نوشته‌ها

پیمان های پیمانکاری

پیمان های پیمانکاری

/
مفهوم پیمانکاری: پیمانکاری به عملیاتی گفته می شود که برای تولید ، طرا…
photo ۲۰۱۹ 55۲۴ ۱۴ ۲۰ ۵۱ 495x400 - اطلاعات قرارداد

بسته جدید پیمانکاری سپیدار

/
تخفیف 20 درصدی بسته جدید پیمانکاری سپیدار همکاران سیستم 3 تا…
139310271925389244539014 - اطلاعات قرارداد

صورت وضعيت

/
صورت وضعيت پيمانكار ، وضعيت كارهاي انجام شده از شروع كار تا آن …
139310271925389244539014 - اطلاعات قرارداد

اطلاعات قرارداد

/
قرارداد : با استفاده از قرارداد ، وضعيت قرارداد (پيمان) در …