
 • حسابرس چه داخلی باشند و چه مستقل باید کاملا به صورت مستقل عمل کرده و از قضاوت های جهت دارخوددراری نمایند استقلال در رای مسئله بسیار مهمی در این حرفه می باشد .
 • تهیه گزارشات حسابرسی یکی از مهمترین اجزای این حرفه بوده که می تواند سرنوشت مالی و حقوقی موسسه و بنگاه اقتصادی و افراد مرتبط را تغییر دهد برای همین حسابرسان باید در تهیه این گزارشات دقت و وجدان و مراقبت کافی را به خرج دهند .

استاندارد های عملیاتی یا رسیدگی در حسابرسی :

استاندارد های عملیاتی در حسابرسی از سه بخش مجزا تشکیل شده که به شرح ذیل می باشد :

%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA %D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C 8 Copy 5 Copy - حسابرس داخلی

( وظایف حسابرس داخلی )

 • حسابرسی باید با برنامه ریزی قبلی انجام شده و تمامی مقدمات آن اعم از تعداد کارشناسان لازم و ابزارهای مورد نیاز پیش بینی گردد .
 • هر سازمان و موسسه ای دارای یک سیستم کنترل داخلی بوده که برای انجام حسابرسی و نوع آن و زمان انجام و سایر جزییات مربوطه باید شناخت کافی نسبت به این سیستم کنترلی وجود داشته باشد .
 • مستندات و شواهد لازم برای حسابرسی باید به صورت حضوری و پرس و جو ومشاهده مستقیم بدست اید تا قبل اعتماد و استناد باشد .

برای گزارش دهی حسابرسی یکسری استانداردهای مخصوص وجود دارد که شامل موارد ذیل است :

 • گزارش باید به طور مشخص و روشن موضع خود را بیان کند و بگوید صورت های مالی موسسه مطابق با استاندارد ها و قوانین بوده است یا خیر . هر گونه دو پهلو گفتن و ابهام در گزارش تهیه شده قابل قبول نمی باشد .
 • اطلاعاتی که حسابرس از صورت های مالی کسب می کند باید درست و شفاف و کامل تلقی شود مگر آنکه با سند و مدرک خلاف آن ثابت شود .
 • گزارش باید مشخص کننده این باشد که در آن چنینی اصولی در دوره جاری نسبت به دوره قبل به طور یکنواخت رعایت نشده است .
 • گزارش باید همانطور که گفته شد حاوی اظهار نظر شفاف باشد و اگر نمیشود نظر شفافی داد باید به طور دقیق و جزیی دلایل آن ذکر گردد

وظایف حسابرس داخلی چیست ؟

%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA %D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C 7 Copy - حسابرس داخلی

( وظایف حسابرس داخلی )

 • حسابرس داخلی باید به کنترل داخلی صندوق و بانک بپردازد
 • باید بتوانند کنترل داخلی بودجه و هزینه را انجام دهند .
 • کنترل داخلی خرید و حقوق و دستمزد هم بر عهده حسابرس داخلی است .
 • حسابرس داخلی باید بتوانند کنترل های داخلی انبارداری را به صورت درست و دقیق انجام دهد .

استقلال حسابرس داخلی به چه مفهومی است ؟

حسابرس داخلی چون عموما از کارشناسان همان شرکت است مدیریت باید به انها استقلال در رای و تصمیمی گیری و ارائه گزراش بدهد تا ترسی برای انجام کار به صورت مستقل وجود نداشته باشد . حسابرس داخلی باید به لحاظ دسترسی به منابع و اسناد و مدارک استقلال کافی داشته و هیچ مانعی برای این دسترسی ها سر راه انها وجود نداشته باشد . حسابرسان باید بتوانند در گزارش دهی استقلال رای داشته و تحت فشار قرار نگیرند .

موضوع دیگر در مورد استقلال حسابرسان جدا بودن واحد انها از کلیه واحد ها به خصوص واحد مالی و حسابداری و اداری بوده به طوری که مستقیم زیر نظر مدیرعامل کار کنند تا تحت تاثیر فشارها و مشکلات این چنینی ، استقلال انها خدشه دار نشود و اینکه در نهایت حسابرس داخلی باید از قدرت تصمیم گیری و قدرت رای بالا برخوردار بوده و این ویژگی شخصیتی را داشته باشند .

%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA %D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C 7 1 - حسابرس داخلی

وظایف حسابرس داخلی

حسابرسی داخلی می تواند کمک شایانی به حفظ منابع و دارایی سازمان و جلوگیری از تخلفات و اتلاف منابع نماید. این نوع حسابرسی در واقع یک نوع پایش خود است قبل از اینکه حسابرسان مستقل اقدام به انجام این کار بکنند . شرکت ها و بنگاههای اقتصادی برای حسابرسی داخلی خود می توانند یک واحد جداگانه داشته و افرادی متخصص را برای این کار استخدام کنند و یا اینکه از موسسات خدمات مالی و حسابرسی در این خصوص کمک بگیرند این موسسات با اعزام حسابرسان متبحر می توانند کلیه امور مربوط  به حسابرسی داخلی شرکتها را مطابق با نظر و خواست کارفرمایان انجام داده و گزارش جامع و مکتوب تهیه نمایند .

استفاده از موسسات مالی و حسابرسی این حسن را دارد که قابلیت اعتماد و استناد بیشتری داشته و به صورت کاملا مستقل و بدون جهت گیری انجام میشود . موسسه خدمات مالی و حسابداری و حسابرسی محاسبان تلاشگر خبره این امکان را دارد که با اعزام حسابرسان متبحر در خصوص حسابرسی داخلی این مهم را به انجام رسانده و پیشنهادات تخصصی و جامعی را در خصوص ایرادات و اشتباهات ارائه نماید .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *