قیمت گذاری سپیدار

قیمت گذاری سپیدار

/
همان‌طور که در مقاله قیمت گذاری چیست؟ خواندید، قیمت گذاری با سنجش، ارزیابی، اندازه جامعه…
نحوه قیمت گذاری سپیدار

نحوه قیمت گذاری سپیدار

/
همان‌طور که در مقاله قیمت گذاری چیست؟ خواندید، قیمت گذاری با سنجش، ارزیابی، اندازه جامعه…
بارکد سپیداربارکد سپیدار

بارکد سپیدار

/
اکثر شرکت‌ها با دارا بودن کالاهای موجود و داشتن بارکد به تفکیک…
5 1 0 1 - رسيد انبار

تغییرات سیستم تامین کنندگان و انبار در نسخه ۵.۱.۰ سپیدار

/
سیستم تامین کنندگان و انبار با دسترسی به موقع به اطلاعات کالا و انبا…
24 - رسيد انبار

ﺍﻧﺒﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻲ

/
ﺍﻧﺒﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻲ :  ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱﺩﻓﺘﺮﻱ ﺭﺍ ﺍﻧﺒﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻲﻣﻲ…
24 - رسيد انبار

عامل و فرمول محاسبه

/
برای کالا هایی که محاسبه مقدار آنها نیازمند استفاده از فرمول است…
24 - رسيد انبار

کالا و خدمت

/
هر موردي كه براي نگهداري در انبار در شركت وجود دارد و همچنين…
24 - رسيد انبار

انبار

/
انبار ، محل فيزيكي نگهداري كالا است . با تعريف انبار در سيستم…
24 - رسيد انبار

واحد سنجش

/
با تعريف واحدهاي سنجش مختلف مورد استفاده در سيستم در اين قسمت ، در بقيه قس…
24 - رسيد انبار

رسيد انبار

/
ثبت عمليات رسيد انبار رسيد انبار سندي است كه طي آن ورود كال…