نوشته‌ها

علمی-پژوهشی

یک مقاله علمی-پژوهشی باید …

/
بخشهای یک مقاله علمی-پژوهشی • بخش اول: چکیده صفحه اول به ت…
صورت معاملات فصلی

3 نکته مهم در صورت معاملات فصلی

/
نکات مهم صورت معاملات فصلی سازمان امور مالیاتی در ماده ۱۶۹ ما…