نوشته‌ها

مشمولین ارزش افزوده

مشمولین ارزش افزوده

/
چه کسانی مشمول ثبت نام در نظام مالیاتی نیستند؟ اشخاص حقیقی که سازم…
ثبت نام مالیات بر ارزش افزودهثبت نام مالیات بر ارزش افزوده

گواهی ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده

/
مالیات بر ارزش افزوده از مهرماه سال ۸۷ در ایران اجرا شده …
مالیات بر ارزش افزوده

نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده

/
یکی از منابع مهم درآمد دولت‌ها، درآمدهای مالیاتی ناشی از مالیات بر ارزش افز…
بر ارزش افزوده ثبت نخستین  - برای چه کالاهایی مالیات بر ارزش افزوده نپردازیم؟

برای چه کالاهایی مالیات بر ارزش افزوده نپردازیم؟

/
براساس قوانین مالیاتی کشور تمام کالاها مشمول قانون مالیات بر ارزش افزود…