نوشته‌ها

2 9 1 - برای چه کالاهایی مالیات بر ارزش افزوده نپردازیم؟

چگونه می توان متخصص حسابداری مالیاتی شویم؟

/
حسابداری مالیاتی یکی از مباحث بسیار پرطرفدار رشته حسابداری است و …
مودیان حقیقی

گروه بندی مالیاتی مودیان حقیقی

/
🔰 گروه بندی مالیاتی مودیان حقیقی ( صاحبان مشاغل ) ▪️با توج…
مالیات های مستقیم

مودیان مالیاتی مشمول مالیات با نرخ صفر

/
در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله درآمدهای مودیانی که مالیات …
بر ارزش افزوده ثبت نخستین  - برای چه کالاهایی مالیات بر ارزش افزوده نپردازیم؟

برای چه کالاهایی مالیات بر ارزش افزوده نپردازیم؟

/
براساس قوانین مالیاتی کشور تمام کالاها مشمول قانون مالیات بر ارزش افزود…