سپید_حساب_ویرا

آشنایی با اقلام ترازنامه

اقلام ترازنامه

فهرست مطالب

اقلام ترازنامه و تعاریف هر کدام از آنها مبحث بعد از آموزش این جلسه ما هست و قصد داریم در این پست اقلام تشکیل دهنده ترازنامه و مفهوم خلاصه هر کدام از اقلام تشکیل دهنده ترازنامه را برای شما بیان کنیم.پس با ادامه این آموزش با ما همراه باشید.

داراییهای جاری :

داراییهای جاری عبارتست از موجودی نقد و سایر داراییهایی که بطور معقول انتظار می رود طی چرخه عادی عملیات واحد تجاری یا ظرف یکسال ، هرکدام که طولانی تر است ، به وجه نقد تبدیل شود. به فروش رود یا به مصرف برسد . متوسط زمان صرف شده از تاریخ سرمایه گذاری موجودی نقد در مواد اولیه تا تبدیل نهائی آن به وجه نقد ، طول دوره چرخه عادی عملیات یک واحد تجاری نامیده می شود.در عمل برای طبقه بندی و ترتیب ارائه داراییهای جاری ابتدا کلیه داراییهای جاری به دو گروه متمایز ۱- اقلام پولی ۲- اقلام غیر پولی طبقه بندی و سپس اقلام هریک از این دو گروه به ترتیب کاهش نقدینگی گزارش می شوند. اقلام پولی شامل: موجودی نقد ، سرمایه گذاریهای کوتاه مدت یا موقت ، حسابهای دریافتنی تجاری ، اسناد دریافتنی تجاری و سایر حسابها و اسناد دریافتنی می باشد. اقلام غیرپولی شامل : موجودی مواد و کالا ، سفارشات مواد و کالا و پیش پرداختها می باشد.

بدهیهای جاری :

بدهیهای جاری را می توان به عنوان تعهدات کوتاه مدتی تعریف کرد که انتظار می رود تسویه یا واریز آنها مستلزم استفاده از داراییهای جاری موجود یا ایجاد بدهیهای جاری دیگر باشد. ترتیب ارائه بدهیهای جاری در ترازنامه که در عمل رعایت میشود به صورت زیر است:

اقلام بدهیهای جاری :

 • اضافه برداشتهای بانکی
 • اسناد پرداختنی
 • حسابهای پرداختنی – تجاری
 • سایر حسابهای پرداختنی
 • پیش دریافت از مشتریان
 • ذخیره مالیات
 • سود سهام پیشنهادی و پرداختنی
 • وامهای پرداختنی

سرمایه در گردش :

سرمایه در گردش عبارتست از مازاد داراییهای جاری بر بدهیهای جاری

داراییهای غیرجاری:

گروههای عمده داراییهای غیرجاری به ترتیب ارائه در ترازنامه عبارتند از:

 • داراییهای ثابت مشهود
 • سرمایه گذاریهای بلندمدت
 • داراییهای نامشهود
 • مخارج انتقالی به دوره های آتی
 • سایر داراییها

داراییهای ثابت مشهود:

داراییهای ثابت مشهود به داراییهایی گفته می شود که دارای موجودیت عینی بوده و در روال عادی عملیات واحد تجاری به گونه ای موثر مورد استفاده واقع شده ، به قصد سرمایه گذاری یا فروش تحصیل نشده ، عمر نسبتا طولانی داشته و دارای منافع آتی قابل اندازه گیری باشد.

سرمایه گذاری های بلند مدت :

سرمایه گذاری های بلندمدت : این گونه سرمایه گذاریها با هدف ایجاد ، حفظ یا گسترش مناسبات تجاری با واحدهای سرمایه پذیر در بلندمدت انجام می گیرد . این قبیل سرمایه گذاریها معمولا امکان اعمال نفوذ و کنترل بر نحوه مدیریت و تصمیم گیریهای واحد سرمایه پذیر را برای واحد سرمایه گذار فراهم می کند .سرمایه گذاریهای بلندمدت در سهام سایر واحدهای تجاری در تاریخ تحصیل باید به بهای تمام شده اندازه گیری و ثبت گردد.

داراییهای نامشهود :

داراییهای نامشهود به آن گروه از داراییهای بلند مدت اطلاق می شود که فاقد موجودیت عینی است . مخارج انتقالی به دوره های آتی نیز اگرچه نامشهود و فاقد موجودیت عینی است اما با داراییهای نامشهود تفاوت اساسی دارد. زیرا داراییهای نامشهود اصولا معرف حقوق و مزایای انحصاری است در حالی که مخارج انتقالی به دوره های آتی پیش پرداخت بلند مدت هزینه هاست.

مخارج انتقالی به دوره های آتی :

مخارج انتقالی به دوره های آتی ، پیش پرداختهای بلندمدتی که مشمول استهلاک و تخصیص قرار می گیرند ، می باشد . این اصطلاح در مورد مخارجی به کار گرفته می شود که در دوره های قبل انجام شده اما به دلیل نقشی که در تولید درآمدهای آتی دارند به عنوان پیش پرداخت بلندمدت هزینه محسوب و در ترازنامه به عنوان دارایی گزارش می شوند.اگر منافع بالقوه آتی هرگونه مخارج مبهمی باشد ، آن مخارج قابل انتقال به دوره های آتی نخواهد بود و به عنوان هزینه جاری دوره شناسایی می شود . نمونه های بارز این سرفصل : مخارج قبل از بهره برداری و هزینه های تاسیس می باشد.

سایر داراییها:

هرگونه دارایی غیرجاری که فاقد معیارهای لازم برای طبقه بندی در هریک از گروههای دیگر داراییهای غیرجاری باشد تحت سرفصل سایر داراییها گزارش می شود.

بدهی های غیر جاری :

بدهیهای غیر جاری تعهداتی است که مستلزم مصرف داراییهای جاری یا ایجاد بدهیهای کوتاه مدت در طول سال مالی آتی یا چرخه عادی عملیات (هرکدام طولانی تر است ) نمی باشد.

حقوق صاحبان سهام (سرمایه):

حقوق صاحبان سهام (سرمایه) معرف علایق صاحبان واحد تجاری نسبت به خالص داراییهای واحد تجاری است .نحوه ارائه حقوق صاحبان سرمایه در ترازنامه بدلیل تفاوتهای حقوقی و قانونی که بین واحدهای تجاری وجود دارد ،  متفاوت است.

این صفحه را به اشتراک بگذارید .

به این مطلب امتیاز دهید .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با سپید حساب ویرا

حسابداری تولیدی سپیدار

بسته تولیدی سپیدار

 •  کاهش اتلاف مواد اولیه در خط تولید
 • کنترل خروج مواد اولیه از انبار
 • کنترل ورود محصولات به انبار محصول
 • تعیین حداقل و حداکثر موجودی هر کالا
دسته بندی های بلاگ