نوشته‌ها

سود ویژه

تعریف سود ویژه و ناویژه

/
سود ویژه ( سود خالص ) و سود ناویژه ( سود ناخالص ) برای اینک…
139310271925389244539014 - صورت وضعيت

صورت وضعيت

/
صورت وضعيت پيمانكار ، وضعيت كارهاي انجام شده از شروع كار تا آن …