کتاب آموزش سپیدار همکاران سیستم

کتاب آموزش سپیدار همکاران سیستم به قلم بهنام مرادی مدیر عامل سپید حساب ویرا؛ نماینده رسمی سپیدار در سال ۱۳۹۳، مطابق با استاندارد شماره ۶-۰۱۰-۴۵-۲۴۱۱ در سازمان فنی حرفه‌ای کشور به ثبت رسید. برای خرید کتاب آموزش سپیدار و دریافت مشاوره می توانید با سپید حساب ویرا تماس حاصل فرمایید. 

۰۲۱۵۸۱۹۴۰۰۰

۰۲۱۸۸۴۴۹۲۴۴

۰۹۰۱۲۹۰۸۰۷۹

کتاب آموزش سپیدار

سرفصل های کتاب رایانه کار مالی

در کتاب رایانه کار مالی مفاهیم حسابداری و کاربرد آنها در ۵ سیستم اصلی سپیدار ارائه شده است. همچنین تمرینات مهم و کاربردی نیز تهیه گردیده که به تسلط شما بر مباحث کمک شایانی خواهد نمود.

سیستمهای اصلی سپیدار:

۱.سیستم حسابداری
۲.سیستم دریافت و پرداخت
۳.سیستم تامین کنندگان و انبار
۴.سیستم مشتریان و فروش
۵.سیستم حقوق و دستمزد

نویسنده کتاب رایانه کار مالی، کیست؟

بهنام مرادی، مدیر اسبق محصول در سپیدار سیستم، که هم اکنون مدیریت مجموعه سپید حساب ویرا، نمایندگی سپیدار تهران را به عهده دارد؛ دانش فنی و تخصصی خود در حیطه مباحث حسابداری و برنامه سپیدار، در کتاب رایانه کار مالی گرد آوری نموده است.

question