نوشته‌ها

پیمانکاری سپیدار

ویژگی‌ نرم‌ افزار حسابداری پیمانکاری سپیدار

/
پیمانکار عمومی، فرد یا شرکتی است که با سازمان یا شخصی دیگر قرارد…
139310271925389244539014 - اطلاعات قرارداد

اطلاعات قرارداد

/
قرارداد : با استفاده از قرارداد ، وضعيت قرارداد (پيمان) در …