واحد فروش و پشتیبانی سپید حساب ویرا

سپید حساب ویرا ،نمایندگی سپیدار در تهران است. که با ارائه خدمات ویژه در کنار فروش سپیدار توانسته همواره در جلب رضایتمندی مشتریان خود گام اساسی بردارد. جهت ارتباط با بخش فروش و پشتیبانی کافی است با شماره 02158194000 تماس حاصل نموده و داخلی مورد نظر خود را شماره گیری نمایید.

آشنایی با خدمات ویژه سپید حساب ویرابارگذاری

واحد فروش سپید حساب ویرا

مدیر داخلی 

خانم محمد خانی
02158194000
داخلی 100

واحد فروش سپید حساب ویرا

مدیر فروش

خانم آزاد
02158194000
داخلی 113

واحد فروش سپید حساب ویرا

کارشناس فروش

خانم نظری
02158194000
داخلی 114

واحد فروش سپید حساب ویرا

کارشناس فروش

خانم زمانی
02158194000
داخلی 114

clipart358542 1

کارشناس نصب

آقای نوروزی
02158194000
داخلی 112

.

clipart358542 1

پشتیبانی افزونه

آقای سیفعلیان
02158194000
داخلی 116