انواع حسابرسیانواع حسابرسی

انواع حسابرسی

/
حسابرسی در یک جمله عبارت است از بازرسی جستجوگرانه کلیه مدارک و اسناد ح…
حسابرس داخلیحسابرس داخلی

حسابرس داخلی

/
تعریف حسابرسی داخلی در واقع هدف اساسی، ماهیت و دامنه حسابرسی داخلی را …
موارد رد دفاتر

موارد رد دفاتر

/
در صورتی که دفاتر ارائه شده به نحوی از پلمپ خارج شده و یا فاقد …
موارد استفاده از حسابرسی

موارد استفاده از حسابرسی

/
برخی بر انند که حسابرسی تنها به سبب الزامات قانونی صورت می پذیر…
7 3 - مفهوم حسابرسی و وظایف یک حسابرس

۱۶ دلیل تاثیر گذار در رد شدن دفاتر قانونی

/
1️⃣ در صورتی که دفاتر ارائه شده به نحوی از پلمپ خارج شده و یا …
666666666666se - مفهوم حسابرسی و وظایف یک حسابرس

نکات گزارش نویسی در حسابرسی داخلی

/
ارائه گزارش در حسابرسی داخلی نقش مهم و غیرقابل انکاری را در جمع بن…
IFkXN2MP1LvD - مفهوم حسابرسی و وظایف یک حسابرس

دسته بندی اظهار نامه

/
۱ . اظهارنظر مقبول : در مواردی که حسابرس به این نتیجه برسد که صورت مال…
workers considering the term of the agreement 1098 1517 - مفهوم حسابرسی و وظایف یک حسابرس

موارد رد دفاتر

/
تخلف از تکالیف مقرر در این آئین­نامه ماده 95 در موارد زیر موجب رد …
Accounting in Future - مفهوم حسابرسی و وظایف یک حسابرس

صورتهای مالی و اثر آن در تعریف کدینگ.

/
نشریه ۱۶۶ سازمان حسابرسی استانداردی جامع جهت تهیه صورتهای مالی است.…
images.jpg9 - مفهوم حسابرسی و وظایف یک حسابرس

مفهوم حسابرسی و وظایف یک حسابرس

/
حسابرسی چیست؟ حسابرسی یک آزمون ارزیابی هدفمند از صورت­ های مالی سازمان‌…