نوشته‌ها

انواع حسابرسیانواع حسابرسی

انواع حسابرسی

/
حسابرسی در یک جمله عبارت است از بازرسی جستجوگرانه کلیه مدارک و اسناد ح…
حسابرس داخلیحسابرس داخلی

حسابرس داخلی

/
تعریف حسابرسی داخلی در واقع هدف اساسی، ماهیت و دامنه حسابرسی داخلی را …
موارد استفاده از حسابرسی

موارد استفاده از حسابرسی

/
برخی بر انند که حسابرسی تنها به سبب الزامات قانونی صورت می پذیر…
صورت معاملات فصلی

3 نکته مهم در صورت معاملات فصلی

/
نکات مهم صورت معاملات فصلی سازمان امور مالیاتی در ماده ۱۶۹ ما…