حسابداری 495x400 - سند افتتاحيه و اختتاميه

نیازهای حسابداری

/
مانند هر کسب‌وکار دیگری، نیازهای حسابداری شما هم دچار بالا و …
87777 1 - سند افتتاحيه و اختتاميه

چگونگی بستن حساب ها و صدور سند اختتامیه یا افتتاحیه در سپیدار

/
عملیات پایان سال در سایر سیستم ها : به منظور این‌که کاربران…
1314 - سند افتتاحيه و اختتاميه

مقدمه حسابداری

/
معرفي سيستم حسابداري هر سازوکار حسابداری دارای سه عملکرد ا…
1314 - سند افتتاحيه و اختتاميه

تنظيمات سيستم

/
تنظيمات سيستم 1. پس از ورود به سيستم در منوي عمودي ، بر روي قسم…
1314 - سند افتتاحيه و اختتاميه

تعریف سال مالی

/
ايجاد سال مالي 1. پس از ورود به سيستم در منوي عمودي ، بر روي قسم…
1314 - سند افتتاحيه و اختتاميه

تعریف حسابها و کدینگ

/
ايجاد درختواره حسابها 1. پس از ورود به سيستم در منوي عمودي ، ب…
1314 - سند افتتاحيه و اختتاميه

تعریف حساب های تفصیلی(تعريف طرف حساب)

/
تعريف طرف حساب 1.پس از ورود به سيستم در منوي عمودي ، بر روي قسم…
1314 - سند افتتاحيه و اختتاميه

تعریف حسابهای تفصیلی(تعريف مركز هزينه)

/
تعريف مركز هزينه 1.پس از ورود به سيستم در منوي عمودي ، بر روي قسمت …
1314 - سند افتتاحيه و اختتاميه

تعريف حسابهای تفصيلي (تعريف تفصيلي ساير)

/
تعريف تفصيلي ساير 1. پس از ورود به سيستم در منوي عمودي ، بر…
1314 - سند افتتاحيه و اختتاميه

سند افتتاحيه و اختتاميه

/
صدور سند افتتاحيه و اختتاميه بر طبق فرض دوره مالي ، شرکت‌ها در پ…