خدمات حسابرسی سپیدار

خدمات حسابرسی سپیدار چه امکاناتی دارد؟

/
خدمات حسابرسی و حسابداری سپیدار به یاری یک شبکه فروش گسترده از …
خطر حسابرسی

خطر حسابرسی

/
خطر حسابرسی به این خطر اشاره دارد که حسابرس ممکن است بدلیل ع…
انواع حسابرسیانواع حسابرسی

انواع حسابرسی

/
حسابرسی در یک جمله عبارت است از بازرسی جستجوگرانه کلیه مدارک و اسناد ح…
حسابرس داخلیحسابرس داخلی

حسابرس داخلی

/
تعریف حسابرسی داخلی در واقع هدف اساسی، ماهیت و دامنه حسابرسی داخلی را …
موارد رد دفاتر

موارد رد دفاتر

/
در صورتی که دفاتر ارائه شده به نحوی از پلمپ خارج شده و یا فاقد …
موارد استفاده از حسابرسی

موارد استفاده از حسابرسی

/
برخی بر انند که حسابرسی تنها به سبب الزامات قانونی صورت می پذیر…
7 3 - موارد رد دفاتر

۱۶ دلیل تاثیر گذار در رد شدن دفاتر قانونی

/
1️⃣ در صورتی که دفاتر ارائه شده به نحوی از پلمپ خارج شده و یا …
666666666666se - موارد رد دفاتر

نکات گزارش نویسی در حسابرسی داخلی

/
ارائه گزارش در حسابرسی داخلی نقش مهم و غیرقابل انکاری را در جمع بن…
IFkXN2MP1LvD - موارد رد دفاتر

دسته بندی اظهار نامه

/
۱ . اظهارنظر مقبول : در مواردی که حسابرس به این نتیجه برسد که صورت مال…
workers considering the term of the agreement 1098 1517 - موارد رد دفاتر

موارد رد دفاتر

/
تخلف از تکالیف مقرر در این آئین­نامه ماده 95 در موارد زیر موجب رد …