سپید_حساب_ویرا

استرداد چك در سپیدار

فهرست مطالب

در هر موسسه به دلائل مختلف ممكن است اسناد دریافتی و پرداختی خود را مسترد نماید . برای این منظور از عملیات استرداد به عنوان یك عملیات معمول در سازمان استفاده می گردد و البته این كار بر اساس مجوز مقام مسئول در سازمان انجام می شود و بعد از این عمل سند حسابداری معكوس سند دریافت و پرداخت اولیه صادر می شود . در فرم استرداد چك ، علاوه بر عملیات استرداد چك دریافتنی و پرداختنی ، امكان تعویض چك دریافتنی و پرداختنی برای چك های مسترد شده گذاشته شده است ، تا بتوان در صورت تعویض ، اطلاعات چك جدید را وارد سیستم نمود .

مراحل ثبت عملیات استرداد چك در سپیدار

1. پس از ورود به سیستم سپیدار در منوی عمودی ، بر روی قسمت “دریافت و پرداخت” كلیك كنید (تصویر1).

كلیك بر روی قسمت دریافت و پرداخت
تصویر 1 : كلیك بر روی قسمت دریافت و پرداخت

2. وارد قسمت دریافت و پرداخت شده و در قسمت عملیات روی گزینه “استرداد چك جدید” كلیك كنید . (تصویر2).

استرداد چك جدید
تصویر 2 : كلیك بر روی گزینه “استرداد چك جدید” در قسمت عملیات

3. در فرم استرداد چك ، “نوع” عملیات را كه شامل “استرداد چك دریافتنی” و “استرداد چك پرداختنی” می باشد را با توجه به عملیاتی را كه می خواهید انجام دهید ، انتخاب نمایید (تصویر 3).

4. در صورت دستی بودن روش شماره گذاری استرداد چك ، “شماره” فعال بوده و شماره اعلامیه را وارد نمایید . توجه داشته باشید كه در صورت خودكار بودن روش شماره گذاری استرداد چك ، شماره غیر فعال خواهد بود و سیستم به صورت اتوماتیك به اعلامیه ذخیره شده ، شماره اختصاص خواهد داد (تصویر 3).

5. “تاریخ” عملیات را وارد نمایید . سیستم به صورت پیش فرض “تاریخ” را با تاریخ روز نمایش می دهد (تصویر 3).

6. “طرف مقابل” را از سلكتور آن انتخاب نمایید (تصویر 3).

7. “ارز” را از سلكتور آنانتخاب نمایید . سیستم به صورت پیش فرض “ارز” را با ارز پایه نمایش می دهد (تصویر 3).

8. قسمت اقلام عملیات استرداد چك متشكل از دو صفحه شامل : چك و اسناد مرتبط می باشد (تصویر 3).

9. سیستم به صورت پیش فرض اطلاعات قلم صفحه “چك” را نمایش می دهد . با زدن كلید l1 پایین فرم ، اطلاعات قلم چك را وارد نمایید (تصویر 3).

ورود اطلاعات هدر عملیات استرداد چك
تصویر 3 : ورود اطلاعات هدر عملیات استرداد چك

10. در قسمت قلم ، شماره چك استردادی را از سلكتور “شماره” انتخاب نمایید . با انتخاب شماره چك ، سایر اطلاعات چك استردادی به صورت خودكار توسط سیستم نمایش داده می شود (تصویر 4).

11. در بالای فرم “استرداد چك” ، كلید ذخیره را كلیك كنید . در صورتی كه در تنظیمات سیستم دریافت و پرداخت ، گزینه “صدور خودكار سند حسابداری استرداد چك” فعال شده باشد ، به محض ثبت عملیات مربوطه ، سند حسابداری آن نیز صادر خواهد شد (تصویر 4).

12. در صورتی كه در تنظیمات سیستم دریافت و پرداخت ، گزینه “صدور خودكار سند حسابداری استرداد چك” فعال نشده باشد ، بعد از ذخیره عملیات مربوطه ، می توانید سند حسابداری آن را به سیستم حسابداری ارسال نمایید. برای این كار در بالای فرم “استرداد چك” ، كلید “صدور سند حسابداری” l2 را كلیك كنید (تصویر 4).

13. برای مشاهده سند حسابداری صادر شده برای استرداد چك، در بالای فرم یا لیست استرداد چك كلید “نمایش سند حسابداری” l3 را بزنید (تصویر 4).

14. برای حذف سند حسابداری صادر شده برای استرداد چك ، در بالای فرم یا لیست استرداد چك كلید “حذف سند حسابداری” l4 را بزنید (تصویر 4).

15. شما می توانید همزمان با ثبت استرداد چك دریافتنی یا پرداختنی در سیستم ، چنانچه چك دیگری از طرف مقابل بابت همان موضوع دریافت نموده اید و یا به طرف مقابل پرداخت نموده اید ، اطلاعات چك دریافتنی یا پرداختنی جدید را هم در سیستم ثبت كنید . برای ثبت “اعلامیه/رسید تعویض چك” مرتبط با یك استرداد چك و یا مشاهده رسید دریافت یا اعلامیه پرداخت ثبت شده جدید ، در لیست استرداد چك روی آن رسید یا اعلامیه قرار بگیرید یا اینكه آن استرداد چك را باز كنید . سپس در بالای فرم كلید l5 را بزنید تا فرم رسید دریافت یا اعلامیه پرداخت باز شود . در فرمی كه در اختیار شما قرار میگیرد ، در صفحه اطلاعات اصلی ، اطلاعات مورد نیاز را وارد كنید (تصویر 4).
16. برای حذف اعلامیه/رسید تعویض چك ، در لیست استرداد چك روی آن رسید قرار بگیرید یا اینكه آن استرداد چك دریافتنی یا پرداختنی را باز كنید . سپس در بالای فرم كلید l6 را بزنید . توجه داشته باشید كه وقتی بر اساس یك استرداد چك دریافتنی ، تعویض چك ثبت میكنید ، اگر بعدا استرداد چك دریافتنی را حذف كنید ، سیستم اجازه حذف استرداد چك دریافتنی را نمی دهد . ابتدا بایستی رسید دریافت/تعویض چك را حذف كرده و سپس استرداد چك دریافتنی را حذف كنید (تصویر 4).

17. در قسمت پایین فرم استرداد چك كلید”تاریخچه” l7 تعبیه شده است . با استفاده از این كلید ، امكان مشاهده تاریخچه چك مورد نظر وجود دارد (تصویر 4).

ورود اطلاعات قلم استرداد چك و ذخیره اطلاعات
تصویر 4 : ورود اطلاعات قلم استرداد چك و ذخیره اطلاعات

18. با انتخاب گزینه تاریخچه ، فرمی در اختیار شما قرار می گیرد و شما می توانید تاریخچه چك را مشاهده نمایید (تصویر 5).

تاریخچه چك
تصویر 5 : تاریخچه چك

19. در فرم استرداد چك در صفحه اسناد مرتبط ، می توانید مشخصات سند حسابداری صادر شده برای عملیات مربوطه را مشاهده كنید . همچنین اگر برای استرداد چك ، اعلامیه/ رسید تعویض چك ثبت نموده اید در صفحه اسناد مرتبط ، می توانید مشخصات تعویض چك برای استرداد چك را مشاهده كنید (تصویر 6).

صفحه اسناد مرتبط
تصویر 6 : صفحه اسناد مرتبط

20. برای مشاهده لیست استرداد چك ، وارد قسمت دریافت وپرداخت شده و در قسمت فهرست ، روی گزینه “استرداد چك” كلیك كنید (تصویر 7).

فهرست عملیات استرداد چك
تصویر 7 : فهرست عملیات استرداد چك

این صفحه را به اشتراک بگذارید .

به این مطلب امتیاز دهید .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با سپید حساب ویرا

حسابداری تولیدی سپیدار

بسته تولیدی سپیدار

  •  کاهش اتلاف مواد اولیه در خط تولید
  • کنترل خروج مواد اولیه از انبار
  • کنترل ورود محصولات به انبار محصول
  • تعیین حداقل و حداکثر موجودی هر کالا
دسته بندی های بلاگ
question