اقلام دارایی مندرج در ترازنامه

تراز آزمایشی

فهرست مطالب

دارایی مندرج در ترازنامه

دارایی ها منابع اقتصادی مؤسسه هستند، که فعالیت های اقتصادی با استفاده از آن ها انجام می گیرد. اموال، مطالبات و سایر منابع اقتصادی متعلق به یک مؤسسه، که در نتیجه معامالت، عملیات مالی یا سایر رویدادها ایجاد شده و قابل تبدیل به پول و دارای منافع آتی است، دارایی نامیده می شود. مؤسسات بر حسب نوع و حجم فعالیتشان، دارایی های مختلفی دارند. دارایی ها را می توان به سه گروه عمده تقسیم کرد.

 

آموزش برنامه حسابداری سپیدار سیستم

 

دارایی های جاری

به دارائی هایی می گویند که یا پول نقد می باشند یا زودتر به پول نقد تبدیل می شوند. مانند موجودی نقد و بانک،موجودی کالا، موجودی ملزومات، بدهکاران، اسناد دریافتی، حساب های دریافتی، پیش پرداختها.

 

دارایی های ثابت

اقلامی با عمر بیش از یک سال که بصورت طبیعی غیرمنقول و غیرنقدی می باشند و به قصد خرید وفروش خریداری نشده اند. به علت اینکه مستقیماً درجریان عادی فعالیت های مالی مؤسسه مورد استفاده قرار نمی گیرند، فروخته نمی شود ودچار تغییرات عمده نمی شوند اما به علت ارتباط با دارائی  شرکت و نقش در سودآوری ، بهای تمام شده آنها اندازه گیری می شود. مانند زمین، ساختمان و آپارتمان،ماشین آلات، وسائط نقلیه، اثاثه اداری.

 

دارایی های غیرمشهود یا دارایی های نامشهود

دارایی هایی که قابل دیدن نمی باشند اما برای صاحب مؤسسه سود مالی دارد مانند حق اختراع و اکتشاف ، حق سرقفلی.

از جمله انواع مختلف دارایی ها می توان موارد زیر را برشمرد:

 

وجه نقد

وجه نقد عبارت است از موجودی نقد و سپرده های دیداری نزد بانک ها و مؤسسات مالی، اعم از ریالی و ارزی چنانچه وجه نقد در مؤسسه نگه داری شود آن را در قالب حساب صندوق و چنانچه نزد بانک ها نگهداری شود آن را در قالب حساب بانک ثبت می نمایند.

 

حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی شامل مطالبات مؤسسه از دیگران می باشد که برای آن سفته، چک یا برات دریافت نشده است.

 

اسناد دریافتنی

اسناد دریافتنی شامل مطالبات مؤسسه از دیگران است که بابت آن را سفته، چک یا برات از شخص بدهکار دریافت شده است. چنانچه سررسید اسناد دریافتنی یک سال یا کمتر باشد به عنوان اسناد دریافتنی کوتاه مدت و چنانچه سررسید آن ها بیشتر از یک سال باشد به عنوان اسناد دریافتنی بلند مدت طبقه بندی می شود.

 

موجودی های مواد و کالا

موجودی های مواد و کالا به دارایی هایی اطالق می شود که به منظور فروش یا استفاده از آن در ساخت محصول یا مصرف آن برای ارائه خدمات، نگهداری می شود. موجودی هایی که به منظور فروش نگهداری می شوند موجودی کالا و موجودی هایی را که به منظور استفاده در ساخت محصول و یا ارائه خدمات نگه داری می شوند موجودی مواد می گویند.

 

موجودی ملزومات اداری

اقلام مصرفی نیز غالباً تحت عنوان ملزومات ثبت می شوند. وسیله هایی که برای مصرف شرکت تهیه می شود که مصرف آنها یا همان عمرمفیدآنها کمترازیکسال می باشدمانند لوازم التحریر.

 

بدهکاران

کسانی هستند که می بایست به شرکت وجه نقد پرداخت کنند. حسابی که در آن طلب مؤسسه از اشخاص یا مؤسسات دیگر نگهداری شود را حساب بدهکاران می گویند.

 

اموال، ماشین آلات و تجهیزات

پدارایی هایی که برای انجام عملیات مؤسسه مورد استفاده قرار می گیرند و عمر بیشتر از یک سال دارند و جنبه مصرفی نداشته باشند تحت عنوان اموال، ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی می شوند. این دارایی ها را اغلب دارایی ثابت نیز می گویند. زمین، ساختمان، ماشین آلات تولید، وسایل نقلیه و اثاثه اداری نمونه هایی از این دارایی ها هستند.

 

پیش پرداخت ها

هزینه هایی که مربوط به دوره ها یا ماه های بعدی باشد اما قبل از پرداخت از آن استفاده می شود مثل پیش پرداخت اجاره.

این صفحه را به اشتراک بگذارید .

به این مطلب امتیاز دهید .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با سپید حساب ویرا

حسابداری تولیدی سپیدار

بسته تولیدی سپیدار

  •  کاهش اتلاف مواد اولیه در خط تولید
  • کنترل خروج مواد اولیه از انبار
  • کنترل ورود محصولات به انبار محصول
  • تعیین حداقل و حداکثر موجودی هر کالا
question