سپید_حساب_ویرا

تنظیمات سیستم در نرم افزار حسابداری سپیدار

صدور سند اختتامیه و افتتاحیه - تعریف حسابهای تفصیلی(تعریف مركز هزینه) - تعریف سال مالی در سپیدار

فهرست مطالب

تنظیمات سیستم در نرم افزار حسابداری سپیدار

 

برای انجام “تنظیمات سیستم در نرم افزار سپیدار” مراحل زیر را طی نمایید:

 

جهت دریافت “مشاوره رایگان و دمو سپیدار” کلیک نمایید.

1. پس از ورود به سیستم در منوی عمودی ، بر روی قسمت “تنظیمات” كلیك كنید (تصویر1).

تنظیمات سیستم در نرم افزار حسابداری سپیدار
تصویر 1 : كلیك بر روی قسمت تنظیمات

 

2. وارد قسمت تنظیمات شده و در قسمت عملیات روی گزینه “تنظیمات” كلیك كنید (تصویر2).

تنظیمات سیستم در برنامه حسابداری سپیدار
تصویر 2 : كلیك بر روی گزینه “تنظیمات” در قسمت عملیات

 

3. پنجره تنظیمات شامل صفحات حسابداری ، شركت ، عمومی ، تامین كنندگان وانبار ، دریافت و پرداخت و مشتریان و فروش می باشد . شما میتوانید در این فرم تنظیمات مربوط به سیستم را انجام داده و اطلاعات را ذخیره نمایید (تصویر3 ).

تنظیمات سیستم در سپیدار
تصویر 3 : فرم تنظیمات سیستم

 

4. در صفحه تنظیمات “حسابداری” شما می توانید طول كد حساب را تعیین نمایید . لازم به توضیح است كه در قسمت تنظیمات حسابداری ، بعد از ایجاد درختواره حسابها ، طول كد حساب غیر فعال بوده و امكان تغییر آن وجود ندارد (تصویر 4).

5. در صفحه تنظیمات “حسابداری” شما می توانید گزینه “در صورت خالی بودن شرح قلم ، با شرح سند پر شود” را فعال یا غیر فعال نمایید (تصویر 4).

 

تنظیمات سیستم در نرم افزار حسابداری سپیدار
تصویر 4 : تنظیمات مربوط به سیستم “حسابداری”

 

6. در صفحه تنظیمات “شركت” شما می توانید مشخصات شركت را كه شامل : نام شركت ، نشانی ، تلفن ، نمابر ، وب سایت ، پست الكترونیك ، شماره پیام كوتاه ، شماره تلفن همراه ، كد اقتصادی ، شماره ثبت شركت ، محل فعالیت ، نوع فعالیت و در صورت داشتن نمایندگی ، كد نمایندگی می باشد را وارد نمایید (تصویر 5).

7. در صفحه تنظیمات “شركت” ارز پایه را مشخص كنید . بعد از نصب سستم ، ارز پایه به صورت پیش فرض با ارز ریال نمایش داده می شود و شما می توانید آن را تغییر دهید (تصویر 5).

8. در صفحه تنظیمات “شركت” شما می توانید نشان یا آرم شركت را اضافه نمایید . توجه داشته باشید كه در گزارش های سیستم ، نشان تجاری انتخاب شده ، به عنوان آرم شركت نمایش داده می شود (تصویر 5).

 

تنظیمات سیستم در نرم افزار حسابداری سپیدار
تصویر 5 : تنظیمات مربوط به صفحه “شركت”

 

9. در صفحه تنظیمات “عمومی” شما می توانید رنگ محیط سیستم را با توجه به سلیقه خود انتخاب نمایید (تصویر 6).

10. در صفحه تنظیمات “عمومی” شما می توانید تنظیمات مربوط به مالیات بر ارزش افزوده را انجام دهید . توجه داشته باشید كه بعد از ایجاد درختواره حسابها ، معین های مربوط به مالیات بر ارزش افزوده با كدینگ انتخابی پر خواهند شد و شما میتوانید درصورت لزوم آن را تغییر دهید (تصویر 6).

11. در صفحه تنظیمات “عمومی” شما می توانید گزینه “صدور سند حسابداری خودكار برای اعلامیه بدهكار بستانكار” را فعال یا غیر فعال نمایید (تصویر 6).

تنظیمات سیستم در نرم افزار حسابداری سپیدار
تصویر 6 : تنظیمات مربوط به صفحه “عمومی”

 

12. در صفحه تنظیمات “تامین كنندگان وانبار” شما می توانید معین های حسابداری انبار را ارتباط دهید . توجه داشته باشید كه بعد از ایجاد درختواره حسابها ، معین های مربوط به حسابداری انبار با كدینگ انتخابی پر خواهند شد و شما میتوانید درصورت لزوم آن را تغییر دهید (تصویر 7).

13. در صفحه تنظیمات “تامین كنندگان وانبار” شما می توانید گزینه “صدور سند حسابداری خودكار برای رسید انبار و برگشت از خرید” را فعال یا غیر فعال نمایید (تصویر 7).

تنظیمات سیستم در نرم افزار حسابداری سپیدار
تصویر 7 : تنظیمات مربوط به سیستم “تامین كنندگان و انبار”

14. در صفحه تنظیمات “دریافت وپرداخت” شما می توانید معین های دریافت وپرداخت – ارز پایه و سایر ارزها را ارتباط دهید . توجه داشته باشید كه بعد از ایجاد درختواره حسابها ، معین های مربوط به دریافت وپرداخت – ارز پایه و سایر ارزها با كدینگ انتخابی پر خواهند شد و شما میتوانید درصورت لزوم آن را تغییر دهید (تصویر 8).

15. در صفحه تنظیمات “دریافت وپرداخت” شما می توانید گزینه “صدور سند حسابداری خودكار برای رسید دریافت ، اعلامیه پرداخت ، وصول چك پرداختنی ، استرداد چك و عملیات بانكی چك دریافتنی” را فعال یا غیر فعال نمایید (تصویر 8).

16. در صفحه تنظیمات “دریافت وپرداخت” شما می توانید گزینه “موجودی منفی حساب بانكی كنترل شود ؟” را فعال یا غیر فعال نمایید (تصویر 8).

17. در صفحه تنظیمات “دریافت وپرداخت” شما می توانید گزینه “شماره چك پرداختی با دسته چك كنترل شود ؟” را فعال یا غیر فعال نمایید (تصویر 8).

تنظیمات سیستم در نرم افزار حسابداری سپیدار
تصویر 8 : تنظیمات مربوط به سیستم “دریافت وپرداخت”

 

18. در صفحه تنظیمات “مشتربان و فروش” شما می توانید معین حساب های فروش را ارتباط دهید . توجه داشته باشید كه بعد از ایجاد درختواره حسابها ، معین های مربوط به حساب فروش با كدینگ انتخابی پر خواهند شد و شما میتوانید درصورت لزوم آن را تغییر دهید (تصویر 9).

19. در صفحه تنظیمات “مشتربان و فروش” شما می توانید معین های مربوط به فروش داخلی و فروش صادراتی را ارتباط دهید . توجه داشته باشید كه بعد از تكمیل فرم نوع فروش در قسمت مشتریان و فروش ، معین های مربوط به فروش داخالی و فروش صادراتی با كدینگ انتخابی در فرم مربوطه پر خواهند شد و شما میتوانید درصورت لزوم آن را تغییر دهید (تصویر 9).

20. در صفحه تنظیمات “مشتربان و فروش” شما می توانید گزینه “كنترل تاریخ در اسناد فروش انجام شود” را فعال یا غیر فعال نمایید (تصویر 9).

21. در صفحه تنظیمات “مشتربان و فروش” شما می توانید گزینه “صدور سند حسابداری خودكار برای فاكتور فروش ، برگشت از فروش و پورسانت” را فعال یا غیر فعال نمایید (تصویر 9).

22. در صفحه تنظیمات “مشتربان و فروش” شما می توانید معین های مربوط به حساب پورسانت را ارتباط دهید . (تصویر 9).

23. در صفحه تنظیمات “مشتربان و فروش” شما می توانید گزینه های “به صورت پیش فرض تخفیف كالا در نظر گرفته شود” و “به صورت پیش فرض تخفیف مشتری در نظر گرفته شود”را فعال یا غیر فعال نمایید (تصویر 9).

24. در صفحه تنظیمات “مشتربان و فروش” شما می توانید گزینه “صدور سند حسابداری خودكار برای خروج انبار برای فاكتور فروش و بر گشت خروج انبار برای برگشت فاكتور فروش” را فعال یا غیر فعال نمایید (تصویر 9).

 

تنظیمات سیستم در نرم افزار حسابداری سپیدار
تصویر 9 : تنظیمات مربوط به سیستم “مشتریان وفروش”

این صفحه را به اشتراک بگذارید .

به این مطلب امتیاز دهید .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با سپید حساب ویرا

حسابداری تولیدی سپیدار

بسته تولیدی سپیدار

  •  کاهش اتلاف مواد اولیه در خط تولید
  • کنترل خروج مواد اولیه از انبار
  • کنترل ورود محصولات به انبار محصول
  • تعیین حداقل و حداکثر موجودی هر کالا
دسته بندی های بلاگ
question