فهرست مطالب

شرایط بازنشستگی

آیا بیمه شدگان اختیاری که به رغم داشتن سابقه ۲۰ سال از لحاظ سنی، حائز شرایط بازنشستگی نیستند، می توانند تا رسیدن به سن بازنشستگی در تامین اجتماعی، بیمه پردازی خود را متوقف کنند و پس از رسیدن به سن بازنشستگی، درخواست بازنشستگی کنند؟
بله، با توجه به اینکه بر اساس ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی، یکی از حالاتی که بیمه شدگان می توانند تقاضای بازنشستگی دهند، داشتن ۶۰ سال سن برای مردان و ۵۵ سال سن برای زنان و حداقل ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه است. بنابراین بیمه شدگان، از جمله بیمه شدگان اختیاری و مشاغل آزادی که در مجموع، حداقل ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه باشند ولی به سن بازنشستگی نرسیده باشند، می توانند بیمه پردازی خود را تا رسیدن به سن بازنشستگی متوقف کنند و پس از رسیدن به سن بازنشستگی، تقاضای بازنشستگی بدهند؛ البته با قطع بیمه پردازی خود، با توجه به ثابت ماندن سابقه بیمه پردازی آنها، ممکن است حقوق بازنشستگی شان کاهش پیدا کند. (به خصوص در مواردی که دستمزد مشمول کسر حق بیمه آنها، از یک ونیم برابر حداقل دستمزد هر سال بیشتر باشد که توضیحات آن در شماره قبل همین صفحه آمده است.) ضمنا در صورت فوت این گونه بیمه شدگان قبل از رسیدن به سن بازنشستگی، مستمری بازماندگان با رعایت ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی (مبنی بر اینکه مجموع مستمری بازماندگان، در هرحال نباید از حداقل مزد کارگر عادی در هر سال کمتر باشد) نیز برای افراد تحت تکفل آنها برقرار می شود. ضمنا در صورت قطع بیمه پردازی -در صورت ازکارافتادگی بیمه شده- ممکن است شرایط ماده ۷۵ قانون، جهت برقراری مستمری ازکارافتادگی، از دست داده شود. بنابراین، در حالت کلی، توصیه به قطع بیمه پردازی نمی شود، مگر در شرایط خاص، با توجه به شرایط سن و سابقه که در این صورت، لازم است با کارشناسان شعبه محل بیمه پردازی خود، مشورت کنید.

این صفحه را به اشتراک بگذارید .

به این مطلب امتیاز دهید .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با سپید حساب ویرا

حسابداری تولیدی سپیدار

بسته تولیدی سپیدار

  •  کاهش اتلاف مواد اولیه در خط تولید
  • کنترل خروج مواد اولیه از انبار
  • کنترل ورود محصولات به انبار محصول
  • تعیین حداقل و حداکثر موجودی هر کالا
question