نوشته‌ها

پنج تکنولوژی نوظهور

پنج تکنولوژی نوظهور

/
در سال ۱۹۷۵ که بیشتر میزهای کاری هنوز از ماشین تحریرهای دستی استفاد…
تکنولوژیک دهه آینده

تکنولوژیک دهه آینده

/
یک دهه گذشته، ایده خودروهای الکتریکی بدون سرنشین، پول‌های دیجیتال و…