1 14 - فاكتور برگشتي

اظهارنامه مالیات بر ارزش افروده

/
اظهار نامه ماليات بر ارزش افزوده ، اظهار نامه اي است كه طي آن …
82373088 71299139 - فاكتور برگشتي

تنظیمات فایل خرید و فروش فصلی

/
1- تنظيمات: پس از ورود به سيستم در منوي سمت راست ، وارد قس…
82373088 71299139 - فاكتور برگشتي

فایل خرید و فروش فصلی

/
فايل خريد و فروش فصلي ، فايلي است كه اطلاعات اقلام خريداري شده و…
News 20161124180312 - فاكتور برگشتي

کاربرد اعلامیه بدهکار و بستانکار

/
اعلاميه بدهكار بستانكار ، سندي است كه براي انتقال و اصلاح مانده…
News 20161124180312 - فاكتور برگشتي

صورتحساب طرف مقابل

/
صورتحساب گزارشي است كه طي آن تمامي گردش هاي يك مشتري يا تامين …
News 20161124180312 - فاكتور برگشتي

انواع فروش

/
معرفي انواع فروش نوع فروش ، يك نوع دسته بندي و گروه بندي فروش…
News 20161124180312 - فاكتور برگشتي

اعلاميه قيمت

/
ثبت اعلاميه قيمت اعلاميه قيمت ، ليستي است كه در آن في فروش يا ميزان …
News 20161124180312 - فاكتور برگشتي

پيش فاكتور

/
ثبت عمليات پيش فاكتور پيش فاكتور ، سندي است كه به موجب آن ف…
News 20161124180312 - فاكتور برگشتي

فاكتور فروش

/
ثبت عمليات فاكتور فروش فاكتور فروش ، سندي است كه به موجب آن فرو…
News 20161124180312 - فاكتور برگشتي

فاكتور برگشتي

/
ثبت عمليات فاكتور برگشتي در صورتي كه عمليات فروش و صدور فاكتو…