images.jpg8 - ?دستمزد کارگران در سال آینده چقدر باید باشد؟?

✅ مزایایی که مشمول کسر حق بیمه نیست.

/
✅ مزایایی که مشمول کسر حق بیمه نیست.   ♦️ تمام مزایای نقدی که تحت هر عنوان…
8 - ?دستمزد کارگران در سال آینده چقدر باید باشد؟?

?چگونگی احتساب دوران سربازی در سوابق بیمه ای?

/
?چگونگی احتساب دوران سربازی در سوابق بیمه ای? مدت خدمت نظام وظی…
3 - ?دستمزد کارگران در سال آینده چقدر باید باشد؟?

? تناقضات بیمه شاغلین بازنشسته

/
? تناقضات بیمه شاغلین بازنشسته ?هر کسی که نزد کارفرمایی، در چ…
blank notebook with a pen 1101 45 - ?دستمزد کارگران در سال آینده چقدر باید باشد؟?

?باز ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﭼﯿﺴﺖ

/
#آموزشی ?باز ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﭼﯿﺴﺖ ?ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﺯ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺍ…
images.jpg11 - ?دستمزد کارگران در سال آینده چقدر باید باشد؟?

چه وجوهی مشمول کسر حق بیمه است ؟

/
چه وجوهی مشمول کسر حق بیمه است ؟ ▪️حقوق، دستمزد و کارمزد. ▪️فوق العاده ها…
index 1 - ?دستمزد کارگران در سال آینده چقدر باید باشد؟?

?ده توصیه مهم بیمه‌ای به کارفرمایان

/
?ده توصیه مهم بیمه‌ای به کارفرمایان همان‌گونه که کارفرمایان محترم اطلاع دارند مهلت پر…
8 - ?دستمزد کارگران در سال آینده چقدر باید باشد؟?

جریمه بیمه نکردن کارگر چقدر است ؟

/
جریمه بیمه نکردن کارگر چقدر است ؟ در صورت ارسال نکردن لیست بیمه د…
images.jpg8 - ?دستمزد کارگران در سال آینده چقدر باید باشد؟?

???کدام کارفرمایان می توانند از سهم تخفیف بیمه استفاده کنند؟

/
???کدام کارفرمایان می توانند از سهم تخفیف بیمه استفاده کنند؟ …
workers comparing results documents 1150 91 1 - ?دستمزد کارگران در سال آینده چقدر باید باشد؟?

?پرسش پاسخ قانون کار?

/
?پرسش پاسخ قانون کار? ? قراردادکار باید دارای چه مشخصاتی باش…
13 - ?دستمزد کارگران در سال آینده چقدر باید باشد؟?

?دستمزد کارگران در سال آینده چقدر باید باشد؟?

/
?دستمزد کارگران در سال آینده چقدر باید باشد؟? حمید حاج اس…