سپید_حساب_ویرا

اطلاعات خرید و فروش

فهرست مطالب

چگونه می توان یک فاکتور خرید صادر کرد؟

 

دمو و مشاوره رایگان برنامه حسابداری سپیدار

 

 

کلید «فاکتور خرید جدید» را از بخش خرید و فروش انتخاب کنید.

 

2017 08 22 12 42 21

تامین کننده خود را انتخاب كنید.

در بخش «تاریخ» ، در صورت تمایل می توانید تاریخی به غیر از تاریخ روز را برای ثبت فاکتور خرید وارد نمایید در غیراینصورت سیستم تاریخ روز را به عنوان تاریخ فاکتور در نظر خواهد گرفت.
در بخش «شماره فاکتور مرتبط» شما می توانید شماره فاکتوری را که از تأمین کننده خود دریافت کرده اید را در بخش مورد نظر وارد نمایید که در صورت نیاز بتوانید با استفاده از آن فاکتور مورد نظر را در لیست فاکتورهای خرید پیدا کرده و اطلاعات آن را مشاهده نمایید.

اقلام فاکتور خرید را در فاکتور ثبت كنید.

در صورت نیاز می توانید از کلیدهای تعلیق، تخفیف کلی، ابطال و چاپ مجدد در زمان ثبت فاکتور و پس از آن استفاده نمایید.

با زدن کلید «تایید و پرداخت» یا «پرداخت نقدی»، عملیات صدور فاکتور خرید به پایان می رسد.

 

فاکتور خرید جدید

 

برای باز کردن فاکتور خرید جدید، می توان از روش های زیر استفاده كرد.

 

روش اول) از منوی بالای صفحه، کلید «خرید و فروش» را انتخاب کرده و از لیست باز شده، گزینة «فاکتور خرید جدید» را انتخاب كنید.

 

روش دوم) انتخاب کلید «فاکتور خرید جدید» از پایین صفحه اصلی. (این گزینه فقط در فرم های فاکتور فروش و فاکتور خرید در پایین صفحه موجود است).

 

فاکتور خرید جدید در سپیدار

 

تامین کننده: برای انتخاب تامین کننده در فاکتور خرید، می توانید از دو روش زیر استفاده كنید.

 

روش اول) از بخش جست وجو (سمت چپ صفحه اصلی) نام فرد موردنظر را جست وجو كنید و با دو بار کلیک (یا زدن کلید Enter) بر روی نام موردنظر، آن را در مقابل گزینة «تامین کننده» در بالای صفحه فاکتور خرید قرار دهید.

 

فاکتور خرید جدید

 

روش دوم) کلید مشتریان و تامین کنندگان (سمت چپ صفحه اصلی) را انتخاب کنید و در لیست باز شده، فرد موردنظر را یافته و نام وی را با دو بار کلیک (یا زدن کلید Enter) در مقابل گزینة «تامین کننده» در بالای صفحه فاکتور خرید قرار دهید.

 

توجه: در صورت عدم انتخاب «تامین کننده» در مقابل گزینة «تامین کننده»، عنوان «تامین کننده متفرقه» را مشاهده می كنید.

 

اقلام فاکتور خرید

 

عبارتند از کالاها یا خدماتی که به وسیله فاکتور خرید، خریداری می شوند و برای انتخاب آنها از روش های زیر می توان استفاده کرد.

 

روش اول) به وسیله بارکدخوان، بارکد کالا یا خدمت موردنظر را بخوانید و در صورت وجود آن کالا در سیستم، سیستم به صورت خودكار آن را در فاکتور خرید ثبت می كند.

 

روش دوم) در بخش جست وجو، کد، بارکد، ایران کد و یا عنوان کالا را جست وجو کنید و پس از مشاهده آن در لیست نتایجِ جست وجو (نتایج یک جست وجو همیشه در پایین بخش جست وجو نشان داده می شوند) آن را در فاکتور خرید با دو بار کلیک ثبت كنید.

 

روش سوم) کلید کالاها (سمت چپ صفحه اصلی) را انتخاب كنید. در لیست باز شده کالای موردنظر را انتخاب كنید و با دو بار کلیک آن را در فاکتور خرید ثبت كنید.

 

اقلام فاکتور خرید

 

توجه: در صورت ورود اشتباه یک کالا در فاکتور خرید، می توانید با زدن کلید Delete کیبورد و یا فشردن علامت ضربدر در پایین فاکتور خرید، مورد را از فاکتور حذف كنید.

 

کلید تعلیق

 

کاربرد کلید تعلیق در زمانی است که شما در حال ثبت فاکتوری هستید و به هرعلت می خواهید که فاکتور را باز نگه داشته و شروع به ثبت اطلاعات یک فاکتور دیگر بنمایید، در این زمان می بایست با زدن کلید تعلیق (Ctrl + H) فاکتور اول را به صورت معلق در آورید و شروع به انجام فعالیت های دیگر خود در سیستم بنمایید، در هر زمان که خواستید شما می توانید با زدن کلید 2017 08 22 12 25 49لیست فاکتورهای معلق را باز نموده و پس از انتخاب فاکتوری که می خواهید بازیابی نمایید، کلید Enter را فشار دهید. در این زمان فاکتوری که معلق نموده اید با تمام اطلاعات ثبت شده آن بازیابی می گردد و شما می توانید ادامه ثبت اطلاعات را بر روی آن انجام دهید.

 

کلید تخفیف کلی

 

در زمانی که می خواهید برای کل یک فاکتور (و نه بر روی یک قلم از فاکتور) تخفیفی را ثبت نمایید می توانید با زدن کلید تخفیف کلی (F5) فرم تخفیف کلی فاکتور را باز نمایید و در این فرم تعیین نمایید که می خواهید چند درصد یا چند ریال بر روی فاکتور تخفیف دهید و کلید تأیید را فشار دهید. به این صورت تخفیف مدنظر بر روی اقلام فاکتور سرشکن شده و در کل عدد تخفیف مدنظر شما را به وجود می آورد.

 

کلید تعلیق

 

کلید ابطال

 

در صورتی که براثر اشتباه کاربری فاکتوری را ثبت نمودید و لازم گردید که آن را حذف کنید، می توانید با باز کردن فاکتور و زدن کلید ابطال فاکتور مورد نظر را باطل نمایید و باید مدنظر داشته باشید که فاکتور باطل شده در فرآیند خرید و فروش اثری نخواهد داشت ولی در سیستم به عنوان فاکتور باطل شده قابل مشاهده خواهد بود.

 

کلید چاپ مجدد

 

در صورت نیاز به چاپ مجدد فاکتور پس از صدور آن، می توانید از کلید چاپ مجدد استفاده نمایید.

 

تأیید و پرداخت

 

کلید «تایید و پرداخت» زمانی کاربرد دارد که شما نخواهید کل یا بخشی از مبلغ فاکتور را به صورت نقدی تسویه كنید.

 

تأیید و پرداخت

در بخش تایید و پرداخت می توانید پرداخت خود را به دو صورت نقدی و یا چک انجام دهید.

 

توجه: در پرداخت نقد، می توانید با انتخاب گزینه« از صندوق مركزی»، مبلغ نقد پرداختی را از صندوق مركزی فروشگاه پرداخت نمایید.

 

چک

 

در صورت عدم انتخاب نام تأمین کننده در زمان ثبت اطلاعات فاکتور خرید، کلید جزئیات چک در بخش تایید و پرداخت غیرفعال خواهد بود.

در فرم ثبت جزئیات اطلاعات چک شما می توانید چک خود را از چک های نزد صندوق (چک های دریافتی از طرف حساب ها یعنی مشتریان و تأمین کنندگان) که سررسید نشده اند یا از حساب بانکی پرداخت نمایید.

توجه: برای مشاهده لیست فاکتورهای خرید در سیستم می توانید در بخش خرید و فروش بر روی گزینة «فاکتور خرید» کلیک کنید.

توجه: ورود اطلاعات برای بخش هایی که با علامت2017 08 22 11 34 38 مشخص شده اند، الزامی است.

 

چگونه می توان یک فاکتور مرجوعی صادر کرد؟

 

کلید «فاکتور مرجوعی جدید» را از بخش خرید و فروش انتخاب کنید.

«تامین کننده» خود را انتخاب كنید.

در بخش «تاریخ» ، در صورت تمایل می توانید تاریخی به غیر از تاریخ روز را برای ثبت فاکتور خرید وارد نمایید در غیراینصورت سیستم تاریخ روز را به عنوان تاریخ فاکتور در نظر خواهد گرفت.

«اقلام فاکتور مرجوعی» را در فاکتور ثبت كنید.

در صورت نیاز می توانید از کلیدهای تعلیق، تخفیف کلی، ابطال و چاپ مجدد در زمان ثبت فاکتور و پس از آن استفاده نمایید.

با زدن کلید «تایید و دریافت» یا «دریافت نقدی»، عملیات صدور فاکتور مرجوعی به پایان می رسد.

 

فاکتور مرجوعی

 

فاکتور مرجوعی برای بازگرداندن (عودت) کالای خریداری شده به تامین کننده صادر می شود. به عبارت دیگر، زمانی که شما بخواهید ـ به هر دلیل ممکن ـ کالایی را که خریداری کرده اید، به فردی که کالا را از او خریده اید بازگردانید و موجودی آن از موجودی انبار شما کسر شود، باید فاکتور مرجوعی صادر كنید.

 

فاکتور مرجوعی جدید

 

اگر بخواهید ـ به هر دلیلی ـ تمامی کالاهایی را که توسط یک فاکتور خرید، خریداری شده اند مرجوع كنید، باید مراحل زیر را طی كنید.

 

از بخش خرید و فروش، لیست فاکتورهای خرید را با انتخاب کلید «فاکتور خرید» باز کنید.

فاکتور خریدی را که می خواهید کالاهای آن را مرجوع كنید، انتخاب كنید و کلید مشاهده را (در بالای صفحه لیست فاکتورهای خرید قرار دارد) انتخاب كنید.

پس از بازشدن فاکتور خرید موردنظر، در پایین صفحه، کلید «صدور برگشتی» را انتخاب كنید.

با زدن کلید «صدور برگشتی»، اطلاعات فاکتور خرید موردنظر به یک فاکتور مرجوعی منتقل می شود.

در پایان، با انتخاب کلید «تایید و دریافت» یا «دریافت نقدی»، عملیات صدور فاکتور مرجوعی به پایان می رسد.

توجه: در حالت بالا، امکان ویرایش مقادیر نیز وجود دارد.

 

تامین کننده

 

برای انتخاب تامین کننده در فاکتور مرجوعی می توانید از دو روش زیر استفاده كنید.

 

روش اول) از بخش جست وجو (سمت چپ صفحه اصلی) نام فرد موردنظر را جست وجو كنید و با دو بار کلیک بر روی نام موردنظر، آن را در مقابل گزینة «تامین کننده» در بالای صفحه فاکتور مرجوعی مشاهده كنید.

 

روش دوم) کلید «مشتریان و تامین کنندگان» (سمت چپ صفحه اصلی) را انتخاب کنید و در لیست باز شده، فرد موردنظر را یافته و نام وی را با دو بار کلیک در مقابل گزینة «تامین کننده» در بالای صفحه فاکتور مرجوعی قرار دهید.

 

توجه: در صورت عدم انتخاب «تامین کننده» در مقابل گزینة «تامین کننده»، عنوان «تامین کننده متفرقه» را مشاهده می كنید.

 

اقلام فاکتور مرجوعی

 

عبارتند از کالاها یا خدماتی که به وسیله فاکتور مرجوعی به تامین کننده بازگردانده می شوند و برای انتخاب آنها از روش های زیر می توان استفاده کرد.

 

روش اول) به وسیله بارکدخوان، بارکد کالا یا خدمت موردنظر را بخوانید و سیستم به صورت خودكار آن را در فاکتور مرجوعی ثبت می كند.

 

روش دوم) در بخش جست وجو کد، بارکد، ایران کد و یا عنوان کالا را جست وجو کنید و پس از مشاهده آن در لیست نتایج جست وجو (نتایج یک جست وجو همیشه در پایین بخش جست وجو نشان داده می شوند) آن را در فاکتور مرجوعی با دو بار کلیک ثبت كنید.

 

روش سوم) کلید کالاها (سمت چپ صفحه اصلی) را انتخاب كنید. در لیست باز شده کالای موردنظر را انتخاب كنید و با دو بار کلیک، آن را در فاکتور مرجوعی ثبت كنید.

 

توجه: در صورت ورود اشتباه یک کالا در فاکتور مرجوعی می توانید با زدن کلید Delete کیبورد و یا فشردن علامت ضربدر در پایین فاکتور خرید، مورد را از فاکتور حذف كنید.

 

کلید تعلیق

 

کاربرد کلید تعلیق در زمانی است که شما در حال ثبت فاکتوری هستید و به هرعلت می خواهید که فاکتور را باز نگه داشته و شروع به ثبت اطلاعات یک فاکتور دیگر بنمایید، در این زمان می بایست با زدن کلید تعلیق (Ctrl + H) فاکتور اول را به صورت معلق در آورید و شروع به انجام فعالیت های دیگر خود در سیستم بنمایید، در هر زمان که خواستید شما می توانید با زدن کلید2017 08 22 12 25 49 لیست فاکتورهای معلق را باز نموده و پس از انتخاب فاکتوری که می خواهید بازیابی نمایید، کلید Enter را فشار دهید. در این زمان فاکتوری که معلق نموده اید با تمام اطلاعات ثبت شده آن بازیابی می گردد و شما می توانید ادامه ثبت اطلاعات را بر روی آن انجام دهید.

 

کلید تخفیف کلی

در زمانی که می خواهید برای کل یک فاکتور (و نه بر روی یک قلم از فاکتور) تخفیفی را ثبت نمایید می توانید با زدن کلید تخفیف کلی (F5) فرم تخفیف کلی فاکتور را باز نمایید و در این فرم تعیین نمایید که می خواهید چند درصد یا چند ریال بر روی فاکتور تخفیف دهید و کلید تأیید را فشار دهید. به این صورت تخفیف مدنظر بر روی اقلام فاکتور سرشکن شده و در کل عدد تخفیف مدنظر شما را به وجود می آورد.

 

کلید ابطال

 

در صورتی که براثر اشتباه کاربری فاکتوری را ثبت نمودید و لازم گردید که آن را حذف کنید، می توانید با باز کردن فاکتور و زدن کلید ابطال فاکتور مورد نظر را باطل نمایید و باید مدنظر داشته باشید که فاکتور باطل شده در فرآیند خرید و فروش اثری نخواهد داشت ولی در سیستم به عنوان فاکتور باطل شده قابل مشاهده خواهد بود.

کلید چاپ مجدد

در صورت نیاز به چاپ مجدد فاکتور پس از صدور آن، می توانید از کلید چاپ مجدد استفاده نمایید.

 

 

تأیید و دریافت

 

کلید «تایید و دریافت» زمانی کاربرد دارد که شما نخواهید کل یا بخشی از مبلغ فاکتور را به صورت نقدی تسویه كنید.

در بخش تایید و دریافت می توانید پرداخت خود را به صورت نقد، کارتخوان و یا چک انجام دهید.

كارتخوان

· در صورت وجود كارتخوان پیش فرض در سیستم، امكان ویرایش این گزینه وجود دارد. با ورود مبلغ در اینجا و تایید آن، دریافت این مبلغ در كارتخوان پیش فرض انجام می شود.

· با باز كردن جزئیات كارتخوان، لیست تمام كارتخوانهای تعریف شده در سیستم مشاهده می شود و امكان ورود مبلغ در هر كدام از آنها وجود دارد.

· در صورتی كه در دریافت یك فاكتور بیش از یكبار از یك دستگاه كارتخوان استفاده كنید می توانید با افزودن سطر به این لیست، دوباره آن دستگاه را انتخاب نمایید.

 

چک

در صورت عدم انتخاب نام تأمین کننده در زمان ثبت اطلاعات فاکتور مرجوعی، کلید جزئیات چک در بخش تایید و دریافت غیرفعال خواهد بود.
در فرم ثبت جزئیات اطلاعات چک شما می توانید چک خود را از چک های جدید یا از چک های پرداختی (چک هایی که قبلا به طرف حساب ها یعنی مشتری یا تأمین کننده پرداخت نموده اید) دریافت نمایید.
توجه: برای مشاهده لیست فاکتورهای مرجوعی در سیستم می توانید در بخش خرید و فروش بر روی گزینة «فاکتور مرجوعی» کلیک کنید.

توجه: ورود اطلاعات برای بخش هایی که با علامت 2017 08 22 11 34 38مشخص شده اند، الزامی است.

 

چگونه می توان یک فاکتور فروش صادر کرد؟

 

کلید «فاکتور فروش جدید» را از بخش خرید و فروش انتخاب کنید.

مشتری خود را انتخاب كنید.

در صورتی که می خواهید بابت فاکتور فروش به فروشنده خود پورسانت پرداخت نمایید می بایست با زدن کلیدy10 لیست فروشندگان را باز نموده و نام فروشنده خود را با دوبار کلیک انتخاب نمایید.
نوع فروش را انتخاب كنید.

اقلام فاکتور فروش را در فاکتور ثبت كنید.
برای ثبت توضیحات در سطح قلم فاکتور و یا ثبت کد شبنم اقلام موجود در فاکتور فروش، بر روی دایره آبی رنگ ( 2017 08 22 12 30 47) کنار هر سطر (هر قلم) کلیک نموده و در صفحه باز شده توضیحات یا کد شبنم را وارد نمایید.
در صورت نیاز می توانید از کلیدهای تعلیق، تخفیف کلی، ابطال و چاپ مجدد در زمان ثبت فاکتور و پس از آن استفاده نمایید.

با زدن کلید «تایید و دریافت» یا «دریافت نقدی»، عملیات صدور فاکتور به پایان می رسد.

 

فاکتور فروش جدید: برای باز کردن فاکتور فروش جدید می توان از روش های زیر استفاده كرد.

 

روش اول) از منوی بالای صفحه، کلید «خرید و فروش» را انتخاب کرده و از لیست باز شده، گزینة «فاکتور فروش جدید» را انتخاب كنید.

 

روش دوم) کلید «فاکتور فروش جدید» را از پایین صفحه اصلی انتخاب كنید.

 

مشتری: برای انتخاب مشتری در فاکتور فروش می توانید از دو روش زیر استفاده كنید.

 

روش اول) از بخش جست وجو (سمت چپ صفحه اصلی) نام فرد موردنظر را جست وجو كنید و با دو بار کلیک بر روی نام موردنظر، آن را در مقابل گزینة «مشتری» در بالای صفحه فاکتور فروش مشاهده كنید.

 

روش دوم) کلید مشتریان و تامین کنندگان (سمت چپ صفحه اصلی) را انتخاب کنید و در لیست باز شده، فرد موردنظر را یافته و نام وی را با دو بار کلیک، در مقابل گزینة «مشتری» در بالای صفحه فاکتور فروش قرار دهید.

 

توجه: در صورت عدم انتخاب مشتری در مقابل گزینة «مشتری»، عنوان «مشتری متفرقه» را مشاهده می كنید.

 

نوع فروش: برای آشنایی با نوع فروش به سرفصل «کالاها را چگونه باید قیمت گذاری كرد؟» مراجعه كنید.

 

توجه: در صورت عدم انتخاب نوع فروش، سیستم قیمتِ پیش فرض را برای فاکتور فروش اعمال می كند و آن را در مقابل گزینة «نوع فروش» نمایش می دهد.

 

اقلام فاکتور فروش: عبارتند از کالاها یا خدماتی که به وسیله فاکتور فروش به فروش می رسند و برای انتخاب آنها از روش های زیر می توان استفاده کرد.

 

روش اول) به وسیله بارکدخوان، بارکد کالا یا خدمت موردنظر را بخوانید و سیستم به صورت خودكار آن را در فاکتور فروش ثبت می كند.

 

روش دوم) در بخش جست وجو، کد، بارکد، ایران کد و یا عنوان کالا را جست وجو کنید و پس از مشاهده آن در لیست نتایج جست وجو (نتایج یک جست وجو همیشه در پایین بخش جست وجو نشان داده می شوند) آن را در فاکتور فروش با دو بار کلیک ثبت كنید.

 

روش سوم) کلید کالاها (سمت چپ صفحه اصلی) را انتخاب كنید. در لیست باز شده، کالای موردنظر را انتخاب كنید و با دو بار کلیک، آن را در فاکتور فروش ثبت كنید.

دایره آبی رنگ: در صورت وارد نمودن توضیحات و یا کد شبنم برای هر قلم از کالاها دایره آبی رنگ کنار کالا به رنگ زرد (2017 08 22 12 31 40) تغییر خواهد یافت.

 

توجه: در صورت ورود اشتباه یک کالا در فاکتور فروش می توانید با زدن کلید Delete کیبورد و یا فشردن علامت ضربدر در پایین فاکتور فروش، مورد را از فاکتور فروش حذف كنید.

 

کلید تعلیق: کاربرد کلید تعلیق در زمانی است که شما در حال ثبت فاکتوری هستید و به هرعلت می خواهید که فاکتور را باز نگه داشته و شروع به ثبت اطلاعات یک فاکتور دیگر بنمایید، در این زمان می بایست با زدن کلید تعلیق (Ctrl + H) فاکتور اول را به صورت معلق در آورید و شروع به انجام فعالیت های دیگر خود در سیستم بنمایید، در هر زمان که خواستید شما می توانید با زدن کلید2017 08 22 12 25 49 لیست فاکتورهای معلق را باز نموده و پس از انتخاب فاکتوری که می خواهید بازیابی نمایید، کلید Enter را فشار دهید. در این زمان فاکتوری که معلق نموده اید با تمام اطلاعات ثبت شده آن بازیابی می گردد و شما می توانید ادامه ثبت اطلاعات را بر روی آن انجام دهید.

 

کلید تخفیف کلی: در زمانی که می خواهید برای کل یک فاکتور (و نه بر روی یک قلم از فاکتور) تخفیفی را ثبت نمایید می توانید با زدن کلید تخفیف کلی (F5) فرم تخفیف کلی فاکتور را باز نمایید و در این فرم تعیین نمایید که می خواهید چند درصد یا چند ریال بر روی فاکتور تخفیف دهید و کلید تأیید را فشار دهید. به این صورت تخفیف مدنظر بر روی اقلام فاکتور سرشکن شده و در کل عدد تخفیف مدنظر شما را به وجود می آورد.

 

کلید ابطال: در صورتی که براثر اشتباه کاربری فاکتوری را ثبت نمودید و لازم گردید که آن را حذف کنید، می توانید با باز کردن فاکتور و زدن کلید ابطال فاکتور مورد نظر را باطل نمایید و باید مدنظر داشته باشید که فاکتور باطل شده در فرآیند خرید و فروش اثری نخواهد داشت ولی در سیستم به عنوان فاکتور باطل شده قابل مشاهده خواهد بود.

 

کلید چاپ مجدد: در صورت نیاز به چاپ مجدد فاکتور پس از صدور آن، می توانید از کلید چاپ مجدد استفاده نمایید.

 

تأیید و دریافت:

کلید «تایید و دریافت» زمانی کاربرد دارد که شما نخواهید کل یا بخشی از مبلغ فاکتور را به صورت نقدی تسویه كنید.

در بخش تایید و دریافت می توانید پرداخت خود را به صورت نقد، کارتخوان و یا چک انجام دهید. همچنین می توانید فاكتور مربوطه را از همین جا تقسیط كنید.

كارتخوان:

· در صورت وجود كارتخوان پیش فرض در سیستم، امكان ویرایش این گزینه وجود دارد. با ورود مبلغ در اینجا و تایید آن، دریافت این مبلغ در كارتخوان پیش فرض انجام می شود.

· با باز كردن جزئیات كارتخوان، لیست تمام كارتخوانهای تعریف شده در سیستم مشاهده می شود و امكان ورود مبلغ در هر كدام از آنها وجود دارد.

· در صورتی كه در دریافت یك فاكتور بیش از یكبار از یك دستگاه كارتخوان استفاده كنید می توانید با افزودن سطر به این لیست، دوباره آن دستگاه را انتخاب نمایید.

 

چک:

در صورت عدم انتخاب نام مشتری در زمان ثبت اطلاعات فاکتور فروش، کلید جزئیات چک در بخش تایید و دریافت غیرفعال خواهد بود.

در فرم ثبت جزئیات اطلاعات چک شما می توانید چک خود را از «چک های جدید» یا از «چک های پرداختی» (چک هایی که قبلا به طرف حساب ها یعنی مشتری یا تأمین کننده پرداخت نموده اید) دریافت نمایید.

توجه: برای مشاهده لیست فاکتورهای فروش در سیستم می توانید در بخش «خرید و فروش» روی گزینة «فاکتور فروش» کلیک کنید.

 

توجه: ورود اطلاعات برای بخش هایی که با علامت  2017 08 22 11 34 38 مشخص شده اند، الزامی است.

 

تقسیط:

در صورت عدم انتخاب نام مشتری در زمان ثبت اطلاعات فاکتور فروش، نمی توانید از گزینه “تایید و دریافت و تقسیط مانده” استفاده نمایید.

با انتخاب گزینه “تایید و دریافت و تقسیط مانده” فرم تقسیط در اختیارتان قرار می گیرد كه اطلاعات فاكتور و مانده تسویه نشده در آن مشاهده می شود. در این فرم می توانید شرایط اقساط مورد نظر خود را مشخص نموده و با ذخیره آن، عملیات تقسیط فاكتور فروش را تكمیل نمایید.

توجه: در صورت تقسیط یك فاكتور، امكان ویرایش یا ابطال آن فاكتور وجود ندارد. در صورت نیاز، باید ابتدا تقسیط مرتبط با فاكتور را حذف كنید و سپس اقدام به ویرایش یا ابطال فاكتور نمایید.

 

چگونه می توان یک فاکتور برگشتی صادر کرد؟

 

کلید «فاکتور برگشتی جدید» را از بخش خرید و فروش انتخاب کنید.

«مشتری» خود را انتخاب كنید.

«اقلام فاکتور برگشتی» را در فاکتور ثبت كنید.

در صورت نیاز می توانید از کلیدهای تعلیق، تخفیف کلی، ابطال و چاپ مجدد در زمان ثبت فاکتور و پس از آن استفاده نمایید.

با زدن کلید «تایید و پرداخت» یا «پرداخت نقدی»، عملیات صدور فاکتور برگشتی به پایان می رسد.

 

فاکتور برگشتی: فاکتور برگشتی زمانی صادر می شود که مشتری شما (به هر دلیلی) بخواهد کالایی را که خریداری کرده است به شما بازگرداند (عودت بدهد) و شما برای اینکه موجودیِ کالای برگشت داده شده از فروش، به موجودی انبار شما اضافه شود، باید فاکتور برگشتی صادر كنید.

 

فاکتور برگشتی جدید: اگر به هر دلیلی بخواهید برای تمام کالاهایی که توسط یک فاکتور فروش، یکجا به فروش رسیده اند، فاکتور برگشتی صادر كنید، باید مراحل زیر را طی كنید.

 

از بخش خرید و فروش، لیست فاکتورهای فروش را با انتخاب کلید «فاکتور فروش» باز کنید.

فاکتور فروشی را که می خواهید برای آن فاکتور برگشتی صادر كنید، انتخاب و کلید «مشاهده» را كه در بالای صفحه لیست فاکتورهای فروش قرار دارد، انتخاب كنید.

پس از بازشدن فاکتور فروش موردنظر، در پایین صفحه کلید «صدور برگشتی» را انتخاب كنید.

با زدن کلید «صدور برگشتی» اطلاعات فاکتور فروش موردنظر به یک فاکتور برگشتی منتقل می شوند.

در پایان، با انتخاب کلید «تایید و پرداخت» یا «پرداخت نقدی»، عملیات صدور فاکتور برگشتی به پایان می رسد.

توجه: در حالت بالا، امکان ویرایش مقادیر نیز وجود دارد.

 

مشتری: برای انتخاب مشتری در فاکتور فروش می توانید از دو روش زیر استفاده كنید.

 

روش اول) از بخش جست وجو (سمت چپ صفحه اصلی) نام فرد موردنظر را جست وجو كنید و با دو بار کلیک بر روی نام موردنظر، آن را در مقابل گزینة «مشتری» در بالای صفحة فاکتور فروش مشاهده كنید.

 

روش دوم) کلید مشتریان و تامین کنندگان (سمت چپ صفحه اصلی) را انتخاب کنید و در لیست باز شده، فرد موردنظر را یافته و نام وی را با دو بار کلیک در مقابل گزینة «مشتری» در بالای صفحه فاکتور فروش قرار دهید.

 

توجه: در صورت عدم انتخاب مشتری در مقابل گزینة «مشتری»، عنوان «مشتری متفرقه» را مشاهده می كنید.

 

اقلام فاکتور برگشتی: عبارتند از کالاها یا خدماتی که به وسیله فاکتور برگشتی توسط مشتری به شما بازگردانده می شوند؛ برای انتخاب آنها از روش های زیر می توان استفاده کرد.

 

روش اول) به وسیله بارکدخوان، بارکد کالا یا خدمت موردنظر را بخوانید و سیستم به صورت خودكار آن را در فاکتور برگشتی ثبت می كند.

 

روش دوم) در بخش جست وجو، کد، بارکد، ایران کد و یا عنوان کالا را جست وجو کنید و پس از مشاهده آن در لیست نتایج جست وجو (نتایج یک جست وجو همیشه در پایین بخش جست وجو نشان داده می شوند) آن را در فاکتور برگشتی با دو بار کلیک ثبت كنید.

 

روش سوم) کلید کالاها (سمت چپ صفحه اصلی) را انتخاب كنید. در لیست باز شده، کالای موردنظر را انتخاب كنید و با دو بار کلیک، آن را در فاکتور برگشتی ثبت كنید.

 

توجه: در صورت ورود اشتباه یک کالا در فاکتور برگشتی می توانید با زدن کلید Delete کیبورد و یا فشردن علامت ضربدر در پایین فاکتور برگشتی، مورد را از فاکتور حذف كنید.

 

کلید تعلیق: کاربرد کلید تعلیق در زمانی است که شما در حال ثبت فاکتوری هستید و به هرعلت می خواهید که فاکتور را باز نگه داشته و شروع به ثبت اطلاعات یک فاکتور دیگر بنمایید، در این زمان می بایست با زدن کلید تعلیق (Ctrl + H) فاکتور اول را به صورت معلق در آورید و شروع به انجام فعالیت های دیگر خود در سیستم بنمایید، در هر زمان که خواستید شما می توانید با زدن کلید2017 08 22 12 25 49 لیست فاکتورهای معلق را باز نموده و پس از انتخاب فاکتوری که می خواهید بازیابی نمایید، کلید Enter را فشار دهید. در این زمان فاکتوری که معلق نموده اید با تمام اطلاعات ثبت شده آن بازیابی می گردد و شما می توانید ادامه ثبت اطلاعات را بر روی آن انجام دهید.

کلید تخفیف کلی: در زمانی که می خواهید برای کل یک فاکتور (و نه بر روی یک قلم از فاکتور) تخفیفی را ثبت نمایید می توانید با زدن کلید تخفیف کلی (F5) فرم تخفیف کلی فاکتور را باز نمایید و در این فرم تعیین نمایید که می خواهید چند درصد یا چند ریال بر روی فاکتور تخفیف دهید و کلید تأیید را فشار دهید. به این صورت تخفیف مدنظر بر روی اقلام فاکتور سرشکن شده و در کل عدد تخفیف مدنظر شما را به وجود می آورد.

 

کلید ابطال: در صورتی که براثر اشتباه کاربری فاکتوری را ثبت نمودید و لازم گردید که آن را حذف کنید، می توانید با باز کردن فاکتور و زدن کلید ابطال فاکتور مورد نظر را باطل نمایید و باید مدنظر داشته باشید که فاکتور باطل شده در فرآیند خرید و فروش اثری نخواهد داشت ولی در سیستم به عنوان فاکتور باطل شده قابل مشاهده خواهد بود.

 

کلید چاپ مجدد: در صورت نیاز به چاپ مجدد فاکتور پس از صدور آن، می توانید از کلید چاپ مجدد استفاده نمایید.

 

تأیید و پرداخت:

کلید «تایید و پرداخت» زمانی کاربرد دارد که شما نخواهید کل یا بخشی از مبلغ فاکتور را به صورت نقدی تسویه كنید.

در بخش تایید و پرداخت می توانید پرداخت خود را به دو صورت نقدی و یا چک انجام دهید.

 

توجه: در پرداخت نقد، می توانید با انتخاب گزینه« از صندوق مركزی»، مبلغ نقد پرداختی را از صندوق مركزی فروشگاه پرداخت نمایید.

 

چک:

در صورت عدم انتخاب نام تأمین کننده در زمان ثبت اطلاعات فاکتور خرید، کلید جزئیات چک در بخش تایید و پرداخت غیرفعال خواهد بود.

در فرم ثبت جزئیات اطلاعات چک شما می توانید چک خود را از چک های نزد صندوق (چک های دریافتی از طرف حساب ها یعنی مشتریان و تأمین کنندگان) که سررسید نشده اند یا از حساب بانکی پرداخت نمایید.

توجه: برای مشاهده لیست فاکتورهای برگشتی در سیستم می توانید در بخش «خرید و فروش»، روی گزینة «فاکتور برگشتی» کلیک کنید.

 

توجه: ورود اطلاعات برای بخش هایی که با علامت 2017 08 22 11 34 38 مشخص شده اند، الزامی است.

 

چگونه می توان یک پیش فاكتور صادر کرد؟

 

کلید «پیش فاکتور جدید» را از بخش خرید و فروش انتخاب کنید.

«مشتری» خود را انتخاب كنید.

«تاریخ اعتبار» را تعیین كنید.

«اقلام پیش فاكتور» را در فاکتور ثبت كنید.

در صورت نیاز می توانید از کلیدهای تخفیف کلی، ابطال و چاپ مجدد در زمان ثبت فاکتور و پس از آن استفاده نمایید.

با زدن کلید «ثبت» عملیات صدور پیش فاکتور به پایان می رسد.

پس از ثبت پیش فاكتور با استفاده از كلید «صدور فاكتور» می توانید یك فاكتور بر اساس آن ثبت نمایید.

توجه: در صورت نیاز می توانید از روی فاكتور فروش، در بخش انتخابگر پیش فاكتور فهرست پیش فاكتورهای ثبت شده را مشاهده نموده و با انتخاب هر یك، از روی آن فاكتور ثبت نمایید.

 

پیش فاکتور: پیش فاکتور زمانی صادر می شود که مشتری شما (به هر دلیلی) بخواهد کالایی را پیش خرید نماید. در صورت صدور پیش فاكتور، در موجودی كالا تغییری ایجاد نمی شود.

 

تاریخ اعتبار: تاریخ اعتبار پیش فاكتور نمایش دهنده تاریخی است كه تا ان زمان پیش فاكتور دارای اعتبار است. بعد از این تاریخ در صورت صدور فاكتور از روی پیش فاكتور، سیستم به كاربر هشدار می دهد.

 

توجه: در بخش تنظیمات عمومی سیستم می توانید اعتبار پیش فرض پیش فاكتور را مشخص كنید؛ به این صورت كه با ورود تعداد روزها مشخص نمایید كه به طور پیش فرض تاریخ اعتبار پیش فاكتور چند روز بعد از تاریخ آن باشد.

 

اقلام پیش فاکتور: عبارتند از کالاها یا خدماتی که پیش فاكتور می شوند و برای انتخاب آنها از روش های زیر می توان استفاده کرد.

 

روش اول) به وسیله بارکدخوان، بارکد کالا یا خدمت موردنظر را بخوانید و سیستم به صورت خودكار آن را در پیش فاکتور ثبت می كند.

 

روش دوم) در بخش جست وجو، کد، بارکد، ایران کد و یا عنوان کالا را جست وجو کنید و پس از مشاهده آن در لیست نتایج جست وجو (نتایج یک جست وجو همیشه در پایین بخش جست وجو نشان داده می شوند) آن را در پیش فاکتور با دو بار کلیک ثبت كنید.

 

روش سوم) کلید کالاها (سمت چپ صفحه اصلی) را انتخاب كنید. در لیست باز شده، کالای موردنظر را انتخاب كنید و با دو بار کلیک، آن را در پیش فاکتور ثبت كنید.

 

چگونه باید ضایعات/مصرف را در سیستم سپیدار ثبت کرد؟

 

کلید «ثبت ضایعات/ مصرف» را از بخش خرید و فروش انتخاب کنید.

«اقلام ضایعات یا مصرف» را در فرم «ضایعات» ثبت كنید.

در صورت نیاز می توانید از کلیدهای تعلیق و ابطال در زمان ثبت فاکتور و پس از آن استفاده نمایید.

با زدن کلید «ثبت»، اطلاعات کالای ضایع شده در سیستم ذخیره می شود.

 

اقلام ضایعات: عبارتند از کالاها یا خدماتی که به وسیله فرم «ثبت ضایعات» به عنوان کالای ضایع شده در سیستم ثبت می شوند و برای انتخاب آنها از روش های زیر می توان استفاده کرد.

 

روش اول) به وسیله بارکدخوان، بارکد کالا یا خدمت موردنظر را بخوانید تا سیستم به صورت خودكار آن را در فرم ضایعات ثبت كند.

 

روش دوم) در بخش جست وجو، کد، بارکد، ایران کد و یا عنوان کالا را جست وجو کنید و پس از مشاهده آن در لیست نتایج جست وجو ـ نتایج یک جست وجو همیشه در پایین بخش جست وجو نشان داده می شود ـ آن را در فرم ضایعات با دوبار کلیک ثبت كنید.

 

روش سوم) کلید کالاها (سمت چپ صفحه اصلی) را انتخاب كنید. در لیست باز شده، کالای موردنظر را انتخاب و با دوبار کلیک، آن را در فرم «ضایعات» ثبت كنید.

 

کلید تعلیق: کاربرد کلید تعلیق در زمانی است که شما در حال ثبت فاکتوری هستید و به هرعلت می خواهید که فاکتور را باز نگه داشته و شروع به ثبت اطلاعات یک فاکتور دیگر بنمایید، در این زمان می بایست با زدن کلید تعلیق (Ctrl + H) فاکتور اول را به صورت معلق در آورید و شروع به انجام فعالیت های دیگر خود در سیستم بنمایید، در هر زمان که خواستید شما می توانید با زدن کلید 2017 08 22 12 25 49لیست فاکتورهای معلق را باز نموده و پس از انتخاب فاکتوری که می خواهید بازیابی نمایید، کلید Enter را فشار دهید. در این زمان فاکتوری که معلق نموده اید با تمام اطلاعات ثبت شده آن بازیابی می گردد و شما می توانید ادامه ثبت اطلاعات را بر روی آن انجام دهید.

 

کلید ابطال: در صورتی که براثر اشتباه کاربری فاکتوری را ثبت نمودید و لازم گردید که آن را حذف کنید، می توانید با باز کردن فاکتور و زدن کلید ابطال فاکتور مورد نظر را باطل نمایید و باید مدنظر داشته باشید که فاکتور باطل شده در فرآیند خرید و فروش اثری نخواهد داشت ولی در سیستم به عنوان فاکتور باطل شده قابل مشاهده خواهد بود.

 

توجه: در صورت ورود اشتباه یک کالا در فاکتور فروش، می توانید با زدن کلید Delete کیبورد و یا فشردن علامت ضربدر در پایین فاکتور فروش، مورد را از فاکتور فروش حذف كنید.

 

ثبت: با ثبت ضایعات/ مصرف در سیستم فروشگاهی سپیدار، به تعداد اقلام ثبت شده در این فرم از موجودی کالا کاسته شده و در سیستم به عنوان زیان در نظر گرفته می شود و از سود فروشگاه کاسته می شود.

 

توجه: برای مشاهده لیست ضایعات ثبت شده در سیستم می توانید در بخش خرید و فروش، بر روی گزینة «ضایعات» کلیک کنید.

 

توجه: ورود اطلاعات برای بخش هایی که با علامت 2017 08 22 11 34 38مشخص شده اند، الزامی است.

 

 

چگونه می توان گزارش مالیات بر ارزش افزوده را از سیستم سپیدار دریافت كرد؟

 

کلید «مالیات بر ارزش افزوده جدید» را انتخاب كنید.

در فرم باز شده (فرم تعریف مالیات بر ارزش افزوده) در بخش تاریخ پایان، تاریخ پایان دوره ای را که می خواهید برای آن دوره گزارش مالیات بر ارزش افزوده محاسبه شود، مشخص كنید.

پس از تعیین دوره گزارش، با انتخاب کلید «نمایش اقلام»، اطلاعاتِ مبلغی مربوط به فعالیت های خرید و فروش فروشگاه شما، برایتان نمایش داده می شود.

پس از اطمینان از صحت اعداد نمایش داده شده، شما می توانید با فشردن کلید «ذخیره»، اطلاعات موجود در فرم را در سیستم ذخیره كنید.

پس از ذخیره كردن، شما می توانید با فشردن کلید «چاپ»، پیش نمایش گزارش مالیات بر ارزش افزوده فروشگاه تان را برای دوره مشخص شده مشاهده كنید و سپس با فشردن کلید Print ()، می توانید گزارش را از دستگاه چاپگر دریافت كنید.

 

تاریخ: در صورتی که تاکنون گزارش مالیات بر ارزش افزوده را از سیستم دریافت نكرده اید، سیستم به صورت خودکار تاریخ شروع دوره گزارش را تاریخ استقرار سیستم در نظر می گیرد. در صورت دریافت گزارش تاریخ پایان دوره، آخرین گزارش دریافتی به عنوان تاریخ شروع گزارش جدید در نظر گرفته می شود.

 

دوره گزارش مالیات بر ارزش افزوده: دوره ارایه گزارش مالیات بر ارزش افزوده معمولاً سه ماهه بوده و مؤدیان مالیاتی موظفند گزارش مربوط به مالیات بر ارزش افزوده کسب وکار (فروشگاه) خود را در پایان هر دوره به سازمان های قانونی مربوطه ارائه كنند.

 

ذخیره: پس از انتخاب کلید «ذخیره» سیستم پیغامی تحت این عنوان می دهد: «مالیات بر ارزش افزوده تا تاریخ …. صادر شد. بنابراین امکان تعریف یا تغییر هیچ سندی تا این تاریخ وجود نخواهد داشت» ، این پیغام بیانگر عدم توانایی هرگونه تغییر در اطلاعات ثبت شده در سیستم، پس از ذخیره اطلاعات است، پس لازم است قبل از عملیات ذخیره، نسبت به صحت اطلاعات نمایش داده شده اطمینان حاصل كنید.

توجه: ورود اطلاعات برای بخش هایی که با علامت  2017 08 22 11 34 38مشخص شده اند، الزامی است.

 

این صفحه را به اشتراک بگذارید .

به این مطلب امتیاز دهید .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با سپید حساب ویرا

حسابداری تولیدی سپیدار

بسته تولیدی سپیدار

  •  کاهش اتلاف مواد اولیه در خط تولید
  • کنترل خروج مواد اولیه از انبار
  • کنترل ورود محصولات به انبار محصول
  • تعیین حداقل و حداکثر موجودی هر کالا
دسته بندی های بلاگ
question