بسته حسابداری بازرگانی سپیدار
10%
تخفیف

نرم افزار حسابداری بازرگانی سپیدار

سیستم حسابداری بازرگانی یکی از مهمترین و اساسی‌ترین سیستم‌های حسابداری است که در کسب و کارهای بین‌المللی به کار می‌رود.

این برنامه با توجه به مسائل مالی و مدیریتی بازرگانی، فعالیت‌های مالی و حسابداری را در بین الملل بهینه می‌کند و به کارآمدی و بهبود کارایی کسب و کار کمک می‌کند.

۵۱۱,۲۰۰,۰۰۰ 
پخش مویرگی سپیدار
10%
تخفیف
۸۲۳,۵۰۰,۰۰۰ 
حسابداری پیمانکاری سپیدار
10%
تخفیف
۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ 
حسابداری تولیدی سپیدار
10%
تخفیف
۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ 
نرم افزار حسابداری خدماتی سپیدار
10%
تخفیف
۳۹۰,۶۰۰,۰۰۰