واحد فروش و پشتیبانی سپید حساب ویرا

سپید حساب ویرا ،نمایندگی سپیدار در تهران است. که با ارائه خدمات ویژه در کنار فروش سپیدار توانسته همواره در جلب رضایتمندی مشتریان خود گام اساسی بردارد. جهت ارتباط با بخش فروش و پشتیبانی کافی است با شماره ۰۲۱۵۸۱۹۴۰۰۰ تماس حاصل نموده و داخلی مورد نظر خود را شماره گیری نمایید.

آشنایی با خدمات ویژه سپید حساب ویرابارگذاری

واحد فروش سپید حساب ویرا

مدیر داخلی 

خانم محمد خانی
۰۲۱۵۸۱۹۴۰۰۰
داخلی ۱۰۰

واحد فروش سپید حساب ویرا

مدیر فروش

خانم آزاد
۰۲۱۵۸۱۹۴۰۰۰
داخلی ۱۱۳

واحد فروش سپید حساب ویرا

کارشناس فروش

خانم نظری
۰۲۱۵۸۱۹۴۰۰۰
داخلی ۱۱۴

واحد فروش سپید حساب ویرا

کارشناس فروش

خانم زمانی
۰۲۱۵۸۱۹۴۰۰۰
داخلی ۱۱۴

clipart358542 1

کارشناس نصب

آقای نوروزی
۰۲۱۵۸۱۹۴۰۰۰
داخلی ۱۱۲

.

clipart358542 1

پشتیبانی افزونه

آقای سیفعلیان
۰۲۱۵۸۱۹۴۰۰۰
داخلی ۱۱۶

question