نوشته‌ها

پیمانکاری سپیدار

ویژگی‌ نرم‌ افزار حسابداری پیمانکاری سپیدار

/
پیمانکار عمومی، فرد یا شرکتی است که با سازمان یا شخصی دیگر قرارد…