عیدی سال 98

عیدی سال 98

/
در این مقاله به طور کامل راجع به نحوه محاسبه عیدی توضیح د…
مالیات حقوق

مالیات حقوق 98

/
در دسته بندی انواع مالیات، مالیات حقوق چه جایگاهی دارد؟ طبق …
محاسبه بیمه حقوق و دستمزد در سپیدارمحاسبه بیمه حقوق و دستمزد در سپیدار

محاسبه بیمه حقوق و دستمزد در سپیدار

/
در این مقاله سعی بر این است تا با قوانین کاربردی بیمه تامین اجتماعی و م…
175 - تنظيمات حقوق و دستمزد

لیست دیسکت مالیات

/
گزارش هاي ماليات ،گزارش هايي هستند كه با توجه به فرمتهاي اعلام …
175 - تنظيمات حقوق و دستمزد

قرارداد جدید

/
با استفاده از قرارداد ، وضعيت استخدام پرسنل در سازمان مشخص ميشود . …
175 - تنظيمات حقوق و دستمزد

روال محاسبات حقوق

/
روال محاسبه حقوق : براي انجام محاسبات حقوق ، عمليات طبق روال زير ان…
175 - تنظيمات حقوق و دستمزد

تتظيمات بيمه تكميلي

/
تتظيمات بيمه تكميلي پس از ورود به تنظيمات حقوق و دستمزد ، رو…
175 - تنظيمات حقوق و دستمزد

تتظيمات ماليات

/
تتظيمات ماليات پس از ورود به تنظيمات حقوق و دستمزد ، روي صفحه "مال…
175 - تنظيمات حقوق و دستمزد

تتظيمات بيمه تامين اجتماعي

/
تتظيمات بيمه تامين اجتماعي پس از ورود به تنظيمات حقوق و دست…
175 - تنظيمات حقوق و دستمزد

تنظيمات حقوق و دستمزد

/
تنظيمات حقوق و دستمزد پس از ورود به سيستم در منوي سمت راست ، وا…